Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG
  • Nyheter

CIRCLE

Publicerades 26 februari 2020

Projektet CIRCLE handlar om att utbyta erfarenheter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att kunna ställa om till ett mer hållbart cirkulärt företagande. Om projektet Detta transnationella samarbetsprojekt ...

Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden

Publicerades 3 februari 2020

Med bas i landsbygdens innovativa kraft lägga till tillväxtskapande insatser, nya finansiella lösningar, samverkan stad och land och skapa samverkansmöjligheter i lokalekonomin. Om projektet Då fokus i det tidigare leaderpr...

Solvalla Bygdegård i rörelse till vardag och fest

Publicerades 3 februari 2020

Insatser för natur, kultur och rörelse ger en bättre folkhälsa! Om projektet Det här projektet går ut på att utveckla verksamheten på tätortsnära Solvalla bygdegård genom att göra platsen mer attraktiv, anpassad och inbjuda...

18 februari 2020 14.41

Läs mer
17 februari 2020 09.44

Patrik Karlsson, ledamot i Leader Sydöstra Skånes styrelse, var på Ystads Allehandas invigning i lördags och pratade om vikten av det jobb som föreningarna lägger ner, och idrottens roll i samhället. ✌️ https://www.ystadsallehanda.se/sport/idrottspamp-gastade-ya-invigningen/

Läs mer