Föreningsstämma

Välkomna på LEADER Sydöstra Skånes föreningsstämma 

Måndag 29 april 2024 kl. 18.00

Sjöborummet i Sjöbo kommunhus, Gamla Torg, 275 80 Sjöbo

Vi bjuder på lättare förtäring vid anmälan senast den 24 april till julia.falkman@leadersydostraskane.se

Kallelse skickas ut till samtliga medlemmar i god tid innan stämman, men samtliga handlingar publiceras även här.

Motioner som ska behandlas på en föreningsstämman ska skickas in senaste den sista februari.

För rösträtt på föreningsstämman krävs inkommen medlemsansökan, samt hos mottagaren registrerad medlemsavgift för innevarande kalenderår, senast sex veckor före stämman (18 mars 2024, 17 mars 2025)

Dela: