Projektkarta

Nedan finner du en karta över beviljade och aktuella leaderprojekt. Om du trycker på respektive markör kan du läsa en mer detaljerad beskrivning av respektive projekt.

STÄNG

Fika för livet!

En lättsam föreläsningsserie om mat och hälsa för seniorer – för lustfyllda måltider till ett gott liv. Om projektet Projektet går ut på att arrangera föreläsningar kring mat, måltider och hälsa för äldre i samtliga fyra ko...

STÄNG

La Source

Unga som ges möjlighet forma och påverka sin vardag och fritid blir engagerade och delaktiga i den lokala utvecklingen. Om projektet La Source huvudsakliga syfte är att stötta unga mellan 13 och 25 år i leaderområdet att in...

STÄNG

Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne

En vassare hästnäring bidrar till hållbar tillväxt i sydöstra Skåne med fler arbetstillfällen, fler bofasta, fler året-runt-besökare och ett större utbud av fritidsaktiviteter. Om projektet Under arbetet med pilotprojektet ...

STÄNG

Samverkansprojekt: Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan

Förankring, engagemang och sökandet efter Vombsjösänkans gemensamma identitet skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och ett kommande biosfärområde. Om projektet Detta samverkansprojekts främsta syfte är att stött...

STÄNG

Förstudie: Samverkan mot invasiva arter

Representanter från byaråden är mycket positiva till att kommunerna genom projektet tagit itu med frågan invasiva arter på allvar, något som efterfrågats under en längre tid. Om projektet Syftet med projektet, som är en för...

STÄNG

En vik i Sjöriket Skåne

Vi ser ett oerhört engagemang för bygden, för frågorna runt Arkelstorpsviken och för vårt projekt. Om projektet Besökare och boende vid Arkelstorpsviken, den norra delen av Oppmannasjön, har under årens lopp upplevt att vik...

STÄNG

Från SFI till arbete

Personer från Syrien har ofta två yrken eftersom det på 80- och 90-talet var stora ekonomiproblem där och många var tvungna att arbeta i flera skift. Det kan till exempel finnas personer som är både ekonom och målare. Det kan...

STÄNG

Österlens sköna vattendrag

Vi kan redan se flera positiva effekter av leaderprojektet. Med ett ekonomiskt stöd ges möjlighet för någon att sätta sig in i frågorna och arbeta med långsiktiga lösningar. Det understödjer dessutom de ideella föreningarna a...

STÄNG

Färsk fisk – från hav till bord

Detta samarbete innebär ett stort kunskapsutbyte och vi lär av varandra. Tillsammans kan vi utveckla en gemensam kunskapsplattform kring kustnära fiske i Skåne – något som vi alla kan dra nytta av, och som kan skapa bra syner...

STÄNG

FXH – Future Experience Hub

Vi vill lokalisera och stödja människor med idéer om nya digitala lösningar som många företag inom besöksnäringen kan ha nytta av. Egentligen vill vi heller inte begränsa oss till turism, utan alla digitala entreprenörer ska ...

STÄNG

Transnationellt samarbetsprojekt säl och skarv

Det finns cirka 6000 yrkesfiskare runt Östersjön som arbetar med kustnära fiske varav vi har intervjuat 230 stycken. Många av dessa fiskare uttrycker en tacksamhet över möjligheten att få berätta hur det går för dem och för a...

STÄNG

Nötodling Österlen

Det finns ett oerhört intresse kring odlingssystem som efterliknar den naturliga mångfald som finns i t.ex. en vild skog där växterna hjälper varandra. Nötodlingen i skogsträdgården i Lilla Skräddaröd på Österlen går i bräsch...

STÄNG

Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder

En tillgänglig natur skapar en attraktiv bygd att bo i och ökar turismen. Om projektet Projektet går ut på att skapa tolv mil kvalitetssäkrade mountainbikeleder för att öka tillgängligheten till naturen för mountainbikecykl...

STÄNG

Marinpedagogisk verksamhet (avslutat)

Responsen från elever och lärare är över förväntan. Lärare berättar att elever, som kanske inte alltid tycks vara engagerade i skolan, vaknar till när de kommer hit. Det blir oftast roligare när det är praktiskt arbete, men d...

STÄNG

Förstudie Hantverkskompetens (avslutat)

Hur kan vi på bästa sätt tillvarata värdefull kompetens kring traditionella metoder för att restaurera gamla byggnader med ett kulturhistoriskt värde? Om projektet Tanken med detta projekt var att skapa en förstudie kring k...

STÄNG

Must-SM i Kivik (avslutat)

Som äppelodlare eller mustare är man väldigt nära basnäringen. Man är kanske inte alltid så marknadsorienterad. Must-SM har inneburit ett första steg in i den världen och det att börja tänka på förpackning, marknadsföring och...

STÄNG

Destination Häst Sydöstra Skåne (avslutat)

Företagare har ofta problem med att få tiden att räcka till, att utveckla sitt företag är inte alltid prioriterat. Men av de 70-tal företagare som medverkat på någon av våra aktiviteter har vi sett att några, som tagit sig ti...

STÄNG

Yalla Sjöbo (avslutat)

Klimatförändringarna kan ge oss utökade möjligheter till lokal odling av helt nya grödor från andra länder. Vi har rätt kunskaper om dessa råvaror och kan på så sätt bidra till den lokala livsmedelsutvecklingen. Om projektet...

STÄNG

Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne

Stöd och inspiration till lokala och innovativa företagare ger ökad tillväxt på landsbygden. Om projektet Innovationscenter för landsbygden stödjer den lokala entreprenören genom att arbeta proaktivt med att hitta rätt stöd...

Fika för livet! Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
La Source Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne, Regionala utvecklingsfonden
Samverkansprojekt: Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie: Samverkan mot invasiva arter Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
En vik i Sjöriket Skåne Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt, Skånes Ess
Från SFI till arbete Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne, Socialfonden
Österlens sköna vattendrag Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Färsk fisk – från hav till bord Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
FXH – Future Experience Hub LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader, Regionala utvecklingsfonden
Transnationellt samarbetsprojekt säl och skarv Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Nötodling Österlen Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Marinpedagogisk verksamhet (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie Hantverkskompetens (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Must-SM i Kivik (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Destination Häst Sydöstra Skåne (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Yalla Sjöbo (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader