Projektlista

Här har vi samlat samtliga leaderprojekt under pågående programperiod med journalnummer hos Jordbruksverket, projektnamn, projektägare, EU-fond och insatsområde, datum för LAG-beslut samt belopp för total finansiering. Klicka på respektive projekt för att läsa mer om projektet.

Ladda ner och läs: Lägesrapport för projekt 2016-2018

Avslutade projekt

Nummer Namn Ägare Fond/insats Period Utfall (kr)
2016-2837 Yalla Sjöbo Yalla Sjöbo EJFLU/2 2016/12-2019/09 2 729 710
2016-4241 Destination Häst Sjöbo kommun EJFLU/1 2017/08-2018/12 1 282 998
2016-6565 Must-SM Svenska musterier EJFLU/1 2017/06-2018/12 1 104 557
2016-6586 Marinpedagogisk verksamhet Ystads kommun EJFLU/3 2017/08-2019/06 1 632 300
2016-6597 Förstudie hantverkskompetens Sjöbo kommun EJFLU/1 2016/10-2018/05 315 164

 

Pågående projekt

Nummer Namn Ägare Fond/insats Beslut Finansiering
2016-1986 Innovationscenter för landsbygden Sjöbo kommun EJFLU/1 160425 3 667 068
2017-155 Mountainbikeleder Skånsk MTB EJFLU/2 170301 1 225 845
2017-206 Österlens sköna vattendrag Tomelilla kommun EJFLU/3 170607 1 501 970
2017-1126 Nötodling Österlen Jona Elfdahl EJFLU/1 170607 367 692
2017-2099 FXH – Future Experience Hub Sydostkraft ERUF/1 170927 301 275
2017-206 Samarbetsprojekt säl och skarv LEADER Sydöstra Skåne EHFF/1 170823 353 848
2017-3575 Färsk fisk – från hav till bord Livsmedelsakademin EHFF/1 171130 3 337 752
2018-313 Från SFI till arbete Föreningen Talenterna ESF/2 180319 2 669 101
2018-822 Förstudie samverkan invasiva arter Ystads kommun EJFLU/3 180619 388 722
2018-832 En vik i sjöriket Skåne Oppmanna Vånga Bygderåd EHFF/3 180619 2 198 420
2018-1773 Biosfären Vombsjösänkan Coompanion Skåne EJFLU/3 180904 1 998 062
2018-3721 Hållbart hästföretagande Sjöbo kommun ERUF/2 181126 1 500 000
2019-422 La Source LAG, LEADER Sydöstra Skåne EJFLU/2 190327 1 899 210
2019-2693 Fika för livet! Offentlig måltid i Sverige AB EJFLU/2 190828 389 636

Förklaring fonder
EJFLU = Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
EHFF = Europeiska Havs- och fiskerifonden
ERUF = Europeiska Regionala utvecklingsfonden
ESF = Europeiska Socialfonden

Förklaring insats(område)
1 = Närproducerat och nya lokala marknader
2 = Kommunikation och tillgänglighet
3 = Naturvärden och grön och blå tillväxt

Dela: