Mallar och dokument

Här har vi samlat de mallar och dokument som ni behöver under genomförandet av ert projekt, klicka på länkarna längst ned för att komma till respektive dokument.

EU ställer krav på att den som har fått stöd ska informera om det och ha rätt logotyper på projektets webbsidor, tryckmaterial etc. Observera att Jordbruksverket kan dra av eller återkräva stödet om stödmottagaren inte uppfyller informationskraven. Det är dock olika krav beroende på vilken fond som finansierar projektet, det är därför viktigt att ni läser igenom ert beslut från Jordbruksverket noggrant. Vi på leaderkontoret har också tagit fram en Informations- och kommunikationsguide för leaderprojekt med lite mer konkreta tips.

Om ni ska registrera eller ändra kontonummer hos Jordbruksverket kan ni göra detta via e-tjänsten men det går även att använda blanketten Anmälan – kontonummer.

Rapportering av körersättning görs via en Körjournal – projektstöd som skickas med när ni ansöker om utbetalning.

När det finns timanställda i projektet måste de redovisa sina arbetade timmar i Projektdagbok – underlag till ansökan om utbetalning. Projektdagboken skickas in tillsammans med en lönespecifikation när ni ansöker om utbetalning.

I er ansökan till Jordbruksverket har ni angett projektets beräknade värde av era ideella insatser. Läs mer om hur detta ska redovisas i Information om ideella insatser och använd er med fördel av Redovisning av ideella insatser för att löpande hålla koll på dessa under projektets gång. När det är dags att ansöka om slututbetalning skickas den sistnämnda filen till leaderkontoret. Därefter redovisas de ideella insatserna som klumpsummor i kronor i e-tjänsten.

Inför ansökan om utbetalning kan ni läsa Tips och råd till ansökan om utbetalning.

För att räkna ut och redovisa timlön för anställd personal som tidsredovisar sitt arbete i projektet använd Projektstöd – beräkning av timlön.

Vid köp av begagnad utrustning eller återanvänt material i projektet måste blanketten Begagnad utrustning och återanvänt material – intyg fyllas i.

Alla förändringar i projektet måste alltid meddelas till leaderkontoret innan de genomförs. Beroende på förändring kan ni behöva fylla i en Ansökan – ändring av beslut om stöd som skickas in till oss på leaderkontoret. I dokumentet Information om ändring av beslut kan ni läsa mer om vilka åtgärder som kräver respektive inte kräver en ansökan om ändring.

Vid ansökan om slututbetalning ska ni som anges som kontaktperson/er för projektet skicka in en Godkännande – publicering av personuppgifter.

Om ni som projektägare är en offentlig organisation kan ni skicka in blanketten Ansökan – undantag från kravet på betalningsbevis. Detta innebär att ni vid ansökan om utbetalning ej behöver skicka in historiska betalningsvis. För mer information läs anvisningen i blanketten eller fråga oss på leaderkontoret.

Projektspecifika dokument

Det finns också två projektspecifika dokument som ni får av leaderkontoret vid projektstart. Dessa dokument rör uppföljning och redovisning av ert projekt: en fil för de indikatorer som ni angett att ni ska uppfylla under projektet och som uppdateras cirka en gång per år tillsammans med leaderkontoret samt en fil för er slutrapport.

Dela: