Logotyper

När ni informerar eller kommunicerar om ert projekt så ska det framgå att projektstödet kommer från EU. Det är lite olika krav beroende på vilken fond som är med och finansierar projektet.

I alla informations- och kommunikationsaktiviteter som görs inom ert projekt ska det framgå var projektstödet kommer ifrån. Det gäller till exempel broschyrer, nyhetsbrev, skyltmaterial, annonser och webb. Det gäller även sociala eller digitala medier som exempelvis på Facebook och i film. Vid större insatser eller investeringar ska det finansiella stödet synliggöras genom skyltning.

Kraven ser lite olika ut beroende på vilken fond som är med och finansierar projektet. I ert beslut framgår vilka krav som gäller för ert projekt samt hur logotyperna ska användas.

Inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden finns stöd från följande fyra fonder:

  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
  • Europeiska regionalfonden (ERUF)
  • Europeiska socialfonden (ESF)
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Ni ska därför se till att ha med följande loggor i allt material, väl synliga och läsbara:

  • Den EU-logotyp vars fond finansierar ert projektet ska alltid vara med.
  • Leader-logotypen, det vill säga den gröna logotypen med en grodd ska alltid vara med.
  • LEADER Sydöstra Skånes egen logotyp bör också vara med.

Fråga gärna oss på leaderkontoret vad som gäller för ert projekt. Vi kan bistå med logotyperna i olika utsnitt, format och storlekar beroende på vad ni behöver.

Läs mer om vad som gäller samt ladda ner aktuella logotyper på Jordbruksverkets webbplats.

Dela: