LAG

Framstående lokala förmågor från ideell, privat och offentlig sektor har engagerats och bildar tillsammans en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG:s sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG, den lokala aktionsgruppen, utgör styrelsen i föreningen LEADER Sydöstra Skåne och består av 15 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG har vanligtvis fem beslutsmöten per år, följande möten är inplanerade för 2019:

  • Onsdag 13 mars (deadline för projektansökan 30 januari)
  • Onsdag 12 juni (deadline för projektansökan 2 maj)
  • Onsdag 28 augusti (deadline för projektansökan 19 juni)
  • Onsdag 16 oktober (deadline för projektansökan 5 september)
  • Onsdag 27 november (deadline för projektansökan 16 oktober)

Observera att det inte är någon garanti att en projektansökan behandlas på angivit beslutsmöte, då LAG behandlar maximalt tre projektansökningar per LAG-möte. Har det inkommit fler än tre projektansökningar så tas de i datumordning och resterande flyttas till nästa beslutsmöte.

LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Simrishamns kommun

Mats Carlsson
Ledamot

Född  1954 • Chef extern styrning och service, Simrishamns kommun
Representerar offentlig sektor för Simrishamns kommun

Ann-Margrete Clarén
Ledamot

Född 1947 • Konstnär
Representerar privat sektor för Simrishamns kommun

Linda Ohlsson
Vice ordförande

Född 1977 • Entreprenör, LindaOh!
Representerar ideell sektor för Simrishamns kommun

Sofia Osburn Sarstedt
Suppleant

Född 1980 • Företagare
Representerar ideell sektor för Simrishamns kommun

Sjöbo kommun

Thorbjörn Sjunneson
Ledamot

Född 1957 • Ekonom, Sjöbo kommun
Representerar offentlig sektor för Sjöbo kommun

Rigmor Löfvenhamn
Ledamot

Född 1958 • Koordinator/Coach
Representerar privat sektor för Sjöbo kommun

Åsa Söderberg
Ledamot

Född 1963 • Projektledare, grafisk form & kommunikation
Representerar ideell sektor för Sjöbo kommun

Ingmar Thorén
Suppleant

Född 1950 • Pensionär/Konsult
Representerar privat sektor för Sjöbo kommun

Tomelilla kommun

Daniel Jonsgården
Ledamot

Född 1980 • Näringslivsstrateg, Tomelilla kommun
Representerar offentlig sektor för Tomelilla kommun

Carina Almedal
Ordförande

Född 1972 • Inköpare, agronom
Representerar privat sektor för Tomelilla kommun

Janet ten Have
Ledamot

Född 1977 • Lantbrukare
Representerar ideell sektor för Tomelilla kommun

Ann-Sofie Larsson
Suppleant

Född 1958 • Rekrytering/HR
Representerar privat sektor för Tomelilla kommun

Ystads kommun

Mattias Johansson
Ledamot

Född 1972 • Upphandlingschef
Representerar offentlig sektor för Ystads kommun

Paula Vendel
Ledamot

Född 1970 • Företagare, Gardenfix
Representerar privat sektor för Ystads kommun

Patrik Karlsson
Ledamot

Född 1970 • Distriktsidrottschef, Skåneidrotten
Representerar ideell sektor för Ystads kommun

Linnéa Nystrand
Suppleant

Född 1999 • Studerande
Representerar ideell sektor för Ystads kommun

Övriga

Madelene Johansson
Ledamot

Född 1972 • Samordnare SÖSK (Sydöstra Skånes samarbetskommitté)
Representerar SÖSK

Patrik Juhlin
Presidieledamot
E-post: info@pdyk.se

Född 1970 • Yrkesdykare • Ystad
Ledamot med havs- och fiskekompetens

Bengt Andersson
Ledamot

Född 1972 • Yrkesfiskare • Ystad
Ledamot med havs- och fiskekompetens

 

Valberedning

Valberedningen för LEADER Sydöstra Skåne består av följande ledamöter:

Lena Ytterberg Ohlsson, representerar privat sektor, Tomelilla kommun (sammankallande)
Fredric Strömberg, representerar ideell sektor, Simrishamns kommun
Ylva Wahlström, representerar offentlig sektor, Sjöbo kommun
Maria Anderberg, representerar ideell sektor, Tomelilla kommun
Lars Johansson, representerar ideell sektor, Ystads kommun

Dela: