LAG-styrelsen

Framstående lokala förmågor från ideell, privat och offentlig sektor har engagerats och bildar tillsammans en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG-styrelsens sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

Föreningen LEADER Sydöstra Skånes lokala aktionsgrupp, LAG, har en styrelse som består av 14 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. I LAG-styrelsen finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG-styrelsen är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG-styrelsen har följande möten inplanerade under 2022:

  • 16 februari (deadline för projektansökan 24 november 2021)
  • 7 april (deadline för projektansökan 15 februari)
  • 18 maj (deadline för projektansökan 15 mars)
  • 22 juni (deadline för projektansökan 15 april)
  • 5 oktober (deadline för projektansökan 15 augusti)
  • 9 november (deadline för projektansökan 15 september)
  • 7 december (deadline för projektansökan 15 oktober)

Observera att det inte är någon garanti att en projektansökan behandlas på angivit beslutsmöte, då LAG-styrelsen behandlar maximalt tre projektansökningar per möte. Har det inkommit fler än tre projektansökningar så tas de i datumordning och resterande flyttas till nästa beslutsmöte.

LAG-styrelsens sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Simrishamns kommun

Madeleine Lundin
Ledamot

Född 1983 • Utvecklingsansvarig Marint centrum, Simrishamns kommun
Representerar offentlig sektor för Simrishamns kommun

Presentation kommer strax…

Ann-Margrete Clarén
Ledamot

Född 1947 • Konstnär
Representerar privat sektor för Simrishamns kommun

Konstnär med ett positivt tänkande, försöker se möjligheter. Egen ateljé Mitt i Stadens Hjärta,  Simrishamn. Mitt ordspråk är ”Carpe Diem”.

Jag är/har varit aktiv i föreningslivet på Österlen:

Österlen lyser, varit med från starten 2005, engagerad i att lysa upp Baskemölla, flytt till Simrishamn, och där arbetat/sammankallande, ideell grupp, för att Simrishamn ska lysa lite extra  under ÖsterlenLyser helgen varje år,  är nu ett avslutat kapitel, den ideella gruppen krympte till 2 1/2 person, som arbetade för  hela Simrishamns stad, ohållbart, i byarna finns byalag så är det inte i städer, så efter år 2019 tackade vi för oss .

StreetArt Österlen,  ordförande  i 2 år, projektledare för Elskåpsprojekt 2017 och Elskåpsprojekt 2018, 65 elskåp i Simrishamn som smyckades av 32 olika konstnärer, fritidsmålare som yrkesmålare.

Jag har även ingått i interimsstyrelse för samverkansorganisationen Mitt Simrishamn, ingår nu i dess arbetsgrupp Varumärket Simrishamn. Verksam i Stiftelsen Tjörnedala.

För mig är kultur viktigt, liksom tillit och framtidstro. Leader inger framtidstro, innebär möjligheter för landsbygden att utvecklas och bidra till samverkan, tillgänglighet och en hållbar tillväxt.

Henrik Mårtensson
Ledamot

Född 1978 • Företagare
Representerar ideell sektor för Simrishamns kommun

Jag bor och verkar som företagare i byn Östra Vemmerlöv i Simrishamns kommun. Jag driver Henriks Resor samt, tillsammans med mina bröder, Sofielust Naturgrus. Jag är utbildad och verksam inom transport/logistik, är ”bonnapåg” i själ och hjärta och vill se ett djupare samarbete över kommungränserna vad gäller näringslivsfrågor.

Jag brinner för samhällsfrågor och ideella föreningars förutsättningar och är därför aktiv i byalaget, Föreningsråd Simrishamn samt i lokalpolitiken. Vill ge ortens föreningar möjligheter till utveckling för att få fler aktiva genom t.ex. relevanta anläggningsbidrag och ledarskapsutbildningar. Ett aktivt föreningsliv är jätteviktigt för sammanhållningen i samhället, särskilt på landsbygden!

Sofia Osburn Sarstedt
Suppleant

Född 1980 • Företagare
Representerar ideell sektor för Simrishamns kommun

Jag har, efter att ha levt och arbetat utomlands i 14 år, nu äntligen hittat tillbaka till mina rötter och bor sedan ett par år tillbaka åter på Österlen.

Jag är socionom i grunden och värdesätter samverkan. Jag ser social hållbarhet som en del av min yrkesidentitet och har många års erfarenhet av projektbaserade organisationer. Jag har ett problemlösningsorienterande tillvägagångssätt och ser vanligtvis ”problem” som utmaningar.

På mina lediga stunder är musik, natur och familj en naturlig del av mitt liv. Egen tid är också viktigt och då är bastu en favorit!

Jag har alltid brunnit för utveckling såväl på ett personligt som på ett samhällsmässigt plan. Det var kul att upptäcka att jag även tidigare i livet har arbetat på ett sätt som påminner mycket om leadermetoden. Det vill säga att alltid utgå från det lokala perspektivet inom områden som står inför någon form av utveckling.

Sjöbo kommun

Kamilla Danielsson
Ledamot

Född 1969 • Tillväxtchef, Sjöbo kommun
Representerar offentlig sektor för Sjöbo kommun

Jag har näringslivet nära hjärtat. Mina studier och bakgrund har jag i beteendevetenskapen och psykologin där jag har min magisterexamen. Mitt yrkesverksamma liv har präglats av näringslivet. Jag har själv drivit två olika företag under tre respektive elva år. De senaste åren har jag arbetat med näringslivsfrågor inom Kristianstads kommun och drivit näringslivsprojekt inom Hässleholms kommun. Projektet var/är ett Leaderprojekt och heter Business Class. Min nuvarande tjänst är som tillväxtchef i Sjöbo kommun där jag nu håller på att sätta den nya tillväxtavdelningen.

Privat är jag som många andra. Familj, hund och Volvo.

Rigmor Löfvenhamn
Ledamot

Född 1958 • Koordinator/Coach
Representerar privat sektor för Sjöbo kommun

Jag är en positiv och lösningsfokuserad person som tidigare arbetat som projektledare och beteendevetare inom ett flertal branscher, såväl i egen regi som inom privat sektor. Just nu arbetar jag Sjöbo kommun på enheten Arbete och integration, men har även en egen firma med fokus på restaurang- och catering.

Jag har tidigare även arbetat som instruktör och coach inom ridsporten. Men mitt livslånga hästintresse är numera enbart en fritidssysselsättning, vilket även gäller för mitt läderhantverk.

Jag tror mig kunna bidra med min mångåriga erfarenhet inom projektledning, då jag har en god förmåga att bedöma projektidéer utifrån ett realistiskt, genomförbart och resultatmässigt perspektiv.

Angelica Andersson
Ledamot

Född 1976 • Egen företagare, utomhuspedagog Sjöbo kommun samt ideellt aktiv inom Friluftsfrämjandet Sjöbo & Civilförsvarsförbundet
Representerar ideell sektor för Sjöbo kommun

Född och uppvuxen i Sjöbo men med några korta besök på andra orter, kom jag snabbt fram till att jag trivs bättre här… där jag kan lukta på blommorna och njuta av naturen på nära håll.

Med ett stort friluftsintresse som delas med familjen, så har jag engagerat mig ideellt i Friluftsfrämjandet. Lokalt i Sjöbo de sista 10 åren som ordförande och barn & ungdomarledare, Regionalt Syd i styrelsen och som kursledare. Bidrar till Projektet HMOU! – Häng med oss ut! Ett samverkansarbete mellan Friluftsfrämjandet Sjöbo och Social Psykiatrin SÖSK för de som lever med psykisk ohälsa.

Startade eget företag 2003 och har erfarenheter inom livsmedelsbranschen och tandteknisk produktion.  Nu kombinerar jag mitt företagande inom naturnära kurser och upplevelser med en anställning som utomhuspedagog inom förskolan.

Som nyexaminerad Hållbar Affärsutvecklare inom Natur & Kulturturism så hoppas jag kunna få glädje av mina nya kunskaper i framtida engagemang.

Jag har ett stort intresse för det ideella arbetet och hoppas kunna bidra till en levande och utvecklande landsbygd.

Ingmar Thorén
Suppleant

Född 1950 • Pensionär/Konsult
Representerar privat sektor för Sjöbo kommun

Jag är ingenjör med många års erfarenhet av kommunaltekniskt arbete i vatten-, avlopps-, gatu- och trafikfrågor,  bl a i Skurup, Sjöbo och på Lantbruksnämnden i Malmö. Jag har ägnat en betydande del tid åt vattenreningsprojekt, såväl kommunala som naturnära. Jag har ett starkt intresse för samhällsutveckling och då främst inom infrastruktur.

Jag under en lång tid varit aktiv i olika föreningar i Sjöbo kommun såsom Friluftsfrämjandet, Sjöbo IF och HK Björnen.

Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter och min kunskap och ser fram mot att få delta i Leaders betydelsefulla arbete med att uppnå en hållbar och naturnära samhällsutveckling.

Tomelilla kommun

Monika Jingmond
Ledamot

Född 1982 • Projektledare, Tomelilla kommun
Representerar offentlig sektor för Tomelilla kommun

Jag bor i Tryde utanför Tomelilla med man och två barn. Jag är Civilingenjör och har även ett tag doktorerat inom industriellt byggande. Jag växte upp på en bondgård utanför Tomelilla i en fantastisk naturskön miljö och önskar att fler får uppleva naturen och den fina landsbygd vi har!

Driver en hel del projekt, bland annat fibernät på landsbygden. Det är viktigt med tillgänglig infrastruktur och att vi, som följd, ska kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. Jag hoppas kunna bidra med min projektledarerfarenhet och mitt intresse för en levande landsbygd, i LAG Sydöstra Skåne.

Carina Almedal
Ledamot

Född 1972 • Inköpare, agronom
Representerar privat sektor för Tomelilla kommun

Jag vill ge liv åt idéerna som kan skapa förutsättningarna för en levande, bärkraftig och tillgänglig landsbygd i samspel med de lokala tätorterna. Sydöstra Skåne har fantastiskt mycket att erbjuda redan idag, men framtiden kräver att människor möts, samspelar och bevarar och utvecklar mervärdena i vardagen. Med erfarenhet av stora och små organisationer och samspelet dem emellan tror jag mig ha ett perspektiv som kan komma till nytta.

Janet ten Have
Ordförande

Född 1977 • Lantbrukare
Representerar ideell sektor för Tomelilla kommun

Jag bor i Ramsåsa utanför Tomelilla och jobbar där som lantbrukare. Jag är uppvuxen i en liten by på landet i nordöstra Nederländerna men flyttade hit med min familj 2006. Jag tycker det är mycket viktig och rolig att engagera sig i föreningslivet och jag har varit aktiv i en friskola, sportföreningar och nu i LRF.

Jag har pluggat förvaltningsrätt/politikologi i Holland och har ett stort intresse för samhällsfrågor. Speciellt utveckling av landsbygden tycker jag är viktig. Jag gillar öppna diskussioner och att samarbeta i ett ”LAG”. Jag ser helst projekt där det finns en del samarbete mellan myndigheter, föreningar, privatpersoner och företag. Jag hoppas att kunna bidra med min kunskap och erfarenhet.

 

Ann-Sofie Larsson
Suppleant

Född 1958 • Rekrytering/HR
Representerar privat sektor för Tomelilla kommun

Jag kommer ursprungligen från Katrineholm i Södermanland. 2017 förverkligade vi vår dröm om Skåne och flyttade till en liten gård utanför Skåne Tranås.

Jag har drivit olika bolag, mestadels inom marknadsföring, försäljning och kundtjänst/support. De senaste 12 åren har jag arbetat med verksamhetsutveckling inom kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning. Idag arbetar jag som rekryterings- och HR-konsult.

Jag är entreprenör och drivs av mitt engagemang för bygden där jag bor. För mig är det självklart att lokal utveckling måste drivas av de som bor där. Det är så man skapar hållbar utveckling, innovativa lösningar, nya samarbeten. När vi bodde i Södermanland var jag med och startade upp Julita sockenråd och var även delaktig i ett par leaderprojekt. Jag var även engagerad i Företagarna, lokalt i Katrineholm och regionalt i Sörmland och arbetade där med en rad projekt bl a ett som handlade om ungdomars kompetensutveckling.

Jag är duktig på att nätverka, brinner för samverkan mellan människor, verksamheter och att se människor växa. Nu vill jag vara en del av den lokala utvecklingen här i sydöstra Skåne!

Ystads kommun

Mattias Johansson
Ledamot

Född 1972 • Upphandlingschef
Representerar offentlig sektor för Ystads kommun

Jag ser stora utmaningarna med att utveckla hållbara affärer. I mitt yrke som offentlig inköpare på Ystads kommun driver jag frågorna om att säkerställa innovativa och hållbara inköp med hänsyn till organisationens faktiska behov.

Uppdraget i LAG ger en ökad samverkan med nya innovativa projekt som möjliggör utveckling i sydöstra Skåne, detta vill jag gärna vara en del av och driva vidare.

Petter Gustafsson
Ledamot

Född 1969 • Egen företagare inom marknadskommunikation och utbildning
Representerar privat sektor för Ystads kommun

Landsbygden kommer bara att överleva om den tar ansvar för sin egen framtid. Jag tror att vägen dit är ett starkt och livskraftigt lokalt näringsliv, rakryggade och ödmjuka beslutsfattare och invånare som är nyfikna, modiga och inkluderande.

Jag föddes i Tomelilla, och växte upp på landsbygden utanför Ystad. Mina utbildningar och karriärval tog mig till Malmö och Stockholm, och i fogarna passade jag på att se världen. Efter några varv runt jorden uppskattar jag mina hemtrakter mer än någonsin. Här vill jag stanna för min hembygd har allt att erbjuda, och jag vill gärna finns här för den.

Sedan 2003 bor jag åter i Ystad kommun med mina fyra barn. Jag driver bolaget Provinsen med fokus på marknadskommunikation och utbildning. Jag har arbetat såväl praktiskt som strategiskt med bland annat besöksnäring, kompetensförsörjning och utbildning – tre viktiga framgångsfaktorer för Ystad-Österlenregionen. Drivkrafter? Jag brinner nog lite extra för inkludering, hållbarhetsfrågor och entreprenörskap – såväl kommersiellt som socialt.

Patrik Karlsson
Ledamot

Född 1970 • Distriktsidrottschef, Skåneidrotten
Representerar ideell sektor för Ystads kommun

Jag är en idrotts- och föreningsaktiv person som bor med min familj i Svarte och som till vardags arbetar som Distriktsidrottschef för Skåneidrotten.

Jag engagerar mig i LEADER Sydöstra Skånes styrelse för att stärka föreningarnas position i samhället och därigenom utveckla föreningslivet på landsbygden. Genom mitt stora intresse för föreningsutveckling och breda kunskap och erfarenhet från föreningslivet, hoppas jag kunna se till att den ideella sektorn får ta större del av Leader.

Anna-Linnea Abrahamsson
Suppleant

Född 1991 • Ekonomistudent, tidigare E-handelschef
Representerar ideell sektor för Ystads kommun

Jag heter Anna-Linnea och flyttade tillbaka till Ystad 2019. 2010 flyttade jag till Malmö och har jobbat med e-handel sedan 2012.

Under fyra år reste jag runt i stora delar av världen och stannade i Asien där jag jobbade som divemaster och bodde runt på olika båtar. Att jobba så nära havet och naturen väckte ett stort miljöintresse hos mig.

Jag flyttade senare tillbaka Stockholm där jag arbetade som e-handelschef och drev försäljningen online för ett stort skönhetsbolag som har agerat som pionjärer för hållbarhet inom skönhetsbranschen. Efter en befordran till deras huvudkontor, omlokaliserade jag till UK och arbetade med e-handel på en global nivå.

Nu är jag tillbaka i Sverige och Skåne och fördjupar mig i ekonomi inom internationellt företagande & marknadsföring.

Varför Leader är intressant och vad jag kan bidra med är att jag drivs av förändring och utveckling. Med min digitala bakgrund kan jag komma med förståelse för digitaliseringen och uppmuntra till lokalt ledd utveckling.

Övriga

Bengt Andersson
Ledamot

Född 1972 • Yrkesfiskare • Ystad
Ledamot med havs- och fiskekompetens

Jag är yrkesfiskare på heltid sedan 1996 med hemmahamn i Ystad. Jag fiskar främst torsk med garn och krok. Men jag provfiskar även med burar och fällor till Sveriges lantbruksuniversitet för utveckling av sälsäkra redskap, då sälen blivit ett stort problem för oss yrkesfiskare.

Havet och fisket har varit ett stort intresse för mig i hela mitt liv då jag redan som barn växt upp vid kusten. Jag hoppas och tror att min kunskap och erfarenhet inom fisket är till nytta i LAG.

Leonor Lavröd Sologuren
Ledamot

Född 1988 • Lärare & akvatisk ekolog (marinbiolog/limnolog)
Ledamot med havs- och fiskekompetens

Jag är en akvatisk ekolog och legitimerad lärare som brinner för att lära ut om hur land och hav hänger ihop. Det vi gör på land påverkar havet.

Mitt mastersarbete skrev jag om vilken effekt mikroplast har på fiskars beteende. Efter mina studier arbetade jag för Länsstyrelsen Skåne på Kullabergs naturreservat. I projektet ”Go Green Think Twice” som vi sökte medel för åkte jag ut och föreläste om hållbar utveckling på olika skolor samt städade stränder med asylboenden.

Numera arbetar jag på Marietorps naturskola i Ystads kommun med att utbilda skolklasser om havet, skogen och dess ekosystemtjänster samt ansvarar för den marina verksamheten. Iklädda vadarbyxor med en håv i handen får elever upptäcka havet och inse varför vi människor ska vara rädda om våra vattenmiljöer. Jag är aktiv i Naturskyddsföreningen och den nystartade organisationen Rescue Ocean.

Genom LAG Sydöstra Skåne hoppas jag kunna vara till hjälp med min kunskap och erfarenhet inom havs- och fiskekompetens.

Valberedning

Valberedningen för LEADER Sydöstra Skåne består av följande ledamöter:

Lena Ytterberg Ohlsson, representerar privat sektor, Tomelilla kommun (sammankallande)
Maria Anderberg, representerar ideell sektor, Tomelilla kommun
Lars Johansson, representerar privat sektor, Ystads kommun
Peter Danielsson, representerar ideell sektor, Sjöbo kommun
Sofie Bredahl, representerar offentlig sektor, Simrishamns kommun

Dela: