Föreningen

LEADER Sydöstra Skåne arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag, organisationer och myndigheter.

Verksamheten bedrivs av den självständiga, ideella föreningen LEADER Sydöstra Skåne. Föreningen är öppen för medlemskap för fysiska eller juridiska personer som bor, verkar eller bedriver verksamhet i leaderområdet. Föreningens LAG-styrelse (lokal aktionsgrupp) föreslås av valberedningen och tillsätts av stämman.

Föreningens ändamål är att med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 (förlängd till 2024) för leaderområdet LEADER Sydöstra Skåne.

LEADER Sydöstra Skåne har ett bemannat leaderkontor som bland annat erbjuder processtöd för att kvalitetssäkra projektplaner, göra utbetalningsansökningar och slutrapportera.

Bli medlem!

Dela: