Mallar och dokument

Här har vi samlat länkar till de mallar och dokument som ni behöver i genomförandeprocessen och vid ansökan om utbetalning. Klicka på respektive rubrik för att komma till dokumentet.

Handbok för projekt inom lokalt ledd utveckling

Artikelnummer: OVR393
En sammanfattning med den information du behöver för att driva ett projekt inom lokalt ledd utveckling.

Logotyper

EU ställer krav på att den som har fått stöd ska informera om det och visa EU- och leaderlogotyperna. Observera att Jordbruksverket kan återkräva hela eller delar av stödet om ni inte uppfyller informationskraven. Kraven ser lite olika ut beroende på vilken fond ni får stöd från, i ert beslut framgår vad som gäller för ert projekt. Här har vi sammanfattat det viktigaste.

Anmälan om kontonummer

Artikelnummer: JSB3:5
Om ni ska registrera eller ändra kontonummer hos Jordbruksverket. Detta görs helst via e-tjänsten och mina sidor men det går även att använda denna blankett.

Ansökan – undantag från kravet på betalningsbevis 2014-2020

Om ni som projektägare är en offentlig organisation kan ni ansökan om undantag från kravet på betalningsbevis vilket innebär att ni inte behöver skicka in historiska betalningsvis vid ansökan om utbetalning. För mer information läs anvisningen till blanketten eller fråga oss på leaderkontoret.
Blankett
Artikelnummer: LSB12:8
Anvisning till blankett
Artikelnummer: LSA12:8

Körjournal

Artikelnummer: LSB14:9
Rapportering av körersättning görs via denna blankett som skickas med när ni ansöker om utbetalning.

Projektdagbok – underlag till ansökan om utbetalning

Artikelnummer: FPMB12_3
Denna blankett används när det finns timanställda i projektet som då måste redovisa sina arbetade timmar med denna projektdagbok. Projektdagboken skickas in med lönespecifikation när ni ansöker om utbetalning.

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

Information om hur du använder e-tjänsten för att göra en ansökan om utbetalning.

Tips och råd till ansökan om utbetalning

Leaderkontoret har listat lite tips och råd att tänka på när ni ansöker om utbetalning.

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning

Artikelnummer: FPMB13:5
Försättsblad som används när ni ska skicka in fakturor, historiska betalningsbevis och underlag till din ansökan om utbetalning. Observera att du skickar in underlagen efter att du gjort din ansökan om utbetalning i e-tjänsten. Underlagen skickas till en skanningscentral som sedan kommer att vidarebefordra det till Jordbruksverket.

Beräkning av timlön

Artikelnummer: FPMB12_9

Begagnad utrustning och återanvänt material – intyg

Artikelnummer: LSB14:10
Blanketten måste användas vid köp av begagnad utrustning eller återanvänt material i projektet.

Leaderkontorets presentation vid utbildningen Ansökan om utbetalning

 

Redovisning av ideella insatser

De ideella insatserna redovisas till leaderkontoret när ni ansöker om utbetalning. Vid läges- och slutrapportering redovisas också de ideella insatserna som klumpsumma i kronor till Jordbruksverket. De ideella insatserna kan bestå av ideellt arbete och/eller ideella resurser.

Ideellt arbete och ideella resurser redovisas med fördel i vår Excel-fil, se nedan. Noterat att filen har två flikar: en för arbete och en för resurser. Välj rätt fil beroende på vilken fond som finansierar ert projekt.

Dela: