Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Samverkansprojekt: Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan

Publicerades 29 november 2018

Förankring, engagemang och sökandet efter Vombsjösänkans gemensamma identitet skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och ett kommande biosfärområde. Om projektet Samverkansprojektets främsta syfte är att stötta ti...

Utbildning: Ansökan om utbetalning

Publicerades 28 augusti 2018

Hjärtligt välkommen till LEADER Sydöstra Skånes utbildning som handlar om allt ni behöver veta för att göra en ansökan om utbetalning. Vi kommer bland annat att gå igenom hur ni gör en ansökan om utbetalning i Jordbruksver...

Förstudie: Samverkan mot invasiva arter

Publicerades 27 augusti 2018

Kraftfull samverkan mot invasiva främmande arter i sydöstra Skåne. Om projektet Syftet med projektet, som är en förstudie, är att skapa förutsättningar för att kunna bedriva ett kraftfullt, effektivt och målinriktat arbete ...

En vik i Sjöriket Skåne

Publicerades 23 augusti 2018

Arkelstorpsborna går till botten med viken Om projektet Besökare och boende vid Arkelstorpsviken, den norra delen av Oppmannasjön, har under årens lopp upplevt att viken växer igen och blir grundare på grund av ansamlat sed...

Övraby Greens

Publicerades 25 juni 2018

Framtidens grönsaksodling året runt. Om projektet Övraby Greens vill förnya svensk växtodling på ett hållbart sätt och öka tillgången till svenska grönsaker även under vinterhalvåret. Projektet går ut på att bygga upp en...

Från SFI till arbete

Publicerades 25 juni 2018

Den lokala länken mellan nyanlända och arbetsgivare för en positiv samhällsutveckling. Om projektet Projektet går ut på att få fler nyanlända i arbete samt att hjälpa arbetsgivare att rekrytera personal. När en person et...

Läs in fler