Från idé till projekt

Processen fran ide till projekt

Processen för projektstöd inom lokalt ledd utveckling börjar alltid med en idé och kontakt med leaderkontoret. Leaderkontoret fungerar som ett bollplank och lotsar er igenom ansökningsprocessen och hjälper er att ta fram rätt underlag inför ansökan. En ansökan kan skickas in när som helst under året.

Här presenteras den process som varje projektgrupp går igenom, en dialog med leaderkontoret sker löpande under hela processen.

1. Testa er projektidé Intresseanmälan

Innan ni påbörjar en mer omfattande ansökan är det klokt att stämma av så att er projektidé passar inom just lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Ni bör därför börja med att sammanfatta och testa er idé genom att fylla i en intresseanmälan. Era svar skickar ni till oss på leaderkontoret.

2. Utbildning: Ansökan om projektstöd

När leaderkontoret fått in er intresseanmälan återkopplar vi till er. Tror vi att idén kan bli ett leaderprojekt erbjuds ni att delta i en utbildning tillsammans med andra projektgrupper. Under utbildningen får ni tillgång till de mallar ni behöver för att kunna börja skriva på en projektplan med budget.

3. Projektplan

Nu kan ni i projektgruppen börja skriva på er projektplan och budget. Ta gärna oss på leaderkontoret till hjälp, det går bra att mejla oss ert utkast för att få hjälp och goda råd.

4. Möte med leaderkontoret

När er projektplan börjar bli färdig är det dags för ett möte med oss på leaderkontoret. Skicka in ert utkast till leaderkontoret innan mötet så att vi kan förbereda oss. Under mötet slutför vi projektplan och budget och påbörjar ansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem tillsammans.

5. Ansökan steg 1

Själva ansökan görs i två steg hos Jordbruksverkets e-tjänst via Mina sidor. För att du ska kunna logga in för en organisation med din privata e-legitimation måste den organisation du representerar godkänna det genom en fullmakt. Underlaget till er ansökan finns i er färdiga projektplan.

6. Bekräftelsebrev

Mellan steg ett och steg två i ansökan får ni ett bekräftelsebrev från leaderkontoret med information och uppgifter för att kunna gå vidare till steg två i ansökan.

7. Ansökan steg 2

Ni gör steg 2 i projektansökan via Jordbruksverkets ansökningssystem. Underlaget till er ansökan finns i er färdiga projektplan.

8. Handläggning på leaderkontoret

Nu ska ansökan handläggas av oss på leaderkontoret som också kontrollerar så att ansökan uppfyller villkoren för stöd och att ansökan är komplett med bilagor. Eventuellt kommer ni här att behöva komplettera er ansökan, och då har ni en vecka på er att svara på kompletteringarna.

9. Bedömning

Nu är er ansökan komplett och kan gå vidare för bedömning. Först tas ansökan upp i en bedömningskommitté som kontrollerar att projektansökan har en realistisk budget och därefter gör en rimlighetsbedömning av projektets samtliga utgifter.

Därefter tas ansökan upp i LAG, den lokala styrelsen, som utifrån urvalskriterier bedömer om projektet ska beviljas stöd. LAG har cirka fem möten per år och ansökan måste vara komplett senast sex veckor före LAG-möte för att kunna bedömas (åtta veckor för projekt inom Havs- och fiskerifonden). Beslutet i LAG kan inte överklagas.

10. Handläggning på leaderkontoret

Leaderkontoret handlägger projektansökan. LAG:s bedömning med motivering skickas till projektgruppen och Jordbruksverket så fort protokollet från LAG-mötet är justerat.

11. Handläggning på Jordbruksverket

Det formella beslutet fattas av Jordbruksverket som har som ambition att påbörja handläggningen inom tre månader. Därefter meddelar Jordbruksverket sitt beslut till projektgruppen.

12. Projektstart

Projektet kan starta. Vid projektstart bjuds projektgruppen in till ytterligare en utbildning där ni får all information ni behöver för att genomföra ett så lyckat projekt som möjligt.

Dela: