LAG

Framstående lokala förmågor från ideell, privat och offentlig sektor har engagerats och bildar tillsammans en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG:s sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG, den lokala aktionsgruppen, utgör styrelsen i föreningen LEADER Sydöstra Skåne och består av 14 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG har vanligtvis fem beslutsmöten per år, följande möten under 2020 är inplanerade i nuläget:

  • Onsdag 19 februari (deadline projektansökan 18 december 2019)
  • Onsdag 15 april (deadline projektansökan 4 mars)
  • Onsdag 3 juni (deadline projektansökan 15 april)
  • Onsdag 16 september (deadline projektansökan 12 augusti)
  • Onsdag 4 november (deadline projektansökan 23 september)

Observera att det inte är någon garanti att en projektansökan behandlas på angivit beslutsmöte, då LAG behandlar maximalt tre projektansökningar per LAG-möte. Har det inkommit fler än tre projektansökningar så tas de i datumordning och resterande flyttas till nästa beslutsmöte.

LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Simrishamns kommun

Mats Carlsson
Ledamot

Född  1954 • Chef extern styrning och service, Simrishamns kommun
Representerar offentlig sektor för Simrishamns kommun

Jag bor sedan 1988 på en gård i Vallby tillsammans med min familj, där vi har en mindre hästhållning. Jag har två vuxna barn och sedan drygt sex år tillbaka två familjehemsplacerade flickor från Ecuador.

Jag har sedan ungdomen oavkortat varit aktiv inom det ideella föreningslivet, med huvudinriktning på idrott, som utövare, ledare, utbildare och styrelseledamot, sekreterare och ordförande.

Inom det yrkesverksamma livet har jag sedan 1980 jobbat med och i det ideella föreningslivet, vilket inneburit ett mycket nära samarbete med alla föreningskategorier. Jag ser, genom bland annat LEADER, en utvecklingspotential av Sydöstra Skåne och dess landsbygd.

Ann-Margrete Clarén
Ledamot

Född 1947 • Konstnär
Representerar privat sektor för Simrishamns kommun

Jag är konstnär med en ateljé mitt i hjärtat av Simrishamn. Mitt ordspråk är ”Carpe Diem” och jag har alltid ett positivt tänkande.

Jag är aktiv i föreningslivet på Österlen: Österlen lyser, där jag varit med från starten 2005, och arbetar för att Simrishamn ska lysa lite extra en under hösten varje år. StreetArt Österlen, där jag är ordförande och tidigare har varit projektledare för Elskåpsprojekt 2017 och Elskåpsprojekt 2018, 65 elskåp i Simrishamn som smyckades av 32 olika konstnärer, fritidsmålare som yrkesmålare. Jag sitter även med i styrelsen för samverkansorganisationen Mitt Simrishamn samt ingår i Stiftelsen Tjörnedala.

För mig är kultur väldigt viktigt, liksom tillit och framtidstro. Leader inger framtidstro, det var det som lockade mig att kandidera till styrelsen. Leadermetoden innebär möjligheter för landsbygden att utvecklas och bidra till samverkan, tillgänglighet och en hållbar tillväxt.

Henrik Mårtensson
Ledamot

Född 1978 • Företagare
Representerar ideell sektor för Simrishamns kommun

Jag bor och verkar som företagare i byn Östra Vemmerlöv i Simrishamns kommun. Jag driver Henriks Resor samt, tillsammans med mina bröder, Sofielust Naturgrus. Jag är utbildad och verksam inom transport/logistik, är ”bonnapåg” i själ och hjärta och vill se ett djupare samarbete över kommungränserna vad gäller näringslivsfrågor.

Jag brinner för samhällsfrågor och ideella föreningars förutsättningar och är därför aktiv i byalaget, Föreningsråd Simrishamn samt i lokalpolitiken. Vill ge ortens föreningar möjligheter till utveckling för att få fler aktiva genom t.ex. relevanta anläggningsbidrag och ledarskapsutbildningar. Ett aktivt föreningsliv är jätteviktigt för sammanhållningen i samhället, särskilt på landsbygden!

Sofia Osburn Sarstedt
Suppleant

Född 1980 • Företagare
Representerar ideell sektor för Simrishamns kommun

Jag har, efter att ha levt och arbetat utomlands i 14 år, nu äntligen hittat tillbaka till mina rötter och bor sedan ett par år tillbaka åter på Österlen.

Jag är socionom i grunden och värdesätter samverkan. Jag ser social hållbarhet som en del av min yrkesidentitet och har många års erfarenhet av projektbaserade organisationer. Jag har ett problemlösningsorienterande tillvägagångssätt och ser vanligtvis ”problem” som utmaningar.

På mina lediga stunder är musik, natur och familj en naturlig del av mitt liv. Egen tid är också viktigt och då är bastu en favorit!

Jag har alltid brunnit för utveckling såväl på ett personligt som på ett samhällsmässigt plan. Det var kul att upptäcka att jag även tidigare i livet har arbetat på ett sätt som påminner mycket om leadermetoden. Det vill säga att alltid utgå från det lokala perspektivet inom områden som står inför någon form av utveckling.

Sjöbo kommun

Kamilla Danielsson
Ledamot

Född 1969 • Tillväxtchef, Sjöbo kommun
Representerar offentlig sektor för Sjöbo kommun

Jag har näringslivet nära hjärtat. Mina studier och bakgrund har jag i beteendevetenskapen och psykologin där jag har min magisterexamen. Mitt yrkesverksamma liv har präglats av näringslivet. Jag har själv drivit två olika företag under tre respektive elva år. De senaste åren har jag arbetat med näringslivsfrågor inom Kristianstads kommun och drivit näringslivsprojekt inom Hässleholms kommun. Projektet var/är ett Leaderprojekt och heter Business Class. Min nuvarande tjänst är som tillväxtchef i Sjöbo kommun där jag nu håller på att sätta den nya tillväxtavdelningen.

Privat är jag som många andra. Familj, hund och Volvo.

Rigmor Löfvenhamn
Ledamot

Född 1958 • Koordinator/Coach
Representerar privat sektor för Sjöbo kommun

Jag är en positiv och lösningsfokuserad person som tidigare arbetat som projektledare och beteendevetare inom ett flertal branscher, såväl i egen regi som inom privat sektor. Just nu arbetar jag Sjöbo kommun på enheten Arbete och integration, men har även en egen firma med fokus på restaurang- och catering.

Jag har tidigare även arbetat som instruktör och coach inom ridsporten. Men mitt livslånga hästintresse är numera enbart en fritidssysselsättning, vilket även gäller för mitt läderhantverk.

Jag tror mig kunna bidra med min mångåriga erfarenhet inom projektledning, då jag har en god förmåga att bedöma projektidéer utifrån ett realistiskt, genomförbart och resultatmässigt perspektiv.

Ingmar Thorén
Suppleant

Född 1950 • Pensionär/Konsult
Representerar privat sektor för Sjöbo kommun

Jag är ingenjör med många års erfarenhet av kommunaltekniskt arbete i vatten-, avlopps-, gatu- och trafikfrågor,  bl a i Skurup, Sjöbo och på Lantbruksnämnden i Malmö. Jag har ägnat en betydande del tid åt vattenreningsprojekt, såväl kommunala som naturnära. Jag har ett starkt intresse för samhällsutveckling och då främst inom infrastruktur.

Jag under en lång tid varit aktiv i olika föreningar i Sjöbo kommun såsom Friluftsfrämjandet, Sjöbo IF och HK Björnen.

Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter och min kunskap och ser fram mot att få delta i Leaders betydelsefulla arbete med att uppnå en hållbar och naturnära samhällsutveckling.

Tomelilla kommun

Daniel Jonsgården
Ledamot

Född 1979 • Näringslivsstrateg, Tomelilla kommun
Representerar offentlig sektor för Tomelilla kommun

Jag är uppvuxen i Eljaröd och bor numera på en liten hästgård utanför Tomelilla tillsammans med sambo, två hästar, två hundar, fyra katter, sex får, nio höns och tre tuppar. När jag inte arbetar med näringslivet i Tomelilla och utvecklingen av sydöstra Skåne så tycker jag om att träna och fixa med gården och dess invånare.

Carina Almedal
Ordförande

Född 1972 • Inköpare, agronom
Representerar privat sektor för Tomelilla kommun

Jag vill ge liv åt idéerna som kan skapa förutsättningarna för en levande, bärkraftig och tillgänglig landsbygd i samspel med de lokala tätorterna. Sydöstra Skåne har fantastiskt mycket att erbjuda redan idag, men framtiden kräver att människor möts, samspelar och bevarar och utvecklar mervärdena i vardagen. Med erfarenhet av stora och små organisationer och samspelet dem emellan tror jag mig ha ett perspektiv som kan komma till nytta.

Janet ten Have
Ledamot

Född 1977 • Lantbrukare
Representerar ideell sektor för Tomelilla kommun

Jag bor i Ramsåsa utanför Tomelilla och jobbar där som lantbrukare. Jag är uppvuxen i en liten by på landet i nordöstra Nederländerna men flyttade hit med min familj 2006. Jag tycker det är mycket viktig och rolig att engagera sig i föreningslivet och jag har varit aktiv i en friskola, sportföreningar och nu i LRF.

Jag har pluggat förvaltningsrätt/politikologi i Holland och har ett stort intresse för samhällsfrågor. Speciellt utveckling av landsbygden tycker jag är viktig. Jag gillar öppna diskussioner och att samarbeta i ett ”LAG”. Jag ser helst projekt där det finns en del samarbete mellan myndigheter, föreningar, privatpersoner och företag. Jag hoppas att kunna bidra med min kunskap och erfarenhet.

 

Ann-Sofie Larsson
Suppleant

Född 1958 • Rekrytering/HR
Representerar privat sektor för Tomelilla kommun

Jag kommer ursprungligen från Katrineholm i Södermanland. 2017 förverkligade vi vår dröm om Skåne och flyttade till en liten gård utanför Skåne Tranås.

Jag har drivit olika bolag, mestadels inom marknadsföring, försäljning och kundtjänst/support. De senaste 12 åren har jag arbetat med verksamhetsutveckling inom kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning. Idag arbetar jag som rekryterings- och HR-konsult.

Jag är entreprenör och drivs av mitt engagemang för bygden där jag bor. För mig är det självklart att lokal utveckling måste drivas av de som bor där. Det är så man skapar hållbar utveckling, innovativa lösningar, nya samarbeten. När vi bodde i Södermanland var jag med och startade upp Julita sockenråd och var även delaktig i ett par leaderprojekt. Jag var även engagerad i Företagarna, lokalt i Katrineholm och regionalt i Sörmland och arbetade där med en rad projekt bl a ett som handlade om ungdomars kompetensutveckling.

Jag är duktig på att nätverka, brinner för samverkan mellan människor, verksamheter och att se människor växa. Nu vill jag vara en del av den lokala utvecklingen här i sydöstra Skåne!

Ystads kommun

Mattias Johansson
Ledamot

Född 1972 • Upphandlingschef
Representerar offentlig sektor för Ystads kommun

Jag ser stora utmaningarna med att utveckla hållbara affärer. I mitt yrke som offentlig inköpare på Ystads kommun driver jag frågorna om att säkerställa innovativa och hållbara inköp med hänsyn till organisationens faktiska behov.

Uppdraget i LAG ger en ökad samverkan med nya innovativa projekt som möjliggör utveckling i sydöstra Skåne, detta vill jag gärna vara en del av och driva vidare.

Petter Gustafsson
Ledamot

Född 1969 • Egen företagare inom marknadskommunikation och utbildning
Representerar privat sektor för Ystads kommun

Landsbygden kommer bara att överleva om den tar ansvar för sin egen framtid. Jag tror att vägen dit är ett starkt och livskraftigt lokalt näringsliv, rakryggade och ödmjuka beslutsfattare och invånare som är nyfikna, modiga och inkluderande.

Jag föddes i Tomelilla, och växte upp på landsbygden utanför Ystad. Mina utbildningar och karriärval tog mig till Malmö och Stockholm, och i fogarna passade jag på att se världen. Efter några varv runt jorden uppskattar jag mina hemtrakter mer än någonsin. Här vill jag stanna för min hembygd har allt att erbjuda, och jag vill gärna finns här för den.

Sedan 2003 bor jag åter i Ystad kommun med mina fyra barn. Jag driver bolaget Provinsen med fokus på marknadskommunikation och utbildning. Jag har arbetat såväl praktiskt som strategiskt med bland annat besöksnäring, kompetensförsörjning och utbildning – tre viktiga framgångsfaktorer för Ystad-Österlenregionen. Drivkrafter? Jag brinner nog lite extra för inkludering, hållbarhetsfrågor och entreprenörskap – såväl kommersiellt som socialt.

Patrik Karlsson
Ledamot

Född 1970 • Distriktsidrottschef, Skåneidrotten
Representerar ideell sektor för Ystads kommun

Jag är en idrotts- och föreningsaktiv person som bor med min familj i Svarte och som till vardags arbetar som Distriktsidrottschef för Skåneidrotten.

Jag engagerar mig i LEADER Sydöstra Skånes styrelse för att stärka föreningarnas position i samhället och därigenom utveckla föreningslivet på landsbygden. Genom mitt stora intresse för föreningsutveckling och breda kunskap och erfarenhet från föreningslivet, hoppas jag kunna se till att den ideella sektorn får ta större del av Leader.

Linnéa Nystrand
Suppleant

Född 1999 • Studerande
Representerar ideell sektor för Ystads kommun

Jag är en positiv och ambitiös tjej som gillar utmaningar. Jag har växt upp i en liten by som heter Röstånga och sett vad ett starkt föreningsliv kan åstadkomma. Numera är jag bosatt i centrala Ystad tillsammans med min familj och våra två hundar.

Jag studerar statsvetenskap vid Malmö universitet och trivs mycket bra. Jag är således van vid analytiskt arbete och högt studietempo. Jag gillar även att engagera mig i olika samhällsfrågor och har bland annat arbetat ideellt för Unicef. I övrigt ligger musik, politik och långa skogspromenader mig varmt om hjärtat.

Övriga

Bengt Andersson
Ledamot

Född 1972 • Yrkesfiskare • Ystad
Ledamot med havs- och fiskekompetens

Jag är yrkesfiskare på heltid sedan 1996 med hemmahamn i Ystad. Jag fiskar främst torsk med garn och krok. Men jag provfiskar även med burar och fällor till Sveriges lantbruksuniversitet för utveckling av sälsäkra redskap, då sälen blivit ett stort problem för oss yrkesfiskare.

Havet och fisket har varit ett stort intresse för mig i hela mitt liv då jag redan som barn växt upp vid kusten. Jag hoppas och tror att min kunskap och erfarenhet inom fisket är till nytta i LAG.

Leonor Lavröd Sologuren
Ledamot

Född 1988 • Lärare & akvatisk ekolog (marinbiolog/limnolog)
Ledamot med havs- och fiskekompetens

Jag är en akvatisk ekolog och legitimerad lärare som brinner för att lära ut om hur land och hav hänger ihop. Det vi gör på land påverkar havet.

Mitt mastersarbete skrev jag om vilken effekt mikroplast har på fiskars beteende. Efter mina studier arbetade jag för Länsstyrelsen Skåne på Kullabergs naturreservat. I projektet ”Go Green Think Twice” som vi sökte medel för åkte jag ut och föreläste om hållbar utveckling på olika skolor samt städade stränder med asylboenden.

Numera arbetar jag på Marietorps naturskola i Ystads kommun med att utbilda skolklasser om havet, skogen och dess ekosystemtjänster samt ansvarar för den marina verksamheten. Iklädda vadarbyxor med en håv i handen får elever upptäcka havet och inse varför vi människor ska vara rädda om våra vattenmiljöer. Jag är aktiv i Naturskyddsföreningen och den nystartade organisationen Rescue Ocean.

Genom LAG Sydöstra Skåne hoppas jag kunna vara till hjälp med min kunskap och erfarenhet inom havs- och fiskekompetens.

Valberedning

Valberedningen för LEADER Sydöstra Skåne består av följande ledamöter:

Lena Ytterberg Ohlsson, representerar privat sektor, Tomelilla kommun (sammankallande)
Maria Anderberg, representerar ideell sektor, Tomelilla kommun
Lars Johansson, representerar privat sektor, Ystads kommun
Peter Danielsson, representerar ideell sektor, Sjöbo kommun
Sofie Bredahl, representerar offentlig sektor, Simrishamns kommun

Dela: