LAG

Framstående lokala förmågor från ideell, privat och offentlig sektor har engagerats och bildar tillsammans en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG:s sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG, den lokala aktionsgruppen, utgör styrelsen i föreningen LEADER Sydöstra Skåne och består av 15 ordinarie ledamöter. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG har vanligtvis fem beslutsmöten per år, följande möten är inplanerade för 2017:

  • 1 mars (deadline för ansökan 18 januari)
  • 20 april (deadline för ansökan 9 mars)
  • 7 juni (deadline för ansökan 26 april)
  • 27 september (deadline för ansökan 16 augusti)
  • 28 november (deadline för ansökan 17 oktober)

LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Simrishamns kommun

Sofie Bredahl
Ordförande
Mobil: 0709-81 93 20

41 år • Utvecklingschef
Representerar offentlig sektor för Simrishamns kommun

”Som Utvecklingschef (tidigare Turistchef) i Simrishamns kommun ansvarar jag över utvecklingen av besöksnäringen, näringslivsfrågor, övergripande kommunikations- och informationsfrågor. Även Marint Centrum, med kopplingar till havsmiljöfrågor och utveckling av fisket ingår i min enhet. Detta tillsammans med mina tidigare erfarenheter inom serviceyrke och resebransch gör att jag har ett sätt att kunna se helheter och arbeta med övergripande frågor.”

Mats Genberg
Ledamot

Representerar privat sektor för Simrishamns kommun

Mats Carlsson
Ledamot

Representerar ideell sektor för Simrishamns kommun

Sjöbo kommun

Thorbjörn Sjunneson
Kassör

60 år • Ekonom
Representerar offentlig sektor för Sjöbo kommun

”Ekonom/strategisk lokalplanerare. Arbetar med kommunstyrelsens verksamhet i Sjöbo kommun samt strategisk lokalplanering. Mångårig erfarenhet från offentlig förvaltning i olika organisationer. Projektledning m.m. Likaledes mångårig erfarenhet från föreningslivet med god kännedom om idrottsorganisationer. Ekonomi och organisation är min specialkompetens liksom föreningsliv. Hästföretagare och ryttare. Amatörhistoriker.”

Margareta Fries
Ledamot
Mobil: 0734-02 24 42

62 år • Distanslärare, kulturgeograf
Representerar ideell sektor för Sjöbo kommun

”Vi svenskar har ett speciellt intresse för landskapet, men landskapet är även ett ekonomiskt landskap. Den hållbara utvecklingens ben är tre och för att vi ska ha ett uthålligt landskap så måste förutom det ekologiska benet även det sociala och det ekonomiska benet utvecklas. Här ligger ett stort arbete att utveckla den lokala näringsverksamheten och att underlätta för ny etablering. Att göra landskapet tillgängligt för de som nyligen flyttat till Sverige är något som ligger mig varmt om hjärtat och som jag hoppas kunna utveckla genom LEADER Sydöstra Skåne.”

Tomelilla kommun

Lilian Schimmele
Ledamot

44 år • Turismutvecklare
Representerar offentlig sektor för Tomelilla kommun

”Jag bor sedan många år tillbaka med min familj på en liten gård på Österlen där vi även hyr ut boende veckovis. Jag har jobbat i 10 år i olika roller inom besöksnäringen i Sydöstra Skåne. Jag har mycket bra kännedom om området och näringen. Nytänkande och samarbete mellan olika aktörer ser jag som en viktig del i arbetet att utveckla besöksnäringen.”

Carina Almedal
Vice ordförande

45 år • Inköpare, agronom
Representerar privat sektor för Tomelilla kommun

”Jag vill ge liv åt idéerna som kan skapa förutsättningarna för en levande, bärkraftig och tillgänglig landsbygd i samspel med de lokala tätorterna. Sydöstra Skåne har fantastiskt mycket att erbjuda redan idag, men framtiden kräver att människor möts, samspelar och bevarar och utvecklar mervärdena i vardagen. Med erfarenhet av stora och små organisationer och samspelet dem emellan tror jag mig ha ett perspektiv som kan komma till nytta.”

Linn Thiesen
Ledamot

20 år • Student, personlig assistent
Representerar ideell sektor för Tomelilla kommun

”Jag tror att det är viktigt att det finns en yngre röst med i styrelsen. Någon som vet hur ungdomar tänker och vad de vill. Jag kan tillföra detta, en röst för de yngre i samhället. Jag är väldigt kreativ och tycker om nya idéer. Jag tycker att utveckling är en viktig del i vårt samhälle och det skulle vara jättekul att få vara med och påverka den!”

Ystads kommun

Andrea Nowag
Ledamot

52 år • Kommunekolog
Representerar offentlig sektor för Ystads kommun

”Jag är utbildad biolog/växtekolog och arbetar i Ystads kommun som kommunekolog. Jag har erfarenheter av att arbeta i EU-projekt i Tyskland och har även suttit med i LAG under förra perioden. Har även styrelseerfarenhet från bl.a. Länsstyrelsen SACO-S förening, Natur-skyddsföreningen i Tomelilla samt Sydkustens fiske-område. Jag representerar även Ystads kommun i tre vattenråd (Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, Svarteåns vattenråd samt Skivarpsåns  och Dybäcksåns vattendragsförbund) i regionen.”

Karin Lintrup
Ledamot

Representerar privat sektor för Ystads kommun

Patrik Karlsson
Ledamot

Representerar ideell sektor för Ystads kommun

Övriga

Madelene Johansson
Ledamot

45 år • Samordnare SÖSK (Sydöstra Skånes samarbetskommitté)
Representerar SÖSK

”Jag bor i den lilla byn Fårarp, utanför Ystad, och arbetar för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK). Jag hoppas på att vara en tillgång i styrelsen p.g.a. mitt arbete för de fyra kommunerna med regional utveckling, främst fokus på att förbättra infrastrukturen samt att kommunerna ska bli bättre på att nyttja EU program och fonder för kommunal verksamhetsutveckling. Jag har även erfarenhet av arbete i den tidigare LAG-styrelsen samt framtagandet av den nya strategin för LEADER Sydöstra Skåne.”

Patrik Juhlin
Ledamot
E-post: info@pdyk.se

46 år • Yrkesdykare • Ystad
Besitter havs- och fiskekompetens

”Jag har stor kunskap kring frågor som rör hav och vatten, fiske och dykning, våra vrak och historierna kring dem, havsmiljön, spökgarnsfrågor och turism kring dessa ämnen. Har sedan 8-åring brunnit för havet då min farfar tog ut mig på sjön för att fiska och började dyka som 14-åring. Mitt mål i livet är att rädda haven. Egenföretagare sedan 2007 och har jobbat i flera olika projekt kring just spökgarnsrensning sedan 2006.”

Bengt Andersson
Ledamot

Besitter havs- och fiskekompetens

Valberedning

Valberedningen för LEADER Sydöstra Skåne består av följande ledamöter:

Lotte Kolare, representerar privat sektor från Ystads kommun (sammankallande)
Marina Hansson, representerar offentlig sektor från Tomelilla kommun
Ylva Wahlström, representerar offentlig sektor från Sjöbo kommun
Jimmy Touré, representerar ideell sektor från Simrishamns kommun
Hans-Erik Nilsson, representerar ideell sektor från Ystads kommun

Dela: