LAG

Framstående lokala förmågor från ideell, privat och offentlig sektor har engagerats och bildar tillsammans en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG:s sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG, den lokala aktionsgruppen, utgör styrelsen i föreningen LEADER Sydöstra Skåne och består av 15 ordinarie ledamöter. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG har vanligtvis fem beslutsmöten per år, följande möten är inplanerade för 2017:

  • 1 mars (deadline för ansökan 18 januari)
  • 20 april (deadline för ansökan 9 mars)
  • 7 juni (deadline för ansökan 26 april)
  • 27 september (deadline för ansökan 16 augusti)
  • 28 november (deadline för ansökan 17 oktober)

LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Simrishamns kommun

Sofie Bredahl Fotograf: Paul Ström
Sofie Bredahl
Vice ordförande
Mobil: 0709-81 93 20

39 år • Utvecklingschef
Representerar offentlig sektor för Simrishamns kommun

”Som Utvecklingschef (tidigare Turistchef) i Simrishamns kommun ansvarar jag över utvecklingen av besöksnäringen, näringslivsfrågor, övergripande kommunikations- och informationsfrågor. Även Marint Centrum, med kopplingar till havsmiljöfrågor och utveckling av fisket ingår i min enhet. Detta tillsammans med mina tidigare erfarenheter inom serviceyrke och resebransch gör att jag har ett sätt att kunna se helheter och arbeta med övergripande frågor.”

Sjöbo kommun

Thorbjörn Sjunneson Fotograf: Paul Ström
Thorbjörn Sjunneson
Kassör

58 år • Ekonom
Representerar offentlig sektor för Sjöbo kommun

”Ekonom/strategisk lokalplanerare. Arbetar med kommunstyrelsens verksamhet i Sjöbo kommun samt strategisk lokalplanering. Mångårig erfarenhet från offentlig förvaltning i olika organisationer. Projektledning m.m. Likaledes mångårig erfarenhet från föreningslivet med god kännedom om idrottsorganisationer. Ekonomi och organisation är min specialkompetens liksom föreningsliv. Hästföretagare och ryttare. Amatörhistoriker.”

Lennart Holst Fotograf: Paul Ström
Lennart Holst
Ledamot

65 år • Lantbrukare, ingenjör
Representerar privat sektor för Sjöbo kommun

”Jag vill arbeta för regionen Sydöstra Skåne, kan utvecklas så vi som bor och verkar här kan göra så även i framtiden samt då även nya medborgare kan finna denna del av Skåne attraktiv ifråga om såväl JOBB, BOSTAD och NATUR och MILJÖ. Har bott i området i många år känner väl till dess problem och MÖJLIGHETER, men kanske viktigast av allt jag har tiden, viljan och ambitionen till att göra mitt bästa för Sydöstra Skåne.”

Margareta Fries Fotograf: Paul Ström
Margareta Fries
Ledamot
Mobil: 0734-02 24 42

60 år • Distanslärare, kulturgeograf
Representerar ideell sektor för Sjöbo kommun

”Vi svenskar har ett speciellt intresse för landskapet, men landskapet är även ett ekonomiskt landskap. Den hållbara utvecklingens ben är tre och för att vi ska ha ett uthålligt landskap så måste förutom det ekologiska benet även det sociala och det ekonomiska benet utvecklas. Här ligger ett stort arbete att utveckla den lokala näringsverksamheten och att underlätta för ny etablering. Att göra landskapet tillgängligt för de som nyligen flyttat till Sverige är något som ligger mig varmt om hjärtat och som jag hoppas kunna utveckla genom LEADER Sydöstra Skåne.”

Tomelilla kommun

Lillian Schimmele Fotograf: Paul Ström
Lilian Schimmele
Ledamot

43 år • Turismutvecklare
Representerar offentlig sektor för Tomelilla kommun

”Jag bor sedan många år tillbaka med min familj på en liten gård på Österlen där vi även hyr ut boende veckovis. Jag har jobbat i 10 år i olika roller inom besöksnäringen i Sydöstra Skåne. Jag har mycket bra kännedom om området och näringen. Nytänkande och samarbete mellan olika aktörer ser jag som en viktig del i arbetet att utveckla besöksnäringen.”

Carina Almedal Fotograf: Paul Ström
Carina Almedal
Ledamot

43 år • Inköpare, agronom
Representerar privat sektor för Tomelilla kommun

”Jag vill ge liv åt idéerna som kan skapa förutsättningarna för en levande, bärkraftig och tillgänglig landsbygd i samspel med de lokala tätorterna. Sydöstra Skåne har fantastiskt mycket att erbjuda redan idag, men framtiden kräver att människor möts, samspelar och bevarar och utvecklar mervärdena i vardagen. Med erfarenhet av stora och små organisationer och samspelet dem emellan tror jag mig ha ett perspektiv som kan komma till nytta.”

Linn Theisen Fotograf: Paul Ström
Linn Thiesen
Ledamot

19 år • Student, personlig assistent
Representerar ideell sektor för Tomelilla kommun

”Jag tror att det är viktigt att det finns en yngre röst med i styrelsen. Någon som vet hur ungdomar tänker och vad de vill. Jag kan tillföra detta, en röst för de yngre i samhället. Jag är väldigt kreativ och tycker om nya idéer. Jag tycker att utveckling är en viktig del i vårt samhälle och det skulle vara jättekul att få vara med och påverka den!”

Ystads kommun

Andrea Nowag Fotograf: Paul Ström
Andrea Nowag
Ledamot

50 år • Kommunekolog
Representerar offentlig sektor för Ystads kommun

”Jag är utbildad biolog/växtekolog och arbetar i Ystads kommun som kommunekolog. Jag har erfarenheter av att arbeta i EU-projekt i Tyskland och har även suttit med i LAG under förra perioden. Har även styrelseerfarenhet från bl.a. Länsstyrelsen SACO-S förening, Natur-skyddsföreningen i Tomelilla samt Sydkustens fiske-område. Jag representerar även Ystads kommun i tre vattenråd (Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, Svarteåns vattenråd samt Skivarpsåns  och Dybäcksåns vattendragsförbund) i regionen.”

Urika Fausö Fotograf: Paul Ström
Ulrika Fausö
Ledamot

45 år • Rektor, Tryde Friskola
Representerar privat sektor för Ystads kommun

”Företagsamhet och ett aktivt näringsliv är viktigt för de människor som bor och verkar i Sydöstra Skåne. En framtidstro och möjligheter till spännande och varierande arbetstillfällen är av största vikt och en motivator för de elever som går i skolan och snart är på väg ut i arbetslivet. Genom mitt deltagande i LAG hoppas jag kunna bidra med min erfarenhet av samverkansprojekt och mitt intresse för strategiskt utvecklingsarbete. Jag kommer arbeta för att den lokala utvecklingsstrategin genomförs i enlighet med gällande ramverk. Det är de boende och verksamma i byarna som vet bäst vad bygden behöver, men ibland kan man med hjälp av samverkan/nätverk med andra, samt olika typer av processtöd, se andra möjligheter och nya tillväxtidéer kan skapas.”

Sven-Anders Sölveborn Fotograf: Paul Ström
Sven-Anders Sölveborn
Ledamot

65 år • Ortoped & idrottsmedicinare, studierektor för utbildningsläkarna vid Ystad Lasarett, överläkare, Sölveborn Sport-Medicin AB
Representerar ideell sektor för Ystads kommun

”Jag har gedigen erfarenhet från gångna leaderperioden med LAG/styrelse-deltagande på nästan alla möten, liksom på i stort sett alla landsbygdsriksdagarna i  Sverige under 2000-talet. Vill lyfta fram det unika med vårt sydöstskånska område, nämligen NÄRHETEN: mellan människorna, till naturen med dess upplevelser, till stad och land, hav och strand, till storstäder och kontinenten, till kultur på alla nivåer och idrott, ”nära till allt” som högre utbildningsinstanser, kommunikationer inklusive tåg, båt och flyg, och därmed en enorm utvecklingspotential.”

Övriga

Madelene Johansson Fotograf: Paul Ström
Madelene Johansson
Ledamot

43 år • Samordnare SÖSK (Sydöstra Skånes samarbetskommitté)
Representerar SÖSK

”Jag bor i den lilla byn Fårarp, utanför Ystad, och arbetar för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK). Jag hoppas på att vara en tillgång i styrelsen p.g.a. mitt arbete för de fyra kommunerna med regional utveckling, främst fokus på att förbättra infrastrukturen samt att kommunerna ska bli bättre på att nyttja EU program och fonder för kommunal verksamhetsutveckling. Jag har även erfarenhet av arbete i den tidigare LAG-styrelsen samt framtagandet av den nya strategin för LEADER Sydöstra Skåne.”

Olle Viberg Fotograf: Paul Ström
Olle Viberg
Ledamot

64 år • Yrkesfiskare • Simrishamn
Besitter havs- och fiskekompetens

”Yrkesfiskare sen 50 år tillbaka. Jag värnar om fiskets framtid i Östersjön. Jag vill att vi ska ha en levande hamn och att bevara Östersjön och att vi ska ha en levande bygd året runt. Har bott i Simrishamn hela mitt 64-åriga liv. Har även haft projekt med burfiske under några år. De senaste två åren har jag på sommaren bedrivit turistfiske. www.ollefiskare.se”

Patrik Juhlin Fotograf: Paul Ström
Patrik Juhlin
Ledamot
E-post: info@pdyk.se

45 år • Yrkesdykare • Ystad
Besitter havs- och fiskekompetens

”Jag har stor kunskap kring frågor som rör hav och vatten, fiske och dykning, våra vrak och historierna kring dem, havsmiljön, spökgarnsfrågor och turism kring dessa ämnen. Har sedan 8-åring brunnit för havet då min farfar tog ut mig på sjön för att fiska och började dyka som 14-åring. Mitt mål i livet är att rädda haven. Egenföretagare sedan 2007 och har jobbat i flera olika projekt kring just spökgarnsrensning sedan 2006.”

Valberedning

Valberedningen för LEADER Sydöstra Skåne föreslår ledamöter till styrelsen och består av följande:

Marina Hansson, representerar offentlig sektor från Tomelilla kommun

Hans-Erik Nilsson, representerar ideell sektor från Ystads kommun

Ylva Wahlström, representerar offentlig sektor från Sjöbo kommun

Patrik Karlsson, representerar ideell sektor från samtliga kommuner (Skåneidrotten)

Vakant, representant privat sektor från Simrishamns kommun

Dela: