Föreningsstämma

Föreningsstämma LEADER Sydöstra Skåne 2017

Tid: Tisdagen den 25 april kl. 18:00
Plats: Matsalen, Österlens Folkhögskola, Malmövägen 41, Tomelilla
Anmälan: Senast tisdagen den 18 april via https://simplesignup.se/event/93346 eller till info@leadersydostraskane.se

För att erhålla rösträtt på föreningsstämman krävs inkommen medlemsansökan samt hos mottagaren registrerad medlemsavgift senast två månader före stämman, dvs. den 24 februari 2017.

Dela: