Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Övraby Greens

Publicerades 25 juni 2018

Framtidens grönsaksodling året runt. Om projektet Övraby Greens vill förnya svensk växtodling på ett hållbart sätt och öka tillgången till svenska grönsaker även under vinterhalvåret. Projektet går ut på att bygga upp en...

Utveckling av fiskenäringen i södra Östersjön

Publicerades 21 december 2017

Utvecklad marknad för färsk lokalt fångad fisk. Om projektet Projektet går ut på att utveckla marknaden för fisk, att öka fiskarnas lönsamhet samt att tillvarata kunskap och erfarenheter från övriga livsmedelsbranschen för ...

FXH – Future Experience Hub

Publicerades 6 december 2017

Sydöstra Skånes nav för innovation, entreprenörskap och lärande för framtidens upplevelseindustri. Om projektet Syftet med detta förstudieprojekt är att utreda förutsättningarna för att starta ett världsledande kluster, en ...

Transnationellt samarbetsprojekt säl och skarv

Publicerades 5 september 2017

Transnationellt samarbetsprojekt tar itu med problematiken kring säl och skarv i Östersjön. Om projektet Säl och skarv utgör stora problem för det kustnära fisket runt Östersjön, då dessa djurs konsumtion av fisk ibland stö...

Nötodling Österlen

Publicerades 7 augusti 2017

Storskalig provodling av nötter på Österlen. Om projektet Projektet går ut på att skapa Sveriges första kommersiella provodling av hasselnöt, valnöt, äkta kastanj och mandel samt en trädgård för utbildning i Lilla Skrädda...

Förstudie Hantverkskompetens

Publicerades 23 februari 2017

Projektet är avslutat Förstudie undersöker hur värdefulla kompetenser inom byggnadshantverk kan tillvaratas och överleva. Om projektet Sydöstra Skåne är rikt på kulturhistoriskt värdefulla byggnader, varav många är i beh...

Läs in fler