Från idé till projekt

Processen för projektstöd inom lokalt ledd utveckling börjar alltid med en idé och kontakt med leaderkontoret. Leaderkontoret fungerar som ett bollplank och lotsar er igenom ansökningsprocessen och hjälper er att ta fram rätt underlag inför ansökan. En ansökan kan skickas in när som helst under året.

Här presenteras den process som varje projektgrupp går igenom, en dialog med leaderkontoret sker löpande under hela processen.

1. Testa er projektidé

Innan ni påbörjar en mer omfattande ansökan är det klokt att stämma av så att er projektidé passar inom just lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Ni bör därför börja med att sammanfatta och testa er idé genom att fylla i en intresseanmälan. Era svar skickar ni till oss på leaderkontoret.

2. Utbildning: Ansökan om projektstöd

När leaderkontoret fått in er intresseanmälan så återkopplar vi till er. Tror vi att er idé kan bli ett leaderprojekt så erbjuds ni att delta i en utbildning tillsammans med andra projektgrupper. Under utbildningen får ni tillgång till de mallar som ni behöver för att kunna börja skriva på er projekt- och aktivitetsplan samt budget.

3. Fullmakt

För att en eller flera personer så småningom ska kunna logga in i Jordbruksverkets ansökningssystem måste den sökande organisationen godkänna dessa genom en fullmakt. Först när fullmakten är inskickad och registrerad går det att logga in med en privat e-legitimation, det är därför en bra idé att skicka in en fullmakt i god tid.

4. Projektplan

Nu kan ni i projektgruppen börja skriva era ansökningsdokument: projektplan, aktivitetsplan och budget. Ta gärna oss på leaderkontoret till hjälp, det går bra att mejla oss era utkast för att få hjälp och goda råd.

5. Möte med leaderkontoret

När era ansökningsdokument börjar bli klara är det dags för ett möte med oss på leaderkontoret. Skicka in era utkast till leaderkontoret innan mötet så att vi kan förbereda oss. Under mötet slutför vi dokumenten och påbörjar ansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem tillsammans.

6. Ansökan i e-tjänsten

Själva ansökan görs via Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. Underlaget till er ansökan finns i er färdiga projektplan.

7. Handläggning på leaderkontoret

Nu ska ansökan handläggas av oss på leaderkontoret som också kontrollerar så att ansökan uppfyller villkoren för stöd och att ansökan är komplett med bilagor. Eventuellt kommer ni här att behöva komplettera er ansökan, och ni har då en vecka på er att svara.

8. LAG-styrelsen har möte

Nu är er ansökan komplett och kan gå vidare till LAG-styrelsen för bedömning. På LAG-styrelsens möte får ni lov att presentera ert projekt och LAG-styrelsen ges möjlighet att ställa frågor till er. Därefter poängsätter LAG-styrelsen ert projekt utifrån urvalskriterier och bedömer om projektet ska beviljas stöd.

LAG-styrelsen har cirka fem möten per år och ansökan måste vara komplett senast sex veckor före LAG-styrelsens möte för att kunna bedömas (åtta veckor för projekt inom Havs- och fiskerifonden). Observera att LAG-styrelsen behandlar maximalt tre projektansökningar per möte och om det har inkommit fler än tre projektansökningar så tas de i datumordning och resterande flyttas till nästa beslutsmöte. Beslut i LAG-styrelsen kan inte överklagas.

9. Handläggning på leaderkontoret

Efter LAG-styrelsens möte ska protokollet justeras och er ansökan handläggas ytterligare på leaderkontoret. LAG-styrelsens bedömning med motivering skickas till projektgruppen och Jordbruksverket så fort protokollet från mötet är justerat.

10. Handläggning på Jordbruksverket

Det formella beslutet fattas av Jordbruksverket som har som ambition att påbörja handläggningen inom tre månader. Därefter meddelar Jordbruksverket sitt beslut till projektgruppen.

11. Projektstart

Projektet kan starta. Vid projektstart bjuds projektgruppen in till ytterligare en utbildning där ni får all information ni behöver för att genomföra ett så lyckat projekt som möjligt.

Dela: