Testa er projektidé

stod-processen

Det finns ingen stöpt form för vilka idéer som kan bli ett leaderprojekt. För att leaderkontoret lättare ska kunna göra en första bedömning kan ni  fundera över och kortfattat besvara följande tio frågor:

  1. Vad vill ni göra? Berätta kort om er projektidé. På vilket sätt är den nytänkande?
  2. Vem står bakom projektet? Vilken kompetens och erfarenhet har ni i projektgruppen för att kunna genomföra projektet? Vilka samarbetspartners har ni?
  3. Ska projektet ske i samverkan mellan ideell, privat och/eller offentlig sektor? På vilket sätt?
  4. Varför vill ni genomföra projektet? Vilket behov finns det av projektet?
  5. Hur har ni tänkt genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå?
  6. Vilka gynnas av att projektet genomförs och på vilket sätt gynnas de?
  7. Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (startdatum/slutdatum)?
  8. På vilket sätt är projektet hållbart? Kommer det att finnas ett bestående värde kvar efter projektets slut?
  9. Vilka insatsområden och delmål i LEADER Sydöstra Skånes lokala utvecklingsstrategi stämmer er projektidé överens med? Hur kommer ert projekt att kunna bidra till att dessa mål uppnås?
  10. Ungefär hur mycket pengar har ni tänkt söka?

Här nedanför kan ni ladda ner intresseanmälan med alla frågor i en word-fil som går att fylla i. De kortfattade svaren mejlas till leaderkontoret, som sedan tar kontakt med er.

Dela: