Nyheter

  • Alla
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Uppehåll i Jordbruksfonden

Publicerades 16 mars 2017

LAG beslutade den 1 mars 2017 att under resten av 2017 inte behandla fler projektansökningar gällande Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, med undantag för de projekt som redan skickat in en ansökan via Jordbruksverkets ...

Förstudie Hantverkskompetens

Publicerades 23 februari 2017

Observera att det formella myndighetsbeslutet ej har fattats av Jordbruksverket! Projektet går ut på att skapa en förstudie kring kompetensförsörjning inom byggnadshantverk i sydöstra Skåne då dessa värdefulla kompetenser ...

Must-SM i Kivik

Publicerades 23 februari 2017

Observera att det formella myndighetsbeslutet ej har fattats av Jordbruksverket! Projektet går ut på att utveckla och genomföra ett unikt event med koppling till äppelodling och framväxande musterinäring i hjärtat av svens...

Solelkluster Sydöstra Skåne

Publicerades 23 februari 2017

Observera att det formella myndighetsbeslutet ej har fattats av Jordbruksverket! Solelkluster Sydöstra Skåne är ett samverkansprojekt som handlar om att kartlägga förutsättningar och möjligheter för att göra sydöstra Skåne...

Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne

Publicerades 23 februari 2017

Observera att det formella myndighetsbeslutet ej har fattats av Jordbruksverket! Analyser och rapporter har under senare år visat på stora utvecklingsmöjligheter för turism med anknytning till landsbygden, dess natur, kult...

Målet är solklart!

Publicerades 21 februari 2017

Solelkluster Sydöstra Skåne, ett av LEADER Sydöstra Skånes projekt, bjuder in till spännande arrangemang om solel!

Läs in fler
10 mars 2017 10.34

I förra veckan kom beskedet om att Europeiska Socialfonden ger 17 778 782 kronor till samarbetsprojektet mellan de tolv kommunerna i östra Skåne. Omkring 100 företag med 1 500 anställda i östra Skånes kommuner får genom projektet TÖS, Tillväxt Östra Skåne, möjlighet att genomlysa och utveckla sina f...

Läs mer
09 mars 2017 16.19

Igår stod det om ett av Leader Sydöstra Skånes nya projekt - Tillväxt Hästturism sydöstra Skåne. Dessvärre valde Ystads Allehandas reporter att inte skriva något om finansieringen. Projektet finansieras genom medel från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt offentlig medfinansieri...

Läs mer