Beviljade projekt

Projektet CIRCLE handlar om att utbyta erfarenheter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att kunna ställa om till ett mer hållbart cirkulärt företagande.

Om projektet

Syftet är att öka kunskapen kring cirkulär ekonomi bland ungdomar och företag från fyra leaderområden i Sverige, Finland och Luxemburg. Projektet ska genom studiebesök, workshops och erfarenhetsutbyte sprida inspiration och kunskap till projektets alla deltagare. Målet är att fler företag ska ta ett kliv utanför boxen och tänka nytt kring att göra sin verksamhet mer resurseffektiv och cirkulär.

Status vid uppföljning i november 2020

Projektet, som startade i januari 2020, har förstås blivit väldigt påverkat av pandemin. Man blev ganska direkt tvungen att förlänga projektet och det första utbytesbesöket, som skulle ägt rum i Sverige under våren 2020, har skjutits upp ett år.

Pandemin har även gjort det svårt att möta näringsidkare öga mot öga, vilket sannolikt har gjort det lite svårare att attrahera deltagare till projektet. Samtidigt kan det också vara så att någon deltagare tillkommit just på grund av att de första informationstillfällena varit digitala och inte krävt någon fysisk närvaro.

Under 2020 har man anordnat två externa webbinarium med inriktning cirkulär ekonomi. Det första för en svensk publik, bland annat med en föreläsning med Helena Nilsson från Hållbar Utveckling Skåne. Det andra ett internationellt engelskspråkigt webbinarium med deltagare från projektets alla tre partnerländer, också det under temat cirkulär ekonomi, men med en mer europeisk utblick. Föreläsare då var Elin Bergman från WWF/Cradlenet/Sustainable Business Hub och Laura Jalasjoki från ENRD.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-3922
Projektnamn i ansökan: CIRCLE – TNC
Projektägare: LEADER Sydöstra Skåne
Samarbetspartners: Leaderområden i Sverige, Finland och Luxemburg, medverkande kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Krinova, Högskolan Kristianstad, Hållbar utveckling Skåne, Innovationscenter för landsbygden
Projektperiod: 2020-01 – 2022-01u
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Samarbete/Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 365 316 kronor
Offentligt stöd från LAG: 179 932 kronor

Total finansiering: 545 248 kronor

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-11-27
Summa urvalskriterier: 260
LAG:s motivering: En omställning hos företag och kommuner till en cirkulär ekonomi är det som krävs för att bemöta dagens klimatutmaningar och är även önskemål hos allt fler konsumenter. LAG anser att projektets insatser bidrar till att fler företag i sydöstra Skåne ställer om till en mer cirkulär ekonomi.

Information och kontakt

Webb: Circle
Kontaktperson: Projektledare Erik Rosenblad

Dela: