Från idé till projekt

Processen för projektstöd inom lokalt ledd utveckling börjar alltid med en idé och kontakt med leaderkontoret. Leaderkontoret fungerar som ett bollplank och lotsar er igenom ansökningsprocessen och hjälper er att ta fram rätt underlag inför ansökan. En ansökan kan skickas in när som helst under året.

Här presenteras den process som varje projektgrupp går igenom, en dialog med leaderkontoret sker löpande under hela processen.

1. Testa er projektidé

Innan ni påbörjar en mer omfattande ansökan är det klokt att stämma av så att er projektidé passar inom just lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Ni bör därför börja med att sammanfatta och testa er idé genom att fylla i en intresseanmälan. Era svar skickar ni till oss på leaderkontoret.

2. Utbildning: Ansökan om projektstöd

När leaderkontoret fått in er intresseanmälan så återkopplar vi till er. Tror vi att er idé kan bli ett leaderprojekt så erbjuds ni att delta i en utbildning tillsammans med andra projektgrupper. Under utbildningen får ni tillgång till de mallar som ni behöver för att kunna börja skriva på er projekt- och aktivitetsplan samt budget.

3. Projektplan, aktivitetsplan och budget

Nu kan ni i projektgruppen börja skriva era ansökningsdokument: projektplan, aktivitetsplan och budget. Ta gärna oss på leaderkontoret till hjälp, det går bra att mejla oss era utkast för att få hjälp och goda råd.

4. Möte med leaderkontoret

När era ansökningsdokument börjar bli klara är det dags för ett möte med oss på leaderkontoret. Skicka in era utkast till leaderkontoret innan mötet så att vi kan förbereda oss. Under mötet slutför vi dokumenten och påbörjar ansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem tillsammans.

5. Ansökan i e-tjänsten

Själva ansökan görs via Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. Underlaget till er ansökan finns i er färdiga projektplan. För att du ska kunna logga in för en organisation med din privata e-legitimation måste den organisation du representerar godkänna det genom en fullmakt.

6. Handläggning på leaderkontoret

Nu ska ansökan handläggas av oss på leaderkontoret som också kontrollerar så att ansökan uppfyller villkoren för stöd och att ansökan är komplett med bilagor. Eventuellt kommer ni här att behöva komplettera er ansökan, och ni har då en vecka på er att svara.

7. Bedömning i LAG

Nu är er ansökan komplett och kan gå vidare till LAG, den lokala styrelsen, för bedömning. På LAG-mötet får ni lov att presentera ert projekt och LAG ges möjlighet att ställa frågor till er. Därefter poängsätter LAG ert projekt utifrån urvalskriterier och bedömer om projektet ska beviljas stöd.

LAG har cirka fem möten per år och ansökan måste vara komplett senast sex veckor före LAG-möte för att kunna bedömas (åtta veckor för projekt inom Havs- och fiskerifonden). Beslutet i LAG kan inte överklagas.

8. Handläggning Jordbruksverket

LAG:s bedömning med motivering skickas till projektgruppen och Jordbruksverket så fort protokollet från LAG-mötet är justerat. Det formella beslutet fattas av Jordbruksverket som har som ambition att påbörja handläggningen inom tre månader. Därefter meddelar Jordbruksverket sitt beslut till projektgruppen.

9. Projektstart

Projektet kan starta. Vid projektstart bjuds projektgruppen in till ytterligare en utbildning där ni får all information ni behöver för att genomföra ett så lyckat projekt som möjligt.

Dela: