Föreningsstämma

Välkomna på LEADER Sydöstra Skånes föreningsstämma 2020


Datum och tid:
Onsdagen den 29 april 2020 kl. 19.00

Plats: Vi kommer att genomföra stämman digitalt via verktyget Zoom och alla anmälda deltagare kommer att få en inbjudan med en länk i god tid innan mötet. Zoom är ett väldigt användarvänligt verktyg och du behöver inte ladda ner något program för att kunna delta. Dessutom kommer vi att ha ett inledande mingel där vi förklarar hur det digitala mötet kommer att gå till.

Anmälan: Anmälan ska göras senast onsdagen den 22 april via den här länken: https://forms.gle/eoPSMSotFQ2KMPJq7

Övrig information:
28 februari – deadline för inkommande motioner
18 mars – deadline för medlemskap för att få rösträtt på stämman

Alla handlingar till föreningsstämman finns här nedanför.

Dela: