Projektlista

Nummer Namn Ägare Fond/insats Beslut Status Finansiering
2016-1986 Innovationscenter för landsbygden Sjöbo kommun EJFLU/1 160425 Pågående 3 677 068
2016-2837 Yalla Sjöbo Yalla Sjöbo EJFLU/2 160615 Pågående 2 152 534
2016-4241 Destination Häst Sjöbo kommun EJFLU/1 161107 Pågående 1 339 951
2016-5493 Solelkluster Sydöstra Skåne Sparbanken Syd EJFLU/3 161107 Pågående 448 071
2016-6565 Must-SM Svenska musterier EJFLU/1 161207 Pågående 1 156 450
2016-6597 Förstudie hantverkskompetens Sjöbo kommun EJFLU/1 161207 Avslutat 385 517
2016-6586 Marinpedagogisk verksamhet Ystads kommun EJFLU/3 170301 Pågående 1 632 300
2017-155 Mountainbikeleder Skånsk MTB EJFLU/2 170301 Pågående 1 225 845
2017-206 Österlens sköna vattendrag Tomelilla kommun EJFLU/3 170607 Pågående 1 501 969
2017-11226 Nötodling Österlen Jona Elfdahl EJFLU/1 170607 Pågående 381 302
2017-206 Samarbetsprojekt säl och skarv LEADER Sydöstra Skåne EHFF/1 170823 Pågående 353 848
2017-2099 FXH – Future Experience Hub Sydostkraft ERUF/1 170927 Pågående 301 275
2017-3575 Utveckling av fiskerinäringen Livsmedelsakademin EHFF/1 171130 Pågående 3 307 125
2018-313 Från SFI till arbete Föreningen Talenterna ESF/2 180319 Pågående 2 669 101
2018-316 Övraby Greens Gustav von Platen EJFLU/1 180307 Pågående 428 822
Förklaring fonder

EJFLU = Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
EHFF = Europeiska Havs- och fiskerifonden
ERUF = Europeiska Regionala utvecklingsfonden
ESF = Europeiska Socialfonden

Förklaring insats(område)

1 = Närproducerat och nya lokala marknader
2 = Kommunikation och tillgänglighet
3 = Naturvärden och grön och blå tillväxt

Dela: