Föreningsstämma

Välkomna på LEADER Sydöstra Skånes föreningsstämma 2023

Datum och tid: Torsdagen den 27 april 2023 kl. 18.00

Plats: Ystad, lokal meddelas senare.

Alla är välkomna att delta på stämman men för att erhålla rösträtt krävs inkommen betalning för medlemskap senast den 16 mars 2023 (gäller ej kommunerna).

Anmälan: Sker via mejl till Julia Falkman senast måndagen den 24 april.

Övrig information:
28 februari – deadline för inkommande motioner
16 mars – deadline för medlemskap för att få rösträtt på stämman
6 april – senaste datum för kallelse till medlemmar via e-post

Alla handlingar till föreningsstämman kommer att laddas upp här nedanför.

Dela: