LEADER Sydöstra Skånes grundläggande värderingar är framarbetade av LAG och anställd personal på verksamhetskontoret, beslutades i LAG den 19 februari 2020 och antogs därefter på föreningsstämman den 29 april 2020.

Kompetens och öppenhet

Vi upplevs som professionella, tydliga och tillgängliga. Vi har en positiv, transparent och stödjande struktur i allt vi gör.

Driv och samverkan

Vi upplevs som engagerade, innovativa och modiga möjliggörare. Vi uppmuntrar till och är delaktiga i samarbeten över gränserna.

Utveckling och resultat

Vi är stolta över vårt arbete som upplevs som intressant, meningsfullt och som bidrar till samhällsutvecklingen. Vi skapar möjligheter och kan visa på inspirerande projekt och hållbara resultat.

Dela: