Beviljade projekt

Fiskabonnemang direkt till konsument

Publicerades den 15 september 2020

Vi tjuvkopplar livsmedelskedjan och erbjuder konsumenten det den vill ha till ett bättre pris.

Om projektet

Företaget Gårdsfisk utanför Kristianstad har skapat en helt ny näring på landsbygden, ett fiskuppfödningssystem utan utsläpp och negativ miljöpåverkan. Då dagens försäljningsled för fisk oftast innebär mycket svinn, långa transporter och flera grossistled vill man i detta projekt testa och etablera ett nytt sätt att hantera livsmedelskedjan och leverera färsk fisk direkt till konsument. Gårdsfisk kommer att testköra ett abonnemang där ett utvalt antal skånska privatpersoner via en hemsida ska kunna beställa färsk fisk direkt till hemmet utan några mellanhänder. För att kunna utvärdera konsumenternas kundnöjdhet så kommer projektet att erbjuda leverans två gånger i månaden i 24 månader, utan kostnad för kunden. Motprestationen kommer att vara att svara på ett formulär som följer med leveransen.

Efter projektets slut, då man utvecklat en plattform för order och betalning, testkört olika typer av fiskabonnemang och utvärderat dessa samt marknadsfört affärsidén, förväntas konceptet kunna lanseras och ge goda förutsättningar för helt nya affärsmöjligheter till fler fiskproducenter på landsbygden.

Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras:

  • Framtagning av en digital plattform för hantering av beställningar, leverans och logistik
  • Framtagning av broschyr, kylväska och recept för marknadsföring
  • Digital marknadsföring via sociala medier

Projektfakta

Journalnummer: 2020-1628
Projektägare: Scandinavian Aquasystems AB (Gårdsfisk)
Samarbetspartners: Krinova Science Park, Maltesholms Fisk AB, CW Fisk AB
Projektperiod: 2020-04 – 2021-10
Fond: Havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 200 000 kr
Privat finansiering: 207 775 kr

Total finansiering: 407 775 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2020-06-03
Summa urvalskriterier: 286 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att det här är ett intressant projekt som ligger helt rätt i tiden. Genom att testa nya sätt att producera och distribuera lokalt odlad fisk kan både miljö, producenter och konsumenter gynnas. Man skapar förutsättningar för färsk fisk till konsument i en kortare livsmedelskedja. Projektet kan även inspirera lokala aktörer, bidra till lokal utveckling och generera fler arbetstillfällen i framtiden.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare, Johan Ljungquist
Webb: www.gardsfisk.se
Facebook: @gardsfisk

Dela: