Tre övergripande mål

Arbetet i LEADER Sydöstra Skåne ska bedrivas utifrån tre övergripande mål som leder fram till vår vision. Dessa mål går helt i linje med de målsättningar som satts upp i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. De övergripande målen ska också bidra till att målsättningarna i de fyra olika struktur- och investeringsfonderna uppfylls. De övergripande målen ska ligga till grund för konkreta mål och för urval av projekt. Det tre övergripande målen för perioden 2014–2020 är:

  1. Ökad samverkan och utbyte inom/mellan näringar kring närproducerat och nya lokala marknader.
  2. Förbättrade kommunikationer och tillgänglighet för ökad attraktivitet och framtidstro för boende, besökare och företag.
  3. Ett område som bevarar natur- och kulturvärdena och har en god vattenkvalité.
Dela: