LAG-styrelsen

 

Framstående lokala förmågor från ideell, privat och offentlig sektor har engagerats och bildar tillsammans en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG-styrelsens sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

Föreningen LEADER Sydöstra Skånes lokala aktionsgrupp, LAG, har en styrelse som består av 13 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter. I LAG-styrelsen finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG-styrelsen är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG-styrelsen har följande möten inplanerade:

  • 29 maj 2024
  • 18 september 2024
  • 27 november 2024
  • 26 mars 2025
  • 28 april 2025 (endast konstituerande möte)
  • 4 juni 2025

LAG-styrelsens sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Simrishamns kommun

Ann-Sofie Larsson
Vice ordförande

Född 1958 • Rekrytering/HR
Representerar ideell sektor för Simrishamns kommun

Jag kommer ursprungligen från Katrineholm i Södermanland. 2017 förverkligade vi vår dröm om Skåne och flyttade till en liten gård utanför Skåne Tranås.

Jag har drivit olika bolag, mestadels inom marknadsföring, försäljning och kundtjänst/support. De senaste 12 åren har jag arbetat med verksamhetsutveckling inom kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning. Idag arbetar jag som rekryterings- och HR-konsult.

Jag är entreprenör och drivs av mitt engagemang för bygden där jag bor. För mig är det självklart att lokal utveckling måste drivas av de som bor där. Det är så man skapar hållbar utveckling, innovativa lösningar, nya samarbeten. När vi bodde i Södermanland var jag med och startade upp Julita sockenråd och var även delaktig i ett par leaderprojekt. Jag var även engagerad i Företagarna, lokalt i Katrineholm och regionalt i Sörmland och arbetade där med en rad projekt bl a ett som handlade om ungdomars kompetensutveckling.

Jag är duktig på att nätverka, brinner för samverkan mellan människor, verksamheter och att se människor växa. Nu vill jag vara en del av den lokala utvecklingen här i sydöstra Skåne!

Maria Hammenberg
Ledamot

Född 1963 • Konsult och egen företagare
Representerar privat sektor för Simrishamns kommun

De senaste 20 åren har jag, som konsult, och egen företagare, arbetat med små och medelstora företag. Då främst med affärsutveckling av företagen och kompetensutveckling av deras medarbetare. Med syfte att skapa en hållbar och lönsam tillväxt i regionen och därmed möjliggöra nya arbetstillfällen.

Jag brinner för att människor, företag och regionen kan fortsätta att utvecklas och att möjliggöra att vi har en levande landsbygd, där det är härligt att leva och bo.

Leaders Mål och Vision, om en hållbar och inkluderande Tillväxt, stämmer så väl överens med allt det jag har arbetat med sedan jag flyttade till Vitemölla 2006. Jag hoppas kunna bidra med bland annat min kompetens av EU- finansierade projekt, Bildande av nätverk och kunskap om företagen och deras villkor i östra Skåne samt erfarenheter kompetensutveckling av medarbetare och kompetensförsörjning för företagen i regionen.

Madeleine Lundin
Ledamot

Född 1981 • Utvecklingsansvarig Marint centrum, Simrishamns kommun
Representerar offentlig sektor för Simrishamns kommun

Jag bor i Malmö med man och barn och är en trogen tågpendlare till arbetet på Marint centrum i Simrishamn. Höjdpunkten på året inträffar i skidbacken, men till vardags fylls de lediga stunderna av familj, vänner samt kultur- och naturupplevelser. Vilar och hämtar kraft gör jag vid vårt smultronställe i Blekinge där jag även är uppväxt.

Jag är utbildad statsvetare och jag älskar att arbeta med samhällsutveckling i offentlig sektor. Jag drivs av att skapa förändring och bidra till en hållbar utveckling, särskilt miljömässigt. Jag har arbetat med regional utveckling i sydöstra Skåne i 15 år, först ur ett brett landsbygdsperspektiv och därefter med inriktning mot hav, vatten och kustbygd.

Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter och min kunskap om EU-finansierade projekt och projektutveckling, av förändringsarbete och av samverkan mellan olika sektorer. Genom mitt arbete har jag kompetens inom både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Sjöbo kommun

Angelica Andersson
Ledamot

Född 1976 • Egen företagare, utomhuspedagog Sjöbo kommun samt ideellt aktiv inom Friluftsfrämjandet Sjöbo & Civilförsvarsförbundet
Representerar ideell sektor för Sjöbo kommun

Född och uppvuxen i Sjöbo men med några korta besök på andra orter, kom jag snabbt fram till att jag trivs bättre här… där jag kan lukta på blommorna och njuta av naturen på nära håll.

Med ett stort friluftsintresse som delas med familjen, så har jag engagerat mig ideellt i Friluftsfrämjandet. Lokalt i Sjöbo de sista 10 åren som ordförande och barn & ungdomarledare, Regionalt Syd i styrelsen och som kursledare. Bidrar till Projektet HMOU! – Häng med oss ut! Ett samverkansarbete mellan Friluftsfrämjandet Sjöbo och Social Psykiatrin SÖSK för de som lever med psykisk ohälsa.

Startade eget företag 2003 och har erfarenheter inom livsmedelsbranschen och tandteknisk produktion.  Nu kombinerar jag mitt företagande inom naturnära kurser och upplevelser med en anställning som utomhuspedagog inom förskolan.

Som nyexaminerad Hållbar Affärsutvecklare inom Natur & Kulturturism så hoppas jag kunna få glädje av mina nya kunskaper i framtida engagemang.

Jag har ett stort intresse för det ideella arbetet och hoppas kunna bidra till en levande och utvecklande landsbygd.

Ingmar Thorén
Ledamot

Född 1950 • Pensionär/Konsult
Representerar privat sektor för Sjöbo kommun

Jag är ingenjör med många års erfarenhet av kommunaltekniskt arbete i vatten-, avlopps-, gatu- och trafikfrågor,  bl a i Skurup, Sjöbo och på Lantbruksnämnden i Malmö. Jag har ägnat en betydande del tid åt vattenreningsprojekt, såväl kommunala som naturnära. Jag har ett starkt intresse för samhällsutveckling och då främst inom infrastruktur.

Jag under en lång tid varit aktiv i olika föreningar i Sjöbo kommun såsom Friluftsfrämjandet, Sjöbo IF och HK Björnen.

Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter och min kunskap och ser fram mot att få delta i Leaders betydelsefulla arbete med att uppnå en hållbar och naturnära samhällsutveckling.

Johan Tykesson
Ledamot

Född 1967 • Utvecklingsstrateg, Sjöbo kommun
Representerar offentlig sektor för Sjöbo kommun

Allt är projekt. En stor del av mitt arbete idag, som en stor del i mina tidigare befattningar, är projektbaserade med allt vad det innebär. Uppstart, budget, gruppsammansättning, tvärfunktionella team, samarbeta med externa partners, leda, leverera och avsluta. Projektledning har varit en röd tråd i min yrkesbana.

Som utvecklingsstrateg med bas Arbetsmarknadsenheten fokuserar jag, å de arbetslösas vägnar, mycket på sysselsättningslösningar där de traditionella formerna inte räcker till eller når fram i resultat. Socialt entreprenörskap, socialt företagande är område jag vill utveckla, och som ofta är en väg att gå för de som har svårframkomlig väg till anställning.

Jag möter och upplever att i detta sydöstra hörn finns det mycket engagemang, idéer men att de inte alltid vet vilka kanaler och metoder för utrop och genomförande. Leader är i detta avseende en bra generator för alla glödlampor därute.

Rigmor Löfvenhamn
Suppleant

Född 1958 • Koordinator/Coach
Representerar privat sektor för Sjöbo kommun

Jag är en positiv och lösningsfokuserad person som tidigare arbetat som projektledare och beteendevetare inom ett flertal branscher, såväl i egen regi som inom privat sektor. Just nu arbetar jag Sjöbo kommun på enheten Arbete och integration, men har även en egen firma med fokus på restaurang- och catering.

Jag har tidigare även arbetat som instruktör och coach inom ridsporten. Men mitt livslånga hästintresse är numera enbart en fritidssysselsättning, vilket även gäller för mitt läderhantverk.

Jag tror mig kunna bidra med min mångåriga erfarenhet inom projektledning, då jag har en god förmåga att bedöma projektidéer utifrån ett realistiskt, genomförbart och resultatmässigt perspektiv.

Kamilla Danielsson
Suppleant

Född 1969 • Tillväxtchef, Sjöbo kommun
Representerar offentlig sektor för Sjöbo kommun

Jag har näringslivet nära hjärtat. Mina studier och bakgrund har jag i beteendevetenskapen och psykologin där jag har min magisterexamen. Mitt yrkesverksamma liv har präglats av näringslivet. Jag har själv drivit två olika företag under tre respektive elva år. De senaste åren har jag arbetat med näringslivsfrågor inom Kristianstads kommun och drivit näringslivsprojekt inom Hässleholms kommun. Projektet var/är ett Leaderprojekt och heter Business Class. Min nuvarande tjänst är som tillväxtchef i Sjöbo kommun där jag nu håller på att sätta den nya tillväxtavdelningen.

Privat är jag som många andra. Familj, hund och Volvo.

Tomelilla kommun

Janet ten Have
Ordförande

Född 1977 • Lantbrukare
Representerar ideell sektor för Tomelilla kommun

Jag bor i Ramsåsa utanför Tomelilla och jobbar där som lantbrukare. Jag är uppvuxen i en liten by på landet i nordöstra Nederländerna men flyttade hit med min familj 2006. Jag tycker det är mycket viktig och rolig att engagera sig i föreningslivet och jag har varit aktiv i en friskola, sportföreningar och nu i LRF, Österlens Folkhögskola och Skånemejerier Ekonomisk förening.

Jag har pluggat förvaltningsrätt/politikologi i Holland och har ett stort intresse för samhällsfrågor. Speciellt utveckling av landsbygden tycker jag är viktig. Jag gillar öppna diskussioner och att samarbeta i ett ”LAG”. Jag ser helst projekt där det finns en del samarbete mellan myndigheter, föreningar, privatpersoner och företag. Jag hoppas att kunna bidra med min kunskap och erfarenhet.

 

Carina Almedal
Ledamot

Född 1972 • Inköpare, agronom
Representerar privat sektor för Tomelilla kommun

Jag vill ge liv åt idéerna som kan skapa förutsättningarna för en levande, bärkraftig och tillgänglig landsbygd i samspel med de lokala tätorterna. Sydöstra Skåne har fantastiskt mycket att erbjuda redan idag, men framtiden kräver att människor möts, samspelar och bevarar och utvecklar mervärdena i vardagen. Med erfarenhet av stora och små organisationer och samspelet dem emellan tror jag mig ha ett perspektiv som kan komma till nytta.

Priyanka John
Ledamot

Född 1986 • Verksamhetsutvecklare, Tomelilla kommun
Representerar offentlig sektor för Tomelilla kommun

Jag har en bakgrund som chef och innovationsledare i civilsamhället, där jag arbetat främst i tvärsektoriell samverkan kring sociala hållbarhetsfrågor. Jag brinner för samverkans- och hållbarhetsfrågor i bred bemärkelse. I min anställning i Tomelilla kommun projektleder jag översiktsplanen, Intereg-projektet Innotech samt arbetar med Klimatfärdplanen och Livskvalitetsprogrammet.

Jag är uppvuxen i Örebro, men merparten av mitt vuxna liv har jag bott i Malmö och verkat i Skåne.

Daniel Jonsgården
Suppleant

Representerar ideell sektor för Tomelilla kommun

Stefan Persson
Suppleant

Född 1973 • Verksamhetsutvecklare, Tomelilla kommun
Representerar offentlig sektor för Tomelilla kommun

Jag är verksamhetsutvecklare i Tomelilla kommun och representerar offentlig sektor som suppleant för Tomelilla kommun.

Jag har en bakgrund som innovationsledare och organisationskonsult, både i eget företag och som anställd i offentlig sektor. Jag brinner för offentlig-privat samverkan och hållbarhetsfrågor i bred bemärkelse. I min anställning i Tomelilla kommun driver jag bland annat projekt inom tillitsbaserad ledningsfilosofi, innovationsupphandling och så kallad doughnut economics (munkmodell).

Jag är uppvuxen i Tomelilla. Efter att under merparten av mitt vuxna liv ha bott i Malmö och i Danmark, bor jag sedan några år tillbaka i Ystad.

Ystads kommun

Patrik Karlsson
Ledamot

Född 1970 • Distriktsidrottschef, Skåneidrotten
Representerar ideell sektor för Ystads kommun

Jag är en idrotts- och föreningsaktiv person som bor med min familj i Svarte och som till vardags arbetar som Distriktsidrottschef för Skåneidrotten.

Jag engagerar mig i LEADER Sydöstra Skånes styrelse för att stärka föreningarnas position i samhället och därigenom utveckla föreningslivet på landsbygden. Genom mitt stora intresse för föreningsutveckling och breda kunskap och erfarenhet från föreningslivet, hoppas jag kunna se till att den ideella sektorn får ta större del av Leader.

Petter Gustafsson
Ledamot

Född 1969 • Egen företagare inom marknadskommunikation och utbildning
Representerar privat sektor för Ystads kommun

Landsbygden kommer bara att överleva om den tar ansvar för sin egen framtid. Jag tror att vägen dit är ett starkt och livskraftigt lokalt näringsliv, rakryggade och ödmjuka beslutsfattare och invånare som är nyfikna, modiga och inkluderande.

Jag föddes i Tomelilla, och växte upp på landsbygden utanför Ystad. Mina utbildningar och karriärval tog mig till Malmö och Stockholm, och i fogarna passade jag på att se världen. Efter några varv runt jorden uppskattar jag mina hemtrakter mer än någonsin. Här vill jag stanna för min hembygd har allt att erbjuda, och jag vill gärna finns här för den.

Sedan 2003 bor jag åter i Ystad kommun med mina fyra barn. Jag driver bolaget Provinsen med fokus på marknadskommunikation och utbildning. Jag har arbetat såväl praktiskt som strategiskt med bland annat besöksnäring, kompetensförsörjning och utbildning – tre viktiga framgångsfaktorer för Ystad-Österlenregionen. Drivkrafter? Jag brinner nog lite extra för inkludering, hållbarhetsfrågor och entreprenörskap – såväl kommersiellt som socialt.

Emma Bruce
Ledamot

Född 1980 • Koordinator för SÖSK
Representerar offentlig sektor för Ystads kommun

Jag är utbildad högstadielärare men har arbetat länge med utvecklingsfrågor på Region Skåne – med allt från det stora till det lilla och med såväl internationell som lokal inriktning. Dock främst med fokus på nationell och regional utveckling och kommunikationer här i Skåne.

En hållbar utveckling och en levande landsbygd har varit mitt främsta intresse och här tror jag att samverkan är nyckeln.

Tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för nya mötesplatser, tjänster, arbetstillfällen och innovativa lösningar på utmaningar i vårt närområde. Som koordinator för Sydöstra Skånes samarbetskommitté får jag bidra till det arbetet här i vårt hörn och jag ser fram emot att göra det även genom mitt uppdrag i LAG Sydöstra Skåne.

Anna-Linnea Abrahamsson
Suppleant

Född 1991 • Ekonomistudent, tidigare E-handelschef
Representerar ideell sektor för Ystads kommun

Jag heter Anna-Linnea och flyttade tillbaka till Ystad 2019. 2010 flyttade jag till Malmö och har jobbat med e-handel sedan 2012.

Under fyra år reste jag runt i stora delar av världen och stannade i Asien där jag jobbade som divemaster och bodde runt på olika båtar. Att jobba så nära havet och naturen väckte ett stort miljöintresse hos mig.

Jag flyttade senare tillbaka Stockholm där jag arbetade som e-handelschef och drev försäljningen online för ett stort skönhetsbolag som har agerat som pionjärer för hållbarhet inom skönhetsbranschen. Efter en befordran till deras huvudkontor, omlokaliserade jag till UK och arbetade med e-handel på en global nivå.

Nu är jag tillbaka i Sverige och Skåne och fördjupar mig i ekonomi inom internationellt företagande & marknadsföring.

Varför Leader är intressant och vad jag kan bidra med är att jag drivs av förändring och utveckling. Med min digitala bakgrund kan jag komma med förståelse för digitaliseringen och uppmuntra till lokalt ledd utveckling.

Valberedning

Valberedningen för LEADER Sydöstra Skåne består av följande ledamöter:

Lena Ytterberg Ohlsson, representerar privat sektor, Tomelilla kommun (sammankallande)
Sofie Bredahl, representerar offentlig sektor, Simrishamns kommun
Peter Danielsson, representerar ideell sektor, Sjöbo kommun

Dela: