Föreningsstämma

Välkomna på LEADER Sydöstra Skånes föreningsstämma 

Kommande föreningsstämmor är planerade till:

29 april 2024 kl. 18.00

28 april 2025 kl. 18.00

Plats och underlag kommer att skickas ut till alla medlemmar samt publiceras här i god tid innan stämman.

Motioner som ska behandlas på en föreningsstämman ska skickas in senaste den sista februari respektive år.

För rösträtt på föreningsstämman krävs inkommen medlemsansökan, samt hos mottagaren registrerad medlemsavgift för innevarande kalenderår, senast sex veckor före stämman (18 mars 2024, 17 mars 2025)

Dela: