Föreningsstämma

Välkomna på LEADER Sydöstra Skånes föreningsstämma 2021


Datum och tid:
Onsdagen den 28 april 2021 kl. 18.00

Övrig information:
28 februari – deadline för inkommande motioner
17 mars – deadline för medlemskap för att få rösträtt på stämman

Alla handlingar till föreningsstämman kommer att laddas upp här nedanför.

Handlingar till föreningsstämman 2020

Dela: