Projektkarta

Nedan finner ni en karta över våra beviljade och aktuella projekt. Tryck på respektive markör för att läsa mer om projektet.

STÄNG

Österlens sköna vattendrag

Projektet Österlens sköna vattendrag syftar till att förbättra och förstärka arbetet med att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv i tolv vattendrag i leaderområdet. Österlens vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, K...

STÄNG

Utveckling av fiskenäringen i södra Östersjön

Observera att det formella myndighetsbeslutet ännu ej har fattats av Jordbruksverket! Projekt som ska stötta fiskenäringens utveckling i södra Östersjön Bevarandet av det lokala fisket kräver högre priser än vad dagens ...

STÄNG

FXH – Future Experience Hub

Observera att det formella myndighetsbeslutet ännu ej har fattats av Jordbruksverket! FXH – sydöstra Skånes nav för innovation, entreprenörskap och lärande för framtidens upplevelseindustri. Future Experience Hub, FXH, ...

STÄNG

Transnationellt samarbetsprojekt säl och skarv

Observera att det formella myndighetsbeslutet ännu ej har fattats av Jordbruksverket! Detta transnationella samarbetsprojekt går ut på att hitta lösningar på problematiken med säl och skarv i Östersjön. Säl och skarv ut...

STÄNG

Nötodling Österlen

Projektet Nötodling Österlen går ut på att skapa Sveriges första kommersiella provodling av valnöt, äkta kastanj och mandel samt en skolträdgård för utbildning i Lilla Skräddaröd på Österlen. Projektet syftar till att skap...

STÄNG

Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mountainbikeleder i Fyledalen och Snogeholm

Projektets mål är att skapa ett attraktivt område i sydöstra Skåne med kvalitetssäkrade mountainbikeleder. Ett spårområde med 100 kilometer led kring Fyledalen och Snogeholm som binder samman Sjöbo tätort med Tomelilla och Ys...

STÄNG

Marinpedagogisk verksamhet (MPV)

Detta projekt går ut på att utveckla Marietorps naturskola i Ystad med en marinpedagogisk verksamhet. En verksamhet där barn och unga på plats kan följa havet och strandens olika skeenden för att ge dem en ökad miljömedvetenh...

STÄNG

Förstudie Hantverkskompetens

Projektet är avslutat Projektet går ut på att skapa en förstudie kring kompetensförsörjning inom byggnadshantverk i sydöstra Skåne då dessa värdefulla kompetenser riskerar att försvinna om ingenting görs. Under projektet k...

STÄNG

Must-SM i Kivik

Projektet går ut på att utveckla och genomföra ett unikt event med koppling till äppelodling och framväxande musterinäring i hjärtat av svensk äppelodling på Österlen: Svenska mästerskapen i Äppelmust – Must-SM i Kivik. Genom...

STÄNG

Solelkluster Sydöstra Skåne

Solelkluster Sydöstra Skåne är ett samverkansprojekt som handlar om att kartlägga förutsättningar och möjligheter för att göra sydöstra Skåne till Sveriges solcellstätaste region 2025, en region mycket lämplig för solceller. ...

STÄNG

Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne

Destination Häst arbetar för att mobilisera hästnäringen i sydöstra Skåne och göra regionen till en stark hästturismdestination. Analyser och rapporter har under senare år visat på stora utvecklingsmöjligheter för turism m...

STÄNG

Yalla Sjöbo – en inkluderande arbetsplats att mötas på

Yalla Sjöbo vill bygga upp en verksamhet som är både en inkluderande arbetsplats och en mötesplats i Sjöbo kommun – en möjlighet för människor som flyttat till Sverige att fortsätta sina liv i ett nytt land. Projektets deltag...

STÄNG

Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne

Målet med Innovationscenter för landsbygden är att öka innovationskraften och därmed tillväxten bland landsbygdsföretag, att identifiera och lyfta fram ”dolda” resurser på landsbygden och koppla behoven med redan existerande ...

Österlens sköna vattendrag
Utveckling av fiskenäringen i södra Östersjön Havs- och fiskerifonden, Närproducerat och nya lokala marknader
FXH – Future Experience Hub Närproducerat och nya lokala marknader, Regionala utvecklingsfonden
Transnationellt samarbetsprojekt säl och skarv Havs- och fiskerifonden, Närproducerat och nya lokala marknader
Nötodling Österlen Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Närproducerat och nya lokala marknader
Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mountainbikeleder i Fyledalen och Snogeholm Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet
Marinpedagogisk verksamhet (MPV) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie Hantverkskompetens Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Närproducerat och nya lokala marknader
Must-SM i Kivik Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Närproducerat och nya lokala marknader
Solelkluster Sydöstra Skåne Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Närproducerat och nya lokala marknader
Yalla Sjöbo – en inkluderande arbetsplats att mötas på Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet
Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Närproducerat och nya lokala marknader