Logotyper

EU ställer krav på att den som har fått stöd ska informera om det och visa EU- och Leader-logotyperna. Observera att Jordbruksverket kan dra av eller återkräva stödet om stödmottagaren inte uppfyller informationskraven.

Tips på hur ni kan lyckas:

  • Läs igenom ert beslut
  • Se till att alla i ert projekt känner till vad som gäller
  • Använd er av leaderkontoret, be om hjälp vid behov eller vid eventuella tveksamheter
  • Informera om finansieringen vid arrangemang och mediakontakt
  • Lägg en kopia till leaderkontoret vid eventuella inbjudningar och utskick

Tre logotyper?

  • EU-logotypen består av ett emblem och en hänvisningstext om att stödet kommer ifrån Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).
  • Leader-logotypen består av en grodd och texten ”LEADER”.
  • LEADER Sydöstra Skåne har en egen logotyp som också bör finnas med.

Här nedanför kan ni ladda ner samtliga ovanstående tre logotyper i en och samma bild av formatet jpeg.

Hör av er till leaderkontoret om ni vill ha logotyperna i andra utsnitt, format eller storlekar, vi hjälper gärna till!

Dela: