Föreningsstämma

Föreningsstämma LEADER Sydöstra Skåne 2018

Tid: Torsdagen den 26 april kl. 18:00
Plats: Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Anmälan: Senast onsdagen den 18 april via https://simplesignup.se/event/127514 eller till info@leadersydostraskane.se

För att erhålla rösträtt på föreningsstämman krävs inkommen medlemsansökan samt hos mottagaren registrerad medlemsavgift senast två månader före stämman, dvs. den 1 mars 2018.

Samtliga handlingar kommer att läggas upp efterhand här nedanför.

Handlingar till föreningsstämman 2018

Dela: