Ansökan om utbetalning

ansokan-leader

När kostnader uppstår under projektets genomförande kan ansökan om utbetalning göras till Jordbruksverket. Med fördel görs detta regelbundet under projektets gång. Leaderkontoret ska kontaktas innan ansökan om utbetalning görs.

Leaderkontoret berättar om hur ni ansöker om utbetalning i utbildningen ni får vid projektets start.

Leaderkontoret hjälper gärna till och svarar på frågor eller tar ett arbetsmöte och går igenom ansökan om utbetalning tillsammans med projektgruppen.

Gå till ansökan om utbetalning/Mina sidor Jordbruksverket

Dela: