Projektlista

Här finns samtliga leaderprojekt under pågående programperiod, klicka på respektive projektnamn för att läsa mer om projektet.

Avslutade projekt i insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Destination Häst
Förstudie Hantverkskompetens
Must-SM
Nötodling Österlen
CIRCLE
Equine Monitoring
Satellitskinn
Innovationscenter för landsbygden
Havs- och fiskerifonden
Färsk fisk – från hav till bord
Samarbetsprojekt Säl och skarv
Fiskabonnemang direkt till konsument
Landbaserad uppfödning av sportfisk
Regionala utvecklingsfonden
FXH – Future Experience Hub
Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden

Avslutade projekt i insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Yalla Sjöbo
Solvalla Bygdegård
Ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder
La Source
Kulturnavet Österlen
Fika för livet!
Vår plats i biosfären
Säkra slingan i Vollsjö
Regionala utvecklingsfonden
Hållbart hästföretagande
Socialfonden
Från SFI till arbete

Avslutade projekt i insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Marinpedagogisk verksamhet
Förstudie Samverkan invasiva arter
Österlens sköna vattendrag
Förstudie Hållbara gräsytor för sport och fritid
Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan
GEOKIDS
Havs- och fiskerifonden
En vik i sjöriket Skåne – Arkelstorpsviken
Hållbar sjömat genom vårdfiske

Pågående projekt i insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Mitt Simrishamn
Detektion av fruktskadegörare med specialsökshundar
Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion
Från ödehus till drömhus och levande landsbygd

Pågående projekt i insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Take Part (tidigare: Projekt Spira)
Ett attraktivt, tryggt och tillgängligt Tomelilla centrum
En magisk trädgård med historisk förankring
Ramsåsas mötesplats

Pågående projekt i insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Nytt liv i Österlens gamla äppelodlingar
Besöksplats Österlens vattendrag

Dela: