Mallar och dokument

Här har vi samlat länkar till de mallar och dokument som ni behöver i genomförandeprocessen och vid ansökan om utbetalning. Klicka på respektive rubrik för att komma vidare.

Logotyper

EU ställer krav på att den som har fått stöd ska informera om det och visa EU- och leader-logotyperna. Det är olika krav beroende på vilken fond som finansierar projektet. Observera att Jordbruksverket kan dra av eller återkräva stödet om stödmottagaren inte uppfyller informationskraven.

Anmälan om kontonummer

Artikelnummer: JSB3:5
Om ni ska registrera eller ändra kontonummer hos Jordbruksverket. Detta görs helst via e-tjänsten och mina sidor men det går även att använda denna blankett.

Ansökan – undantag från kravet på betalningsbevis 2014-2020

Om ni som projektägare är en offentlig organisation kan ni ansökan om undantag från kravet på betalningsbevis vilket innebär att ni inte behöver skicka in historiska betalningsvis vid ansökan om utbetalning. För mer information läs anvisningen till blanketten eller fråga oss på leaderkontoret.
Blankett
Artikelnummer: LSB12:8

Körjournal

Artikelnummer: LSB14:9
Rapportering av körersättning görs via denna blankett som skickas med när ni ansöker om utbetalning.

Projektdagbok – underlag till ansökan om utbetalning

Artikelnummer: FPMB12_3
Denna blankett används när det finns timanställda i projektet som då måste redovisa sina arbetade timmar med denna projektdagbok. Projektdagboken skickas in med lönespecifikation när ni ansöker om utbetalning.

Redovisning av ideella insatser

Projektets ideella insatser fylls i löpande i vår Excel fil. När det är dags att ansöka om slututbetalning skickas samtliga Excel filer till leaderkontoret. Därefter redovisas de ideella insatserna som klumpsummor i kronor i Jordbruksverkets system.

Guide till ansökan om utbetalning

Jordbruksverkets guide kring för dig som ska göra en ansökan om utbetalning i deras e-tjänst.

Tips och råd till ansökan om utbetalning

Leaderkontoret har listat lite tips och råd att tänka på när ni ansöker om utbetalning.

Checklista inför ansökan om utbetalning

Jordbruksverkets checklista som kan vara bra att följa vid ansökan om utbetalning.

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning

Artikelnummer: FPMB13:5
Försättsblad som används när ni ska skicka in fakturor, historiska betalningsbevis och underlag till din ansökan om utbetalning. Observera att du skickar in underlagen efter att du gjort din ansökan om utbetalning i e-tjänsten. Underlagen skickas till en skanningscentral som sedan kommer att vidarebefordra det till Jordbruksverket.

Beräkning av timlön

Artikelnummer: FPMB12_9

Begagnad utrustning och återanvänt material – intyg

Artikelnummer: LSB14:10
Blanketten måste användas vid köp av begagnad utrustning eller återanvänt material i projektet.

Ändring av stöd

Beroende på förändring kan ni behöva ansöka om ändring av beslut om stöd. Meddela leaderkontoret eventuella förändringar i projektet innan de genomförs. Om vi bedömer att ni behöver göra en ansökan om ändring ska Jordbruksverkets blankett fyllas i och skickas in till oss på leaderkontoret. I nedanstående dokument listas några exempel på åtgärder som inte kräver respektive kräver ansökan om ändring.

Ansökan – ändring av beslut om stöd 2014-2020
Artikelnummer: FPMB13:4

 

Dela: