Strategiarbetet inför 2023-2027

Förlängningsår av nuvarande programperiod

EU:s programperioder pågår vanligtvis i sju år. Den nuvarande programperioden skulle egentligen pågå 2014-2020, men kom inte igång förrän 2016. Även den kommande programperioden, som skulle pågå 2020-2027, kommer att försenas och kommer inte igång förrän tidigast 2023.

För att undvika ett vakuum mellan två programperioder har den svenska regeringen beslutat om att förlänga nuvarande programperiod med två förlängningsår och utöka budgeten till samtliga leaderområden med medel från den kommande programperioden. Av den nationella budgeten för förlängningsåren om 555 miljoner kronor, har Jordbruksverket tilldelat LEADER Sydöstra Skåne 13 310 781 kronor.

Detta innebär att LEADER Sydöstra Skåne kan fortsätta bevilja projekt under hela 2022, projekt som kan pågå till och med 2024.

Ny programperiod – nytt leaderområde

Inför uppstarten av arbetet med den kommande programperioden rekommenderades samtliga leaderområden att se över de geografiska avgränsningarna. På grund av en minskad nationell budget samt en önskan om att Leader skulle bli rikstäckande, krävdes det färre leaderområden. 

Efter diskussioner med kommunerna och mellan leaderområdena i Skåne resulterade man i att starta ett nytt leaderområde inför den kommande programperioden – Leader Östra Skåne. I detta område ingår utöver kommunerna i sydöstra Skåne även Bromölla, Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Hässleholm samt Perstorp.

En lokal utvecklingsstrategi för det nya leaderområdet arbetades fram under 2021 och skickades in till Jordbruksverket. I juni 2022 kom beskedet om att Jordbruksverket prioriterat strategin och att det nya leaderområdet kommer att tilldelas en budget om cirka 67 miljoner kronor för åren 2023-2027.

En interimsstyrelse och valberedning arbetar just nu med att få det nya området redo för start i januari 2023.

Leader Östra Skånes utvecklingsstrategi

På illustrationen nedan sammanfattas strategin för Leader Östra Skåne som prioriterats av Jordbruksverket.

Kvar att göra nu är att skicka in nedanstående kompletterande uppgifter till Jordbruksverket senast den 15 oktober 2022: 

  • Medfinansieringsintyg
  • Föreningens styrelse och stadgar
  • Besluts- och arbetsordning/delegationsordning
  • Färdigställa den lokala utvecklingsstrategin (urvalskriterier och målvärden för indikatorer)
Dela: