Beviljade projekt

Fiskabonnemang direkt till konsument

Publicerades den 15 september 2020

Vi tjuvkopplar livsmedelskedjan och erbjuder konsumenten det den vill ha till ett bättre pris.

Om projektet

Syftet är att skapa och testa ett helt nytt sätt att leverera färsk lokalproducerad fisk direkt till konsument, där kunden via en webbplats går in och beställer ett abonnemang på fisk. Detta för att minska matsvinnet, öka kontakten mellan producent och konsument, skapa en trygghet för producenten med återkommande försäljning, möjliggöra för mindre producenter att nå ut bredare samt att öka värdet i produkterna. Fisken produceras dessutom i ett fiskuppfödningssystem utan utsläpp och negativ miljöpåverkan.

Status vid uppföljning i november 2020

Gårdsfisk fick via ett inlägg på sin Facebooksida in hela 121 anmälningar från familjer som var intresserade av att testa ett fiskabonnemang. Under projektet kommer man att testa 24 abonnemang, varav två redan är igång. Fisken levereras i en speciellt framtagen kylväska tillsammans med en broschyr med information om produkten och ett par recept. Testfamiljerna får som motprestation svara på ett medföljande formulär som hjälper Gårdsfisk att utvärdera och förbättra bland annat leveranssätt, kvalité, produktutbud, tidsåtgång vid beställning.

Projektet arbetar nu vidare med fler fiskabonnemang och med att utveckla den plattform som ska kunna hantera beställning och logistik.

Pandemin har, till skillnad från många andra leaderprojekt, påverkat detta projekt positivt då allt fler konsumenter nu vill värna lokalt producerad mat och lokal arbetskraft.

Responsen har varit över förväntan och det har redan dykt upp ytterligare affärsidéer, exempelvis med föreningar och idrottsklubbar som vill sälja fisk.

Projektfakta

Journalnummer: 2020-1628
Projektnamn i ansökan: Fiskabonnemang direkt till konsument
Projektägare: Scandinavian Aquasystems AB (Gårdsfisk)
Samarbetspartners: Krinova, Maltesholms Fisk AB, CW Fisk AB
Projektperiod: 2020-04 – 2021-10
Fond: Havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 200 000 kr
Privat finansiering: 207 775 kr

Total finansiering: 407 775 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2020-06-03
Summa urvalskriterier: 286 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att det här är ett intressant projekt som ligger helt rätt i tiden. Genom att testa nya sätt att producera och distribuera lokalt odlad fisk kan både miljö, producenter och konsumenter gynnas. Man skapar förutsättningar för färsk fisk till konsument i en kortare livsmedelskedja. Projektet kan även inspirera lokala aktörer, bidra till lokal utveckling och generera fler arbetstillfällen i framtiden.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare, Johan Ljungquist
Webb: www.gardsfisk.se
Facebook: @gardsfisk

Dela: