Idébeskrivning

OBS: Programperiodens pengar för sydöstra Skåne är slut. Vill ni söka stöd till er projektidé vänd er till Leader Östra Skåne!

stod-processen

Det finns ingen stöpt form för vilka idéer som kan bli ett leaderprojekt. För att leaderkontoret lättare ska kunna göra en första bedömning kan ni  fundera över och kortfattat besvara följande frågor:

  1. Vilken organisation ska vara projektägare?
  2. Vad är syfte och mål med er projektidé?
  3. Vilka aktiviteter ska ingå i projektet?
  4. Vilka gynnas av att projektet genomförs och på vilket sätt gynnas de?
  5. Vilka organisationer ska ni samarbeta med i projektet?
  6. Ungefär hur mycket pengar har ni tänkt söka och vad söker ni pengar till?

Här nedanför kan ni ladda ner idébeskrivningen med alla frågor i en Word-fil. De kortfattade svaren mejlas till leaderkontoret, som sedan tar kontakt med er.

Dela: