Logotyper

EU ställer krav på att den som har fått stöd ska informera om det och visa EU- och leaderlogotyperna. Observera att Jordbruksverket kan återkräva hela eller delar av stödet om ni inte uppfyller informationskraven.

  • Under genomförandet ska en kort beskrivning av projektet finnas på er webbplats med rätt EU-logotyp och leader-logotyp. Projekt med stöd från Landsbygdsfonden ska också hänvisa till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling: http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv. OBS! För projekt med stöd från social- eller Regionalfonden ska EU-logotypen synas utan att läsaren behöver scrolla.
  • I all information till allmänheten om projektet och projektets aktiviteter ska rätt EU-logotyp och leader-logotypen vara med. Det gäller tryckt material, inbjudningar, affischer och dylikt. Det gäller också för digitala medier exempelvis nyhetsbrev, PPT-presentationer och film samt sociala medier.
  • Alla projekt, utom projekt som får stöd från Landsbygdsfonden med mindre offentligt stöd än 50 000 euro, ska under genomförandet sätta upp en skylt i A3-format som informerar om stödet. Skylten beställer Jordbruksverket och skickar ut när beslut om stöd fattats.
  • Vid arrangemang: informera deltagarna om finansieringen. OBS! För projekt med stöd från Socialfonden ska alla handlingar avsedda för deltagare eller publik (t.ex. närvarointyg) innehålla en anmärkning att verksamheten fått stöd från socialfonden.
  • Vid mediakontakt: bör du tala om att projektet är ett leaderprojekt med stöd från LEADER Sydöstra Skåne.

Rätt EU-logotyp?

EU-logotypen består av två delar: emblemet och en hänvisningstext. Observera att det finns olika hänvisningstexter: Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Socialfonden, Havs- och fiskerifonden samt en fondövergripande. Det är jätteviktigt att hänvisningstexten är med och att den hänvisar till den fond ditt projekt fått stöd från.

EU-logotypen och leader-logotypen ska om det är möjligt publiceras i färg, på en framträdande plats och får inte vara mindre än andra logotyper.

Här nedanför kan ni ladda ner samtliga logotyper i olika format. Fråga gärna oss på leaderkontoret vad som gäller för ert projekt. Vi kan även bistå med logotyperna i olika utsnitt, format och storlekar beroende på vad ni behöver.

Dela: