Projektlista

Här har vi samlat samtliga leaderprojekt under pågående programperiod, klicka på respektive projektnamn för att läsa mer om projektet.

Avslutade projekt

Projektnamn, EU-fond/insatsområde, projektperiod, belopp för total finansiering
Destination Häst, EJFLU/1, 2017-08–2018-12, 1 282 997 kr
Förstudie Hantverkskompetens, EJFLU/1, 2016-10–2017-12, 315 164 kr
Must-SM, EJFLU/1, 2017-06–2018-12, 1 104 557 kr
Nötodling Österlen, EJFLU/1, 2018-04–2019-09, 361 828 kr
Färsk fisk – från hav till bord, EHFF/1, 2018-10–2020-07, 3 256 043 kr
FXH – Future Experience Hub, ERUF/1, 2018-02–2020-04, 299 951 kr
Yalla Sjöbo, EJFLU/2, 2016-12–2019-09, 2 729 710 kr
Solvalla Bygdegård, EJFLU/2, 2020-04–2021-06, 782 864 kr
La Source, EJFLU/2, 2019-10–2022-11
Hållbart hästföretagande, ERUF/2, 2019-02–2021-01, 1 499 709 kr
Från SFI till arbete, ESF/2, 2018-08–2020-08, 2 669 101 kr
Marinpedagogisk verksamhet, EJFLU/3, 2017-08–2019-05, 1 602 498 kr
Förstudie Samverkan invasiva arter, EJFLU/3, 2018-09–2019-09, 337 501 kr
Österlens sköna vattendrag, EJFLU/3, 2018-03–2021-03, 1 246 893 kr
Förstudie Hållbara gräsytor för sport och fritid, EJFLU/3, 2019-12–2021-07, 459 632 kr

En vik i sjöriket Skåne – Arkelstorpsviken
, EHFF/3, 2018-10–2020-09, 2 176 066 kr

Pågående projekt

Projektnamn, EU-fond/insatsområde
Innovationscenter för landsbygden, EJFLU/1
Mitt Simrishamn, EJFLU/1
Circle, EJFLU/1
Equine Monitoring, EJFLU/1
Samarbetsprojekt Säl och skarv, EHFF/1
Fiskabonnemang direkt till konsument, EHFF/1
Landbaserad uppfödning av sportfisk, EHFF/1
Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden, ERUF/1
Ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder, EJFLU/2
Fika för livet!, EJFLU/2
Kulturnavet Österlen, EJFLU/2
Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan, EJFLU/3
GEOKIDS, EJFLU/3
Nytt liv i Österlens gamla äppelodlingar, EJFLU/3
Naturupplevelse runt hörnet, EJFLU/1
Hållbar sjömat genom vårdfiske, EHFF/3

Satellitskinn, EJFLU/1
Säkra slingan i Vollsjö, EJFLU/2
Detektion av fruktskadegörare med specialsökshundar, EJFLU/2
Vår plats i biosfären, EJFLU/2
Besöksplats Österlens vattendrag, EJFLU/3
Ett attraktivt, tryggt och tillgängligt Tomelilla centrum, EJFLU/2

Förklaring fonder
EJFLU = Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
EHFF = Europeiska Havs- och fiskerifonden
ERUF = Europeiska Regionala utvecklingsfonden
ESF = Europeiska Socialfonden

Förklaring insatsområde
1 = Närproducerat och nya lokala marknader
2 = Kommunikation och tillgänglighet
3 = Naturvärden och grön och blå tillväxt

Dela: