Projektkarta

Nedan finner du en karta över beviljade och aktuella leaderprojekt. Om du trycker på respektive markör kan du läsa en mer detaljerad beskrivning av respektive projekt.

STÄNG

Kulturnavet Österlen

Samling för professionella kulturaktörer på Österlen Om projektet Kulturnavet Österlen riktar sig till professionella kulturaktörer i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner. Målet är att skapa en organisation som är änd...

STÄNG

Fiskabonnemang direkt till konsument

Vi tjuvkopplar livsmedelskedjan och erbjuder konsumenten det den vill ha till ett bättre pris. Om projektet Företaget Gårdsfisk utanför Kristianstad har skapat en helt ny näring på landsbygden, ett fiskuppfödningssystem uta...

STÄNG

Equine Monitoring

Utveckling av hästhållning i skånska naturbetesmarker som ny landsbygdsresurs med stora exportmöjligheter. Om projektet Projektet går ut på att hålla unga toppstammade varmblodshästar på naturreservatet Brösarps backar på Ö...

STÄNG

GEOKIDS

Ett kvalitetssäkrat naturnära lärande på temat geologi Om projektet Projektet syftar till att ge barn och unga en inblick i naturresursers betydelse för vår industrihistoria, kulturarv och samhället förr, nu och i framtiden...

STÄNG

Förstudie: Hållbara gräsytor för sport och fritid (Sustainable Arena Grass – SAGG)

Vi vill undersöka möjligheten att ersätta dagens miljöbelastande konstgräsplaner med uppvärmda naturliga gräsytor för året runt användning. Om projektet Huvudsyftet med denna förstudie är att kunna presentera ett underlag f...

STÄNG

Mitt Simrishamn

Tillsammans gör vi Österlens huvudstad, Simrishamn, till en attraktiv och levande plats för alla, året runt. Om projektet Mitt Simrishamn är ett projekt men också en samverkansorganisation med representanter från kommunen, ...

STÄNG

CIRCLE

Projektet CIRCLE handlar om att utbyta erfarenheter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att kunna ställa om till ett mer hållbart cirkulärt företagande. Om projektet Detta transnationella samarbetsprojekt ...

STÄNG

Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden

Med bas i landsbygdens innovativa kraft ska vi arbeta med tillväxtskapande insatser, nya finansiella lösningar, samverkan mellan stad och land och skapa nya samverkansmöjligheter i lokalekonomin. Om projektet Då fokus i det...

STÄNG

Solvalla Bygdegård i rörelse till vardag och fest

En bättre folkhälsa och var dag i balans för alla genom natur, kultur och rörelse! Om projektet Det här projektet går ut på att utveckla verksamheten på tätortsnära Solvalla bygdegård genom att göra platsen mer attraktiv, a...

STÄNG

Fika för livet!

En lättsam föreläsningsserie om mat och hälsa för seniorer – för lustfyllda måltider till ett gott liv. Om projektet Projektet går ut på att höja kunskapen kring mat, måltider och hälsa för äldre i samtliga fyra kommuner i ...

STÄNG

La Source

Unga som ges möjlighet att forma och påverka sin vardag och fritid blir mer engagerade och delaktiga i den lokala utvecklingen. Om projektet La Source syfte är att stötta unga mellan 13 och 25 år i leaderområdet att initier...

STÄNG

Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne

En vassare hästnäring bidrar till hållbar tillväxt i sydöstra Skåne med fler arbetstillfällen, fler bofasta, fler året-runt-besökare och ett större utbud av fritidsaktiviteter. Om projektet Fokus i detta projekt, som är en ...

STÄNG

Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan

Vi har blivit kontaktade av fem blivande landskapsarkitekter på Sveriges Lantbruksuniversitet som har snappat upp vårt projekt och som vill skriva sina exjobb om det. Om projektet Detta samarbetsprojekts främsta syfte är at...

STÄNG

Förstudie: Samverkan mot invasiva arter (avslutat)

Allmänheten är mycket positiva till att kommunerna genom projektet tagit itu med frågan kring invasiva främmande arter, något som efterfrågats under en längre tid. Om projektet Denna förstudie gick ut på att ta fram ett str...

STÄNG

En vik i Sjöriket Skåne

Det finns ett oerhört engagemang för bygden, Arkelstorpsviken och för vårt projekt. Inte sällan dyker det upp dubbelt så många deltagare än vad det budgeterats för på våra aktiviteter. Om projektet Arkelstorpsviken har unde...

STÄNG

Från SFI till arbete – genom utbildning, matchning & coachning

Eftersom det på 80- och 90-talet var stora ekonomiproblem i Syrien har många därifrån två yrkestitlar. Det finns till exempel personer som går att anställa som både ekonom och som målare. Det är ju guld värt för ett litet ell...

STÄNG

Österlens sköna vattendrag

När vattenråden och naturföreningarna börjar samarbeta och nyttja varandras kompetenser och resurser så skapas fler långsiktiga lösningar. Det underlättar för dem att genomföra kvalitativa aktiviteter när det är finns en proj...

STÄNG

Färsk fisk – från hav till bord

Det här projektet ligger verkligen i tiden. Allt tyder på att vi kommer att äta mer fisk, och dagens konsumenter är medvetna, informationstörstande och vill ha hela berättelsen – var är fisken fångad, hur var vädret vid fångs...

STÄNG

FXH – Future Experience Hub

Vi vill lokalisera och stödja människor med idéer om nya digitala lösningar som många företag inom besöksnäringen kan ha nytta av. Egentligen vill vi heller inte begränsa oss till turism, utan alla digitala entreprenörer ska ...

STÄNG

Samarbetsprojekt: Säl och skarv

Det finns cirka 6000 yrkesfiskare runt Östersjön som arbetar med kustnära fiske varav vi har intervjuat 219 stycken. Många av dessa fiskare uttrycker en tacksamhet över möjligheten att få berätta hur det går för dem och för a...

STÄNG

Nötodling Österlen (avslutat)

Nötodlingen i Lilla Skräddaröd på Österlen går i bräschen för mer hållbara odlings-metoder och har bidragit till att exotifiera Österlen genom att visa att det går att odla nötter här. Om projektet Projektet gick ut på at...

STÄNG

Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder

Vi jobbar för fler mouintainbikeleder och för att hitta modeller för att kunna anlägga dessa, men egentligen vill vi bara vara ute i skogen och bygga stigar. Om projektet Det här projektet går ut på att skapa kvalitetssäkra...

STÄNG

Marinpedagogisk verksamhet (avslutat)

Lärare berättar att elever, som kanske inte alltid tycks vara så engagerade i skolan, vaknar till liv när de kommer hit. Det blir oftast roligare när det är praktiskt arbete, men det visar också på platsens betydelse för lära...

STÄNG

Förstudie Hantverkskompetens (avslutat)

Hur kan vi på bästa sätt tillvarata värdefull kompetens kring traditionella metoder för att restaurera gamla byggnader med ett kulturhistoriskt värde? Om projektet Tanken med detta projekt var att skapa en förstudie kring k...

STÄNG

Must-SM i Kivik (avslutat)

Som äppelodlare eller mustare är man väldigt nära basnäringen och är kanske inte alltid så marknadsorienterad. Must-SM innebar ett första steg in i den världen och man började tänka mer på förpackning, marknadsföring och såda...

STÄNG

Destination Häst Sydöstra Skåne (avslutat)

Allt började med Skånes Ridsportförbunds idé om att hjälpa de skånska klubbarna att få fler startande till sina tävlingar. Hästen i Skåne och Sjöbo kommun utvecklade denna idé och sökte stöd för ett projekt med fokus på hästt...

STÄNG

Yalla Sjöbo (avslutat)

I projektet har vi lärt oss av varandra; om olika länders matkulturella ritualer och traditioner och tillagningssätt i köket, om nya råvaror och smakkombinationer. Vi vet att nyfikenheten kring ny matkultur inte är mättad i S...

STÄNG

Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne

Från känslan av att vara den lilla företagaren, på den lilla gården, utanför den lilla byn – till känslan av att vara en viktig företagare som också ingår i ett större sammanhang. Den förändringen har vi sett. Om projektet ...

Kulturnavet Österlen Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Fiskabonnemang direkt till konsument Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Equine Monitoring Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
GEOKIDS Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie: Hållbara gräsytor för sport och fritid (Sustainable Arena Grass – SAGG) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Mitt Simrishamn Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
CIRCLE Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader, Skånes Ess
Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader, Regionala utvecklingsfonden
Solvalla Bygdegård i rörelse till vardag och fest Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Fika för livet! Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
La Source Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne, Regionala utvecklingsfonden
Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie: Samverkan mot invasiva arter (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
En vik i Sjöriket Skåne Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt, Skånes Ess
Från SFI till arbete – genom utbildning, matchning & coachning Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne, Socialfonden
Österlens sköna vattendrag Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Färsk fisk – från hav till bord Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
FXH – Future Experience Hub LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader, Regionala utvecklingsfonden
Samarbetsprojekt: Säl och skarv Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Nötodling Österlen (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Marinpedagogisk verksamhet (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie Hantverkskompetens (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Must-SM i Kivik (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Destination Häst Sydöstra Skåne (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Yalla Sjöbo (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader