Slutredovisning

I slutet av projektet ska effekterna och resultaten redovisas och utvärderas. En slutredovisningen ska godkännas innan de sista 20 procenten av projektstödet betalas ut.

Kontakta leaderkontoret för mer information gällande slutredovisning.

Dela: