Mallar och dokument

ungdomar planering foto julia falkmanHär har vi samlat länkar till de mallar och dokument som ni behöver i ansökningsprocessen. Klicka på respektive rubrik för att komma till dokumentet.

Lokal utvecklingsstrategi 2017-12-19

LEADER Sydöstra Skånes lokala utvecklingsstrategi som beskriver vad lokalt ledd utveckling genom leadermetoden innebär samt LEADER Sydöstra Skånes vision, mål, insatsområden och indikatorer.

Intresseanmälan

Fylls i av projektgruppen för att kunna se om er projektidé kan bli ett leaderprojekt.

Projektplansmall

Mall som samlar samtliga frågor som behöver besvaras för att skapa och genomföra ett leaderprojekt. Projektplanen används som underlag för ansökan, men också som styrdokument för projektgruppen när projektet är igång.

Jordbruksverkets budgetmall

En budgetmall som ska fyllas i och bifogas till ansökan.

Jordbruksverkets mall för aktivitetsplan

Mall som kan användas för att göra en aktivitetsplan för projektet.

Mall för tidsplan

Mall som kan användas för att göra en tidsplan för projektet.

Guide och checklista för de horisontella målen

En guide och checklista som kan användas för att säkerställa att ert projekt tagit hänsyn till LEADER Sydöstra Skånes horisontella mål.

Information om fullmakt

Information om fullmakter för Jordbruksverkets e-tjänster. Välj ”Fullmakt – E-tjänst för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar”.

Guide till Jordbruksverkets e-tjänst

Information om hur du använder e-tjänsten för att söka stöd.

Medfinansieringsintyg

Blankett som används för att intyga övrig offentlig medfinansiering och offentliga resurser.

Indikatorer och målvärden

En checklista över LEADER Sydöstra Skånes samtliga indikatorer och målvärden uppdelade efter insatsområden.

Villkor och urvalskriterier

LAG:s verktyg för att bedöma projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd har en tydlig koppling till den lokala utvecklingsstrategin och dess målsättningar.

Dela: