Föreningsstämma

Föreningsstämman för LEADER Sydöstra Skåne kommer att äga rum onsdagen den 24 april 2019 kl. 18.00 i Sjöbo.

28 februari – deadline för inkommande motioner
13 mars – deadline för medlemskap för att få rösträtt på stämman

Så småningom kommer all information om och alla handlingar till stämman att ligga på den här sidan.

Handlingar till föreningsstämman 2019

Dela: