Beviljade projekt

Destination Häst Sydöstra Skåne (avslutat)

Publicerades den 23 februari 2017

Allt började med Skånes Ridsportförbunds idé om att hjälpa de skånska klubbarna att få fler startande till sina tävlingar. Hästen i Skåne och Sjöbo kommun utvecklade denna idé och sökte stöd för ett projekt med fokus på hästturism, som ju även rymmer tävlingsturism.

Om projektet

Destination Häst gick ut på att mobilisera och utveckla hästturismen i sydöstra Skåne – att inventera, sammanföra, samverka och gemensamt prova nya metoder för affärs-
utveckling, paketering, marknadsföring och försäljning av hållbar hästturism. Det långsiktiga målet var att medverka till att sydöstra Skåne blir en välkänd och välbesökt ”hästturismdestination”.

Resultat

I projektet genomfördes ett flertal utbildningar och frukostmöten för hästföretagare på olika teman som t ex ridleder, lagar, regler, avtal, stöd och bidrag. En utbildning fokuserade helt på hur hästföretagarna kan få en mer affärsmässig verksamhet som bär sig rent ekonomiskt och bland föreläsarna fanns Rhys Evans, doktor i Hästekonomi på lantbruksuniversitetet i Bergen, som även höll i en workshop tillsammans med deltagarna.

Varje träff samlade i snitt 30 hästföretagare som, förutom att lära känna och nätverka med varandra, fick möjlighet att knyta viktiga kontakter med kommunrepresentanter, tjänstepersoner på Länsstyrelsen m.fl. Detta ledde till många nya samarbeten hästföretagarna emellan, och skapade en förståelse för varandras verksamheter. Ett frukostmöte resulterade i Hästrundan – Österlen och grannar, ett event som efter premiärsuccén försommaren 2018 nu är ett återkommande årligt evenemang.

Projektet fick mycket positiv uppmärksamhet och blev omskrivet i både lokaltidningar och nationella hästmagasin. Projektledarna har även varit och pratat om projektet på regeringskansliet i Stockholm.

Efter projektets slut kunde man tydligt se att antalet startande på hästtävlingar som arrangerade av Skånes Ridsportförbund hade ökat och att många ryttare från klubbar, som vanligtvis inte brukar tävla i Skåne, deltog.

Projektet bidrog också till att politiker och tjänstepersoner i sydöstra Skåne fick upp ögonen för hästturismen.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-4241
Projektägare:
Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Skånes Ridsportförbund, Hästen i Skåne, Equi Tours, Öresundsbron, Innovationscenter för landsbygden
Projektperiod: 2017-08 – 2018-12
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 896 954 859 608
Offentligt stöd från LAG 441 783 423 389
Total finansiering 1 338 737 1 282 997
Ideellt arbete 380 000 406 903

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-11-07
Summa urvalskriterier: 276 poäng
LAG:s motivering: Projektet bidrar till att olika näringar samverkar för att skapa en ny marknad genom hästturismerbjudande vilket också bidrar till utvecklingen av besöksnäringen. Projektet kommer att synliggöra närproducerade produkter och tjänster samt göra dem mer tillgängliga. Projektet bidrar till företagsutveckling och paketering av tjänster och produkter för företag inom hästbranschen i sydöstra Skåne. Projektet handlar också att marknadsföra hästturismen i sydöstra Skåne, i övriga Skåne, i Sverige och i Europa vilket bidrar till en utveckling av besöksnäringen. Projektet bidrar till att uppfylla målen inom Landsbygdsprogrammet genom att bidra till företagsutveckling och stärkt konkurrenskraft. Projektet grundar sig på samarbeten mellan olika företag, organisationer och myndigheter för utveckling av hästturismen i sydöstra Skåne. Projektet bidrar till ekonomisk utveckling på landsbygden.

Information och kontakt

Webb: Destination Häst Sydöstra Skåne
Facebook: 
Destination Häst Sydöstra Skåne

Dela: