Beviljade projekt

Destination Häst Sydöstra Skåne (avslutat)

Publicerades den 23 februari 2017

Företagare har ofta problem med att få tiden att räcka till, att utveckla sitt företag är inte alltid prioriterat. Men av de 70-tal företagare som medverkat på någon av våra aktiviteter har vi sett att några, som tagit sig tiden, har utvecklats och nu har möjlighet att anställa.

Om projektet

Destination Häst gick ut på att mobilisera och utveckla hästturismen i sydöstra Skåne – att inventera, sammanföra, samverka och gemensamt prova nya metoder för affärsutveckling, paketering, marknadsföring och försäljning av hållbar hästturism. Det långsiktiga målet var att medverka till att sydöstra Skåne blir en välkänd och välbesökt ”hästturismdestination”.

Resultat

En rad utbildningar och frukostmöten för företagare har genomförts på olika teman som ridleder, lagar, regler, avtal, stöd och bidrag. En utbildning fokuserade på hur företagarna kan få en affärsmässig hästverksamhet som bär sig rent ekonomiskt, på vilken bland annat Rhys Evans, doktor i Hästekonomi på lantbruksuniversitetet i Bergen, föreläste och hade workshop tillsammans med deltagarna.

Varje träff har i snitt samlat 30 företagare som, förutom att lära känna och nätverka med varandra, fått möjlighet att knyta viktiga kontakter med kommunrepresentanter, tjänstepersoner på Länsstyrelsen etc. Detta har lett till många nya samarbeten mellan hästföretagarna, och skapat en förståelse för varandras verksamheter. Ett frukostmöte resulterade i Hästrundan – Österlen och grannar, ett event som efter premiärsuccén försommaren 2018 är tänkt att fortsätta som ett återkommande årligt evenemang.

Projektet har fått mycket positiv uppmärksamhet och blivit omskrivet i både lokaltidningar och nationella hästmagasin. Projektledarna har även blivit inbjudna att prata om projektet på regeringskansliet i Stockholm.

Man kan t.ex. tydligt se att antalet startande på hästtävlingar arrangerade av Skånes Ridsportförbund har ökat och att många klubbar, som vanligtvis inte brukar tävla i Skåne, har deltagit.

Hästturismen tål att tas på allvar, det inser nu även politiker och tjänstepersoner i sydöstra Skåne.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-4241
Projektägare:
Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Skånes Ridsportförbund, Hästen i Skåne, Equi Tours, Öresundsbron, Innovationscenter för landsbygden
Projektperiod: 2017-08 – 2018-12
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Budget

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 896 954 859 608
Offentligt stöd från LAG 441 783 423 389
Total finansiering 1 338 737 1 282 997
Ideellt arbete 380 000 406 903

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-11-07
Summa urvalskriterier: 276 poäng
LAG:s motivering: Projektet bidrar till att olika näringar samverkar för att skapa en ny marknad genom hästturismerbjudande vilket också bidrar till utvecklingen av besöksnäringen. Projektet kommer att synliggöra närproducerade produkter och tjänster samt göra dem mer tillgängliga. Projektet bidrar till företagsutveckling och paketering av tjänster och produkter för företag inom hästbranschen i sydöstra Skåne. Projektet handlar också att marknadsföra hästturismen i sydöstra Skåne, i övriga Skåne, i Sverige och i Europa vilket bidrar till en utveckling av besöksnäringen. Projektet bidrar till att uppfylla målen inom Landsbygdsprogrammet genom att bidra till företagsutveckling och stärkt konkurrenskraft. Projektet grundar sig på samarbeten mellan olika företag, organisationer och myndigheter för utveckling av hästturismen i sydöstra Skåne. Projektet bidrar till ekonomisk utveckling på landsbygden.

Information och kontakt

Webb: Destination Häst Sydöstra Skåne
Facebook: 
Destination Häst Sydöstra Skåne

Dela: