Projektkarta

 

Nedan finner ni en karta över våra beviljade och aktuella projekt. Tryck på respektive markör för att läsa mer om projektet.

STÄNG

Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mountainbikeleder i Fyledalen och Snogeholm

Observera att det formella myndighetsbeslutet ännu ej har fattats av Jordbruksverket! Projektets mål är att skapa ett attraktivt område i sydöstra Skåne med kvalitetssäkrade mountainbikeleder. Ett spårområde med 100 kilome...

STÄNG

Marinpedagogisk verksamhet (MPV)

Observera att det formella myndighetsbeslutet ännu ej har fattats av Jordbruksverket! Detta projekt går ut på att utveckla Marietorps naturskola i Ystad med en marinpedagogisk verksamhet. En verksamhet där barn och unga på...

STÄNG

Förstudie Hantverkskompetens

Observera att det formella myndighetsbeslutet ej har fattats av Jordbruksverket! Projektet går ut på att skapa en förstudie kring kompetensförsörjning inom byggnadshantverk i sydöstra Skåne då dessa värdefulla kompetenser ...

STÄNG

Must-SM i Kivik

Observera att det formella myndighetsbeslutet ej har fattats av Jordbruksverket! Projektet går ut på att utveckla och genomföra ett unikt event med koppling till äppelodling och framväxande musterinäring i hjärtat av svens...

STÄNG

Solelkluster Sydöstra Skåne

Observera att det formella myndighetsbeslutet ej har fattats av Jordbruksverket! Solelkluster Sydöstra Skåne är ett samverkansprojekt som handlar om att kartlägga förutsättningar och möjligheter för att göra sydöstra Skåne...

STÄNG

Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne

Observera att det formella myndighetsbeslutet ej har fattats av Jordbruksverket! Analyser och rapporter har under senare år visat på stora utvecklingsmöjligheter för turism med anknytning till landsbygden, dess natur, kult...

STÄNG

Yalla Sjöbo – en inkluderande arbetsplats att mötas på

Yalla Sjöbo bygger upp en verksamhet som är både en inkluderande arbetsplats och en mötesplats i Sjöbo kommun – en möjlighet för människor som flyttat till Sverige att fortsätta sina liv i ett nytt land. Projektets deltagare ...

STÄNG

Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne

Målet med Innovationscenter för landsbygden är att öka innovationskraften och därmed tillväxten bland landsbygdsföretag (det vill säga företag på landsbygden inom alla branscher), att identifiera och lyfta fram "dolda" resurs...