Projektkarta

Nedan finner du en karta över beviljade och aktuella leaderprojekt. Om du trycker på respektive markör kan du läsa en mer detaljerad beskrivning av respektive projekt.

STÄNG

Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne

En vassare hästnäring bidrar till hållbar tillväxt i sydöstra Skåne med fler arbetstillfällen, fler bofasta, fler året-runt-besökare och ett större utbud av fritidsaktiviteter. Om projektet Under arbetet med pilotprojektet ...

STÄNG

Samverkansprojekt: Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan

Förankring, engagemang och sökandet efter Vombsjösänkans gemensamma identitet skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och ett kommande biosfärområde. Om projektet Samverkansprojektets främsta syfte är att stötta ti...

STÄNG

Förstudie: Samverkan mot invasiva arter

Kraftfull samverkan mot invasiva främmande arter i sydöstra Skåne. Om projektet Syftet med projektet, som är en förstudie, är att skapa förutsättningar för att kunna bedriva ett kraftfullt, effektivt och målinriktat arbete ...

STÄNG

En vik i Sjöriket Skåne

Arkelstorpsborna går till botten med viken Om projektet Besökare och boende vid Arkelstorpsviken, den norra delen av Oppmannasjön, har under årens lopp upplevt att viken växer igen och blir grundare på grund av ansamlat sed...

STÄNG

Från SFI till arbete

Den lokala länken mellan nyanlända och arbetsgivare för en positiv samhällsutveckling. Om projektet Projektet går ut på att få fler nyanlända i arbete samt att hjälpa arbetsgivare att rekrytera personal. När en person et...

STÄNG

Österlens sköna vattendrag

Vattenmiljöer i god ekologisk status och ökat rekreationsvärde i sydöstra Skåne. Om projektet Målet med projektet är att förbättra och förstärka arbetet kring vattenfrågor i sydöstra Skåne. Enligt EU:s vattendirektiv måste ...

STÄNG

Färsk fisk – från hav till bord

Utvecklad marknad för färsk lokalt fångad fisk. Om projektet Projektet går ut på att utveckla marknaden för fisk, att öka fiskarnas lönsamhet samt att tillvarata kunskap och erfarenheter från övriga livsmedelsbranschen för ...

STÄNG

FXH – Future Experience Hub

Sydöstra Skånes nav för innovation, entreprenörskap och lärande för framtidens upplevelseindustri. Om projektet Syftet med detta förstudieprojekt är att utreda förutsättningarna för att starta ett världsledande kluster, en ...

STÄNG

Transnationellt samarbetsprojekt säl och skarv

Transnationellt samarbetsprojekt tar itu med problematiken kring säl och skarv i Östersjön. Om projektet Säl och skarv utgör stora problem för det kustnära fisket runt Östersjön, då dessa djurs konsumtion av fisk ibland stö...

STÄNG

Nötodling Österlen

Storskalig provodling av nötter på Österlen. Om projektet Projektet går ut på att skapa Sveriges första kommersiella provodling av hasselnöt, valnöt, äkta kastanj och mandel samt en trädgård för utbildning i Lilla Skrädda...

STÄNG

Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mountainbikeleder i Fyledalen och Snogeholm

En tillgänglig natur skapar en attraktiv bygd att bo i och ökar turismen. Om projektet Projektet går ut på att skapa ett attraktivt område i sydöstra Skåne med kvalitetssäkrade mountainbikeleder där målet är ett spårområde ...

STÄNG

Marinpedagogisk verksamhet

Havet hjälper barn och unga att förstå vikten av sin egen roll för en hållbar utveckling. Om projektet Detta projekt går ut på att utveckla Marietorps naturskola i Ystad med en marinpedagogisk verksamhet. En verksamhet där ...

STÄNG

Förstudie Hantverkskompetens

OBS: Detta projekt är avslutat Förstudie undersöker hur värdefulla kompetenser inom byggnadshantverk kan tillvaratas och överleva. Om projektet Sydöstra Skåne är rikt på kulturhistoriskt värdefulla byggnader, varav många ä...

STÄNG

Must-SM i Kivik

Äpplen ger nya möjligheter, marknader och must. Om projektet Projektet går ut på att utveckla och genomföra ett unikt event med koppling till äppelodling och framväxande musterinäring i hjärtat av svensk äppelodling på Öste...

STÄNG

Solelkluster Sydöstra Skåne

Sydöstra Skåne – Sveriges solcellstätaste region år 2025. Om projektet Solelkluster Sydöstra Skåne är ett projekt som handlar om att kartlägga förutsättningar och möjligheter för att göra sydöstra Skåne till Sveriges solcel...

STÄNG

Destination Häst Sydöstra Skåne (avslutat)

Företagare har ofta problem med att få tiden att räcka till, att utveckla sitt företag är inte alltid prioriterat. Men av de 70-tal företagare som medverkat på någon av våra aktiviteter har vi sett att några, som tagit sig ti...

STÄNG

Yalla Sjöbo

Matkultur och textilt hantverk i fokus på inkluderande arbetsplats och mötesplats. Om projektet Yalla Sjöbo skapar en verksamhet för ett tilltänkt arbetsintegrerande socialt företag. Målet är att genom aktiviteter, praktikp...

STÄNG

Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne

Stöd och inspiration till lokala och innovativa företagare ger ökad tillväxt på landsbygden. Om projektet Innovationscenter för landsbygden är ett nav och en mötesplats med aktuell information om vad som kan vara rätt väg f...

Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne Kommunikation och tillgänglighet, Regionala utvecklingsfonden
Samverkansprojekt: Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie: Samverkan mot invasiva arter Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Naturvärden och grön och blå tillväxt
En vik i Sjöriket Skåne Havs- och fiskerifonden, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Från SFI till arbete Kommunikation och tillgänglighet, Socialfonden
Österlens sköna vattendrag Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Färsk fisk – från hav till bord Havs- och fiskerifonden, Närproducerat och nya lokala marknader
FXH – Future Experience Hub Närproducerat och nya lokala marknader, Regionala utvecklingsfonden
Transnationellt samarbetsprojekt säl och skarv Havs- och fiskerifonden, Närproducerat och nya lokala marknader
Nötodling Österlen Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Närproducerat och nya lokala marknader
Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mountainbikeleder i Fyledalen och Snogeholm Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet
Marinpedagogisk verksamhet Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie Hantverkskompetens Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Närproducerat och nya lokala marknader
Must-SM i Kivik Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Närproducerat och nya lokala marknader
Solelkluster Sydöstra Skåne Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Destination Häst Sydöstra Skåne (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Närproducerat och nya lokala marknader
Yalla Sjöbo Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet
Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Närproducerat och nya lokala marknader