Beviljade projekt

Destination Häst Sydöstra Skåne

Publicerades den 23 februari 2017

Mobilisering av hästnäringen i sydöstra Skåne gör regionen till en stark hästturismdestination.

Om projektet

Sydöstra Skåne har många utvecklingsorienterade företag och organisationer inom just hästnäringen och är dessutom ett hästtätt område med ca 6 000 hästar, vilket gör området extra lämpligt för utvecklingsinsatser inom hässturism.

Hästturism är ett relativt nytt fenomen i samhället och en gren inom turismnäringen som är på frammarsch. En satsning på hästturism kan skapa många mervärden och bidra till utveckling av landsbygden. Ett projekt som gynnar hästnäringen kommer också att gynna andra verksamheter inom framför allt besöksnäringen.

Målet är att mobilisera hästnäringen i Sydöstra Skåne – att inventera, sammanföra, samverka och gemensamt prova nya metoder för affärsutveckling, paketering, marknadsföring och försäljning av ”Hållbar hästturism Sydöstra Skåne” är projektledningens uppdrag.

Det långsiktiga målet är att projektet ska medverka till att sydöstra Skåne blir en ”Hästdestination” och att projektet både leder till nya hästföretag och nyskapade arbetstillfällen hos medverkande projektdeltagare.

Exempel på aktiviteter

  • Nätverks- och utbildningsträffar på teman som berör exempelvis avtal, regler, bidragssökande, ridleder/ridvägar och företagsutveckling.
  • Framtagning av nya turistpaket, t.ex. långweekend med turridning, tävlingspaket med uppehälle och aktiviteter mellan tävlingarna, semester med häst etc.
  • Framtagning av konceptet Hästrundan, ett fyradagars event på temat häst, till viss del inspirerat av Konstrundan.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-4241
Projektägare:
Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Skånes Ridsportförbund, Hästen i Skåne
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Ideell insats: 380 000 kr

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 896 954 kr
Offentligt stöd från LAG: 441 783 kr

Total finansiering: 1 338 737 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-11-07
Summa urvalskriterier: 276 poäng
LAG:s motivering: Projektet bidrar till att olika näringar samverkar för att skapa en ny marknad genom hästturismerbjudande vilket också bidrar till utvecklingen av besöksnäringen. Projektet kommer att synliggöra närproducerade produkter och tjänster samt göra dem mer tillgängliga. Projektet bidrar till företagsutveckling och paketering av tjänster och produkter för företag inom hästbranschen i sydöstra Skåne. Projektet handlar också att marknadsföra hästturismen i sydöstra Skåne, i övriga Skåne, i Sverige och i Europa vilket bidrar till en utveckling av besöksnäringen. Projektet bidrar till att uppfylla målen inom Landsbygdsprogrammet genom att bidra till företagsutveckling och stärkt konkurrenskraft. Projektet grundar sig på samarbeten mellan olika företag, organisationer och myndigheter för utveckling av hästturismen i sydöstra Skåne. Projektet bidrar till ekonomisk utveckling på landsbygden.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Cecilia Henrikson
Affärsutvecklare Pernilla Colhag
Webb: Destination Häst Sydöstra Skåne
Facebook: 
Destination Häst Sydöstra Skåne

Dela: