Strategiarbetet inför 2023-2027

Förlängningsår av nuvarande programperiod

EU:s programperioder pågår vanligtvis i sju år. Den nuvarande programperioden skulle egentligen pågå 2014-2020, men kom inte igång förrän 2016. Även den kommande programperioden, som skulle pågå 2020-2027, kommer att försenas och kommer inte igång förrän tidigast 2023.

För att undvika ett vakuum mellan två programperioder har den svenska regeringen beslutat om att förlänga nuvarande programperiod med två förlängningsår och utöka budgeten till samtliga leaderområden med medel från den kommande programperioden. Av den nationella budgeten för förlängningsåren om 555 miljoner kronor, har Jordbruksverket tilldelat LEADER Sydöstra Skåne 13 310 781 kronor.

Detta innebär att LEADER Sydöstra Skåne kan fortsätta bevilja projekt under hela 2022, projekt som kan pågå till och med 2024.

Ny programperiod – nytt leaderområde

Inför uppstarten av arbetet med den kommande programperioden rekommenderades samtliga leaderområden att se över de geografiska avgränsningarna. På grund av en minskad nationell budget samt en önskan om att Leader skulle bli rikstäckande, krävdes det färre leaderområden. 

Efter diskussioner med kommunerna och mellan leaderområdena i Skåne resulterade man i att starta ett nytt leaderområde inför den kommande programperioden – Leader Östra Skåne. I detta område ingår utöver kommunerna i sydöstra Skåne även Bromölla, Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Hässleholm samt Perstorp.

En lokal utvecklingsstrategi för det nya leaderområdet arbetades fram under 2021 och skickades in till Jordbruksverket. I juni 2022 kom beskedet om att Jordbruksverket prioriterat strategin och att det nya leaderområdet kommer att tilldelas en budget om cirka 67 miljoner kronor för åren 2023-2027.

Leader Östra Skånes utvecklingsstrategi

På illustrationen nedan sammanfattas strategin för Leader Östra Skåne som prioriterats av Jordbruksverket.

Leader Östra Skånes organisation

Den 14 september 2022 hölls den nya föreningens första stämma och man valde en styrelse med representanter från områdets tio kommuner och alla tre sektorer. Jeanette Junge, nuvarande verksamhetsledare i Leader LAG PH, kommer att vara verksamhetsledare för det nya området.

LEADER ÖSTRA SKÅNES STYRELSE
Ordinarie styrelseledamöter
Lars-Göran Wiberg, född 1963, Hässleholms kommun, ideell sektor, vald 2022-2023 (Ordförande)
Carina Flodin, född 1961, Bromölla kommun, ideell sektor, vald 2022-2023
Sara Widesjö, född 1991, Bromölla kommun, offentlig sektor, vald 2022-2024
Anna Axelsson, född 1987, Hässleholms kommun, privat sektor, vald 2022-2024
Stefan Larsson, född 1961, Hässleholms kommun, offentlig sektor, vald 2022-2024
Olof Persson, född 1966, Kristianstads kommun, privat sektor, vald 2022-2024
Eva-Marie Hagström, född 1962, Kristianstads kommun, offentlig sektor, vald 2022-2023
Lotte Melin, född 1967, Osby kommun, privat sektor, vald 2022-2023
Agne Andersson född 1952, Osby kommun, ideell sektor, vald 2022-2024
Bengt Marntell, född 1954, Perstorps kommun, privat sektor, vald 2022-2023
Annika Nilsson född 1968, Perstorps kommun, offentlig sektor, vald 2022-2024
Maria Hammenberg, född 1963, Simrishamns kommun, privat sektor, vald 2022-2024
Madeleine Lundin, född 1981, Simrishamns kommun, offentlig sektor, vald 2022-2023
Carina Jönsson, född 1965, Sjöbo kommun, privat sektor, vald 2022-2024
Johan Tykesson, född 1967, Sjöbo kommun, offentlig sektor, vald 2022-2023
Carina Almedal, född 1972, Tomelilla kommun, privat sektor, vald 2022-2023
Janet ten Have, född 1977, Tomelilla kommun, ideell sektor, vald 2022-2024
Anna-Linnéa Abrahamsson, född 1991, Ystads kommun, ideell sektor, vald 2022-2023
Emma Bruce, född 1980, Ystads kommun, offentlig sektor, vald 2022-2024
Lasse Pedersen, född 1969, Östra Göinge kommun, privat sektor, vald 2022-2023
Fredrik Persson, född 1982, Östra Göinge kommun, offentlig sektor, vald 2022-2024

Ersättare
Filip Lindgren, född 1964, Bromölla kommun, privat sektor, vald 2022-2023
Mewlid Kalinrih, född 1984, Kristianstads kommun, ideell sektor, vald 2022-2023
Jessica Nilsson, född 1973, Osby kommun, offentlig sektor, vald 2022-2023
Sven-Erik Sjöstrand, född 1954, Perstorps kommun, ideell sektor, vald 2022-2023
Martin Svensson, född 1976, Simrishamns kommun, ideell sektor, vald 2022-2023
Kerstin Svennersten Sjaunja, född 1954, Sjöbo kommun, ideell sektor, vald 2022-2023
Monika Jingmond, född 1982, Tomelilla kommun, offentlig sektor, vald 2022-2023
Petter Gustafsson, född 1969, Ystads kommun, privat sektor, vald 2022-2023
Bosse Pehrsson, född 1950, Östra Göinge kommun, ideell sektor, vald 2022-2023

Foto på delar av styrelsen för Leader Östra Skåne

Delar av den nya styrelsen för Leader Östra Skåne.

Dela: