Bli medlem

Var med och främja utvecklingen i sydöstra Skåne och få möjlighet att påverka vilka som tar beslut gällande projektansökningar till LEADER Sydöstra Skåne. Fysiska eller juridiska personer som bor, arbetar eller bedriver verksamhet i leaderområdet kan bli medlemmar.

Föreningen LEADER Sydöstra Skåne arbetar under EU:s programperiod 2014-2020 med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från fyra av de europeiska struktur- och investeringsfonderna och våra offentliga medfinansiärer. Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka ekonomiskt stöd till projekt som möter behoven i den lokala utvecklingsstrategin. Det är föreningens styrelse, LAG, som beslutar vilka projekt som ska få ta del av de ca 37 miljoner kronor som ska fördelas under programperioden.

Dina möjligheter som medlem:

  • Du stödjer föreningens syfte och verksamhet
  • Du kan kandidera till föreningens styrelse, LAG
  • Du kan vara med och påverka vilka som ska väljas in i föreningens styrelse, LAG
  • Du har rösträtt vid föreningsstämman
  • Du kan delta i föreningens medlemsaktiviteter
  • Du ges möjlighet att samverka med andra medlemmar från ideell, privat och offentlig sektor som alla brinner för lokalt ledd utveckling

För att få rösträtt på föreningsstämman, som äger rum tisdagen den 26 april 2018 i Simrishamn, behöver du bli medlem senast den 1 mars 2018. Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen och prövas och beviljas av styrelsen. Använd formuläret nedan och skicka in ansökan med vanlig post.

Dela: