Slutredovisning

I slutet av projektet ska ni utvärdera och redovisa projektets resultat och effekter genom en slutredovisning. Ni ska också ansöka om en slututbetalning för de sista 20 procenten av projektstödet. Slututbetalningen genomförs inte förrän både LAG-styrelsen och Jordbruksverket har godkänt er slutredovisning.

Projektets slutdatum är sista dagen för att skicka in slutredovisningen i Jordbruksverkets e-tjänst. Om ni vill förlänga projektet så hör av er till leaderkontoret i god tid så hjälper vi dig!

Att slutredovisa innebär fyra nedanstående moment:

1. Fylla i LEADER Sydöstra Skånes slutrapport

Stödmottagaren ska svara på frågor som ställts av det lokala leaderkontoret. Detta för att se hur projektet hjälpt till med att uppfylla målen i LEADER Sydöstra Skånes lokala utvecklingsstrategi och vilka indikatorer som projektet har uppfyllt.

Leaderkontoret tillhandahåller en anpassad och ifyllbar Word-mall med dessa frågor som ska fyllas i och därefter skickas in till leaderkontoret. Slutligen ska denna slutrapport också laddas upp som en bilaga till ansökan om slututbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst.

2. Redovisa ideella insatser

Stödmottagaren ska skicka in underlag för samtliga ideella insatser under hela projekttiden till leaderkontoret som därefter sammanställer dessa. Det går bra att använda sig av vår Excel-mall som finns för nedladdning på hemsidan.

3. Skicka in fotografier

Stödmottagaren ska även skicka in minst tre (3) högupplösta fotografier från projektet till leaderkontoret som får lov att användas vid framtida sammanställning av programperioden. Ange fotografens namn och motiv.

4. Svara på frågor i Jordbruksverkets e-tjänst

Stödmottagaren ska logga in och svara på frågor i Jordbruksverkets e-tjänst i samband med ansökan om slututbetalning. Vi har samlat alla dessa frågor här! Som bilaga till ansökan om slututbetalning/slutrapport ska även LEADER Sydöstra Skånes slutrapport laddas upp.

Dela: