För unga - La Source

Om La Source

La Source var LEADER Sydöstra Skånes ungdomsprojekt för unga mellan 13-25 år. Projektet pågick från oktober 2019 till september 2022. Genom La Source fick unga med en projektidéer möjlighet att söka stöd med upp till 25 000 kronor för en aktivitet och som de ville förverkliga och genomföra. Att arbeta med LEADER som projektform innebär att projektidéerna ska syfta till att gynna flera människor, verksamheter eller föreningar och bidra till att öka kvalitéten och utbudet av fritidsaktiviteter i närområdet. Finansieringen av La Source och delprojekten skedde via EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

Ett projekt kan vara i stort sett vad som helst. Det är bara fantasin som sätter gränserna! Det enda kravet som fanns var att aktiviteten skulle vara som fler än bara projektgruppen kunde ta del av och att projektet genomfördes av unga för unga i någon av kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla eller Ystad.

Villkoren för ansökningarna:

  • Projektet ska vara öppet för alla, ambitionen ska vara att alla är välkomna
  • Stöd lämnas med högst 25 000 kr (inkl. moms)
  • Stöd lämnas inte till den ordinarie verksamheten t.ex. att åka på turnering med laget eller köpa in material till sygruppen, utan att locka en bredare målgrupp
  • Stöd till investeringar lämnas inte
  • Inget annat EU-finansierat stöd får finnas i projektet
  • Man kan inte få betalt för sitt ideella arbete
  • Den egna finansieringen värderas per timme enligt följande: 13-15 år 50 kr/timme, från 16 år 220 kr/timme

Ungdomarna planerade och genomförde sin aktivitet med stöd, från idé till genomförande, av ungdomscoachen Andreas. I den här rapporten kan ni läsa om alla ungdomsprojekt som genomförts i Skåne under nuvarande programperiod Lägesrapport Ung i Skåne.

Dela: