Föreningsstämma

Välkomna på LEADER Sydöstra Skånes föreningsstämma 2021


Datum och tid:
Onsdagen den 28 april 2021 kl. 18.00 via Zoom

Föreningsstämman genomförs digitalt via verktyget Zoom och alla anmälda deltagare erhåller en länk via mejl till mötet under förmiddagen den 28 april.

Vi öppnar mötet klockan 18.00 för digitalt mingel och presentationsrunda, stämman startar kl. 18.15.

Alla är välkomna att delta på stämman men för att erhålla rösträtt krävs inkommen betalning för medlemskap senast den 17 mars 2021 (gäller ej kommunerna).

Anmälan ska göras senast tisdagen den 27 april kl. 18.00 till info@leadersydostraskane.se, ange i anmälan om du på stämman önskar representerar dig själv och/eller en organisation.

Övrig information:
28 februari – deadline för inkommande motioner
17 mars – deadline för medlemskap för att få rösträtt på stämman

Alla handlingar till föreningsstämman kommer att laddas upp här nedanför.

Dela: