LAG

Framstående lokala förmågor från ideell, privat och offentlig sektor har engagerats och bildar tillsammans en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG:s sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG, den lokala aktionsgruppen, utgör styrelsen i föreningen LEADER Sydöstra Skåne och består av 15 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG har vanligtvis fem beslutsmöten per år, följande möten är inplanerade för 2019:

  • Onsdag 13 mars (deadline för projektansökan 30 januari)
  • Onsdag 12 juni (deadline för projektansökan 2 maj)
  • Onsdag 28 augusti (deadline för projektansökan 19 juni)
  • Onsdag 16 oktober (deadline för projektansökan 5 september)
  • Onsdag 27 november (deadline för projektansökan 16 oktober)

Observera att det inte är någon garanti att en projektansökan behandlas på angivit beslutsmöte, då LAG behandlar maximalt tre projektansökningar per LAG-möte. Har det inkommit fler än tre projektansökningar så tas de i datumordning och resterande flyttas till nästa beslutsmöte.

LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Simrishamns kommun

Mats Carlsson
Ledamot

Född  1954 • Chef extern styrning och service, Simrishamns kommun
Representerar offentlig sektor för Simrishamns kommun

Jag bor sedan 1988 på en gård i Vallby tillsammans med min familj, där vi har en mindre hästhållning. Jag har två vuxna barn och sedan drygt sex år tillbaka två familjehemsplacerade flickor från Ecuador.

Jag har sedan ungdomen oavkortat varit aktiv inom det ideella föreningslivet, med huvudinriktning på idrott, som utövare, ledare, utbildare och styrelseledamot, sekreterare och ordförande.

Inom det yrkesverksamma livet har jag sedan 1980 jobbat med och i det ideella föreningslivet, vilket inneburit ett mycket nära samarbete med alla föreningskategorier. Jag ser, genom bland annat LEADER, en utvecklingspotential av Sydöstra Skåne och dess landsbygd.

Ann-Margrete Clarén
Ledamot

Född 1947 • Konstnär
Representerar privat sektor för Simrishamns kommun

Jag är konstnär med en ateljé mitt i hjärtat av Simrishamn. Mitt ordspråk är ”Carpe Diem” och jag har alltid ett positivt tänkande.

Jag är aktiv i föreningslivet på Österlen: Österlen lyser, där jag varit med från starten 2005, och arbetar för att Simrishamn ska lysa lite extra en under hösten varje år. StreetArt Österlen, där jag är ordförande och tidigare har varit projektledare för Elskåpsprojekt 2017 och Elskåpsprojekt 2018, 65 elskåp i Simrishamn som smyckades av 32 olika konstnärer, fritidsmålare som yrkesmålare. Jag sitter även med i styrelsen för samverkansorganisationen Mitt Simrishamn samt ingår i Stiftelsen Tjörnedala.

För mig är kultur väldigt viktigt, liksom tillit och framtidstro. Leader inger framtidstro, det var det som lockade mig att kandidera till styrelsen. Leadermetoden innebär möjligheter för landsbygden att utvecklas och bidra till samverkan, tillgänglighet och en hållbar tillväxt.

Linda Ohlsson
Vice ordförande

Född 1977 • Entreprenör, LindaOh!
Representerar ideell sektor för Simrishamns kommun

Jag är en positiv och kreativ kvinna som bor i Simrishamn. Jag är ordförande i nätverket Qlara men är även aktiv i övrigt föreningsliv då jag är en idrottstok. Jag har ett stort nätverk genom mina olika engagemang, genom min familj och eftersom jag tidigare har jobbat som lärare.

Jag tror mig kunna bidra med input från mina personliga och yrkesmässiga erfarenheter inom väldigt många olika områden såsom projektledning, coachning, målsättning, integration, hälsa, kvinnligt företagande, ungdomar, samt ett stort nätverk.

Jag älskar att jobba med utveckling och att få möta nya människor. Styrelsearbetet i LEADER Sydöstra Skåne blir en win-win-situation då jag får möjlighet att lära mig mer och utmana mig själv samtidigt som jag kan vara med och bidra till ett levande Österlen.

Sofia Osburn Sarstedt
Suppleant

Född 1980 • Företagare
Representerar ideell sektor för Simrishamns kommun

Jag har, efter att ha levt och arbetat utomlands i 14 år, nu äntligen hittat tillbaka till mina rötter och bor sedan ett par år tillbaka åter på Österlen.

Jag är socionom i grunden och värdesätter samverkan. Jag ser social hållbarhet som en del av min yrkesidentitet och har många års erfarenhet av projektbaserade organisationer. Jag har ett problemlösningsorienterande tillvägagångssätt och ser vanligtvis ”problem” som utmaningar.

På mina lediga stunder är musik, natur och familj en naturlig del av mitt liv. Egen tid är också viktigt och då är bastu en favorit!

Jag har alltid brunnit för utveckling såväl på ett personligt som på ett samhällsmässigt plan. Det var kul att upptäcka att jag även tidigare i livet har arbetat på ett sätt som påminner mycket om leadermetoden. Det vill säga att alltid utgå från det lokala perspektivet inom områden som står inför någon form av utveckling.

Sjöbo kommun

Thorbjörn Sjunneson
Ledamot

Född 1957 • Ekonom, Sjöbo kommun
Representerar offentlig sektor för Sjöbo kommun

Jag arbetar med strategisk lokalplanering i Sjöbo kommun och har mångårig erfarenhet från offentlig förvaltning inom flera olika organisationer. Jag har stor erfarenhet från föreningslivet med särskilt god kännedom om idrottsorganisationer.

Jag är hästföretagare och ryttare, men kallar mig gärna också för amatörhistoriker.

Jag hoppas att kunna bidra till LEADER Sydöstra Skånes styrelse med min erfarenhet och kunskap inom ekonomi, projektledning, organisation och föreningsliv.

Rigmor Löfvenhamn
Ledamot

Född 1958 • Koordinator/Coach
Representerar privat sektor för Sjöbo kommun

Jag är en positiv och lösningsfokuserad person som tidigare arbetat som projektledare och beteendevetare inom ett flertal branscher, såväl i egen regi som inom privat sektor. Just nu arbetar jag Sjöbo kommun på enheten Arbete och integration, men har även en egen firma med fokus på restaurang- och catering.

Jag har tidigare även arbetat som instruktör och coach inom ridsporten. Men mitt livslånga hästintresse är numera enbart en fritidssysselsättning, vilket även gäller för mitt läderhantverk.

Jag tror mig kunna bidra med min mångåriga erfarenhet inom projektledning, då jag har en god förmåga att bedöma projektidéer utifrån ett realistiskt, genomförbart och resultatmässigt perspektiv.

Åsa Söderberg
Ledamot

Född 1963 • Projektledare, grafisk form & kommunikation
Representerar ideell sektor för Sjöbo kommun

Jag är en jägare med tre jaktspaniels som bor utanför Vollsjö och tillbringar en stor del av min fritid i skog och mark.

Jag jobbar med grafisk form och projektledning för Islandshästförbundet och Svenskt Viltkött, men driver även en egen verksamhet med inredning, catering och event. Trots min lantbruksbakgrund har jag i många år arbetat som marknadsförare, främst inom restaurangbranschen. Under en sjuårsperiod drev jag en hotell- och konferensverksamhet i Bergslagen.

Jag ser en stor utvecklingspotential i marknadsföringen av lokala företag, lokalproducerade livsmedel och klimatsmarta företagsidéer.

Ingmar Thorén
Suppleant

Född 1950 • Pensionär/Konsult
Representerar privat sektor för Sjöbo kommun

Jag är ingenjör med många års erfarenhet av kommunaltekniskt arbete i vatten-, avlopps-, gatu- och trafikfrågor,  bl a i Skurup, Sjöbo och på Lantbruksnämnden i Malmö. Jag har ägnat en betydande del tid åt vattenreningsprojekt, såväl kommunala som naturnära. Jag har ett starkt intresse för samhällsutveckling och då främst inom infrastruktur.

Jag under en lång tid varit aktiv i olika föreningar i Sjöbo kommun såsom Friluftsfrämjandet, Sjöbo IF och HK Björnen.

Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter och min kunskap och ser fram mot att få delta i Leaders betydelsefulla arbete med att uppnå en hållbar och naturnära samhällsutveckling.

Tomelilla kommun

Daniel Jonsgården
Ledamot

Född 1979 • Näringslivsstrateg, Tomelilla kommun
Representerar offentlig sektor för Tomelilla kommun

Jag är uppvuxen i Eljaröd och bor numera på en liten hästgård utanför Tomelilla tillsammans med sambo, två hästar, två hundar, fyra katter, sex får, nio höns och tre tuppar. När jag inte arbetar med näringslivet i Tomelilla och utvecklingen av sydöstra Skåne så tycker jag om att träna och fixa med gården och dess invånare.

Carina Almedal
Ordförande

Född 1972 • Inköpare, agronom
Representerar privat sektor för Tomelilla kommun

Jag vill ge liv åt idéerna som kan skapa förutsättningarna för en levande, bärkraftig och tillgänglig landsbygd i samspel med de lokala tätorterna. Sydöstra Skåne har fantastiskt mycket att erbjuda redan idag, men framtiden kräver att människor möts, samspelar och bevarar och utvecklar mervärdena i vardagen. Med erfarenhet av stora och små organisationer och samspelet dem emellan tror jag mig ha ett perspektiv som kan komma till nytta.

Janet ten Have
Ledamot

Född 1977 • Lantbrukare
Representerar ideell sektor för Tomelilla kommun

Jag bor i Ramsåsa utanför Tomelilla och jobbar där som lantbrukare. Jag är uppvuxen i en liten by på landet i nordöstra Nederländerna men flyttade hit med min familj 2006. Jag tycker det är mycket viktig och rolig att engagera sig i föreningslivet och jag har varit aktiv i en friskola, sportföreningar och nu i LRF.

Jag har pluggat förvaltningsrätt/politikologi i Holland och har ett stort intresse för samhällsfrågor. Speciellt utveckling av landsbygden tycker jag är viktig. Jag gillar öppna diskussioner och att samarbeta i ett ”LAG”. Jag ser helst projekt där det finns en del samarbete mellan myndigheter, föreningar, privatpersoner och företag. Jag hoppas att kunna bidra med min kunskap och erfarenhet.

 

Ann-Sofie Larsson
Suppleant

Född 1958 • Rekrytering/HR
Representerar privat sektor för Tomelilla kommun

Jag kommer ursprungligen från Katrineholm i Södermanland. 2017 förverkligade vi vår dröm om Skåne och flyttade till en liten gård utanför Skåne Tranås.

Jag har drivit olika bolag, mestadels inom marknadsföring, försäljning och kundtjänst/support. De senaste 12 åren har jag arbetat med verksamhetsutveckling inom kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning. Idag arbetar jag som rekryterings- och HR-konsult.

Jag är entreprenör och drivs av mitt engagemang för bygden där jag bor. För mig är det självklart att lokal utveckling måste drivas av de som bor där. Det är så man skapar hållbar utveckling, innovativa lösningar, nya samarbeten. När vi bodde i Södermanland var jag med och startade upp Julita sockenråd och var även delaktig i ett par leaderprojekt. Jag var även engagerad i Företagarna, lokalt i Katrineholm och regionalt i Sörmland och arbetade där med en rad projekt bl a ett som handlade om ungdomars kompetensutveckling.

Jag är duktig på att nätverka, brinner för samverkan mellan människor, verksamheter och att se människor växa. Nu vill jag vara en del av den lokala utvecklingen här i sydöstra Skåne!

Ystads kommun

Mattias Johansson
Ledamot

Född 1972 • Upphandlingschef
Representerar offentlig sektor för Ystads kommun

Jag ser stora utmaningarna med att utveckla hållbara affärer. I mitt yrke som offentlig inköpare på Ystads kommun driver jag frågorna om att säkerställa innovativa och hållbara inköp med hänsyn till organisationens faktiska behov.

Uppdraget i LAG ger en ökad samverkan med nya innovativa projekt som möjliggör utveckling i sydöstra Skåne, detta vill jag gärna vara en del av och driva vidare.

Paula Vendel
Ledamot

Född 1970 • Företagare, Gardenfix
Representerar privat sektor för Ystads kommun

Jag är en natur-, djur och Skåneälskare! Mitt företag, Gardenfix, arbetar med trädgårdsskötsel och anläggning, och vi gör allt i trädgården. Jag har i nästan hela mitt liv varit entreprenör eller i ledande befattningar och har även arbetat inom hotell- och restaurangbranschen på Österlen.

På min fritid anordnar jag vegan-matlagningskurser, odlar mina grönsaker, tränar och gör yoga. Eller så njuter jag i soffan med en bok tillsammans med min katt och hund!

Jag brinner för min hembygd, entreprenörskap, kvinnligt företagande, natur och turism och därför har jag valt att engagera mig i LEADER Sydöstra Skånes styrelse.

Patrik Karlsson
Ledamot

Född 1970 • Distriktsidrottschef, Skåneidrotten
Representerar ideell sektor för Ystads kommun

Jag är en idrotts- och föreningsaktiv person som bor med min familj i Svarte och som till vardags arbetar som Distriktsidrottschef för Skåneidrotten.

Jag engagerar mig i LEADER Sydöstra Skånes styrelse för att stärka föreningarnas position i samhället och därigenom utveckla föreningslivet på landsbygden. Genom mitt stora intresse för föreningsutveckling och breda kunskap och erfarenhet från föreningslivet, hoppas jag kunna se till att den ideella sektorn får ta större del av Leader.

Linnéa Nystrand
Suppleant

Född 1999 • Studerande
Representerar ideell sektor för Ystads kommun

Jag är en positiv och ambitiös tjej som gillar utmaningar. Jag har växt upp i en liten by som heter Röstånga och sett vad ett starkt föreningsliv kan åstadkomma. Numera är jag bosatt i centrala Ystad tillsammans med min familj och våra två hundar.

Jag studerar statsvetenskap vid Malmö universitet och trivs mycket bra. Jag är således van vid analytiskt arbete och högt studietempo. Jag gillar även att engagera mig i olika samhällsfrågor och har bland annat arbetat ideellt för Unicef. I övrigt ligger musik, politik och långa skogspromenader mig varmt om hjärtat.

Övriga

Madelene Johansson
Ledamot

Född 1972 • Samordnare SÖSK (Sydöstra Skånes samarbetskommitté)
Representerar SÖSK

Jag bor i den lilla byn Fårarp, utanför Ystad, och arbetar för SÖSK – Sydöstra Skånes Samarbetskommitté. Jag har varit med i framtagandet av strategin för LEADER Sydöstra Skåne och satt i styrelsen även i förra programperioden.

Jag hoppas på att kunna bidra med min erfarenhet och att kunna vara en tillgång i styrelsen på grund av mitt arbete med regional utveckling för våra fyra kommuner, då främst med fokus på förbättrad infrastruktur och att kommunerna ska bli bättre på att nyttja EU-program och fonder för kommunal verksamhetsutveckling.

Patrik Juhlin
Presidieledamot
E-post: info@pdyk.se

Född 1970 • Yrkesdykare • Ystad
Ledamot med havs- och fiskekompetens

Jag är yrkesdykare och har brunnit för havet sedan jag var barn. Som åttaåring tog min farfar för första gången med mig ut på sjön för att fiska och i tonåren började jag även dyka.

Jag har stor kunskap och erfarenhet kring frågor som rör hav och vatten: fiske och dykning, våra vrak och historierna kring dem, havsmiljön, spökgarnsfrågor samt turism. Jag är egenföretagare sedan 2007 och har jobbat i flera olika projekt kring just spökgarnsrensning sedan 2006.

Mitt mål i livet är att rädda haven. Jag tror och hoppas på att arbetet i LEADER Sydöstra Skånes styrelse kan vara en väg att nå detta mål.

Bengt Andersson
Ledamot

Född 1972 • Yrkesfiskare • Ystad
Ledamot med havs- och fiskekompetens

Jag är yrkesfiskare på heltid sedan 1996 med hemmahamn i Ystad. Jag fiskar främst torsk med garn och krok. Men jag provfiskar även med burar och fällor till Sveriges lantbruksuniversitet för utveckling av sälsäkra redskap, då sälen blivit ett stort problem för oss yrkesfiskare.

Havet och fisket har varit ett stort intresse för mig i hela mitt liv då jag redan som barn växt upp vid kusten. Jag hoppas och tror att min kunskap och erfarenhet inom fisket är till nytta i LAG.

Valberedning

Valberedningen för LEADER Sydöstra Skåne består av följande ledamöter:

Lena Ytterberg Ohlsson, representerar privat sektor, Tomelilla kommun (sammankallande)
Fredric Strömberg, representerar ideell sektor, Simrishamns kommun
Ylva Wallström, representerar offentlig sektor, Sjöbo kommun
Maria Anderberg, representerar ideell sektor, Tomelilla kommun
Lars Johansson, representerar privat sektor, Ystads kommun

Dela: