Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Förstudie Hantverkskompetens

Publicerades 23 februari 2017

Projektet är avslutat Förstudie undersöker hur värdefulla kompetenser inom byggnadshantverk kan tillvaratas och överleva. Om projektet Sydöstra Skåne är rikt på kulturhistoriskt värdefulla byggnader, varav många är i beh...

Must-SM i Kivik

Publicerades 23 februari 2017

Äpplen ger nya möjligheter, marknader och must. Om projektet Projektet går ut på att utveckla och genomföra ett unikt event med koppling till äppelodling och framväxande musterinäring i hjärtat av svensk äppelodling på Öste...

Solelkluster Sydöstra Skåne

Publicerades 23 februari 2017

Sydöstra Skåne – Sveriges solcellstätaste region år 2025. Om projektet Solelkluster Sydöstra Skåne är ett samverkansprojekt som handlar om att kartlägga förutsättningar och möjligheter för att göra sydöstra Skåne till Sveri...

Destination Häst Sydöstra Skåne

Publicerades 23 februari 2017

Mobilisering av hästnäringen i sydöstra Skåne gör regionen till en stark hästturismdestination. Om projektet Sydöstra Skåne har många utvecklingsorienterade företag och organisationer inom just hästnäringen och är dessutom ...

Målet är solklart!

Publicerades 21 februari 2017

Solelkluster Sydöstra Skåne, ett av LEADER Sydöstra Skånes projekt, bjuder in till spännande arrangemang om solel!