Projektlista

Här har vi samlat alla leaderprojekt i den ordning de har inkommit, med journalnummer hos Jordbruksverket, projektnamn, projektägare, EU-fond och insatsområdet, datum för LAG-beslut, projektstatus och belopp för total finansiering. Klicka på respektive projekt för att läsa mer om projektet.

Nummer Namn Ägare Fond/insats Beslut Status Finansiering
2016-1986 Innovationscenter för landsbygden Sjöbo kommun EJFLU/1 160425 Pågående 3 667 068
2016-2837 Yalla Sjöbo Yalla Sjöbo EJFLU/2 160615 Pågående 2 787 122
2016-4241 Destination Häst Sjöbo kommun EJFLU/1 161107 Avslutat 1 338 737
2016-5493 Solelkluster Sydöstra Skåne Sparbanken Syd EJFLU/3 161107 Pågående 475 773
2016-6565 Must-SM Svenska musterier EJFLU/1 161207 Avslutat 1 156 450
2016-6586 Marinpedagogisk verksamhet Ystads kommun EJFLU/3 170301 Pågående 1 632 300
2016-6597 Förstudie hantverkskompetens Sjöbo kommun EJFLU/1 161207 Avslutat 211 160
2017-155 Mountainbikeleder Skånsk MTB EJFLU/2 170301 Pågående 1 225 845
2017-206 Österlens sköna vattendrag Tomelilla kommun EJFLU/3 170607 Pågående 1 501 970
2017-1126 Nötodling Österlen Jona Elfdahl EJFLU/1 170607 Pågående 367 692
2017-2099 FXH – Future Experience Hub Sydostkraft ERUF/1 170927 Pågående 301 275
2017-206 Samarbetsprojekt säl och skarv LEADER Sydöstra Skåne EHFF/1 170823 Pågående 353 848
2017-3575 Färsk fisk – från hav till bord Livsmedelsakademin EHFF/1 171130 Pågående 3 337 752
2018-313 Från SFI till arbete Föreningen Talenterna ESF/2 180319 Pågående 2 669 101
2018-822 Förstudie samverkan invasiva arter Ystads kommun EJFLU/3 180619 Pågående 388 722
2018-832 En vik i sjöriket Skåne Oppmanna Vånga Bygderåd EHFF/3 180619 Pågående 2 198 420
2018-1773 Biosfären Vombsjösänkan Coompanion Skåne EJFLU/3 180904 Pågående 1 998 062
2018-1773 Hållbart hästföretagande Sjöbo kommun ERUF/2 181126 Pågående 1 500 000

Förklaring fonder
EJFLU = Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
EHFF = Europeiska Havs- och fiskerifonden
ERUF = Europeiska Regionala utvecklingsfonden
ESF = Europeiska Socialfonden

Förklaring insats(område)
1 = Närproducerat och nya lokala marknader
2 = Kommunikation och tillgänglighet
3 = Naturvärden och grön och blå tillväxt

Dela: