Beviljade projekt

Från slakteriavfall till hållbart mode

Om projektet

Skinn från jägare och mindre slakterier skickas oftast till destruktion då små aktörer inte har möjlighet att hantera skinnen och uppköpare inte handlar från dem. I detta projekt ville projektägaren minska på avfallet för jägare och mindre slakterier genom att erbjuda sätt att tillvarata skinnen.

Aktiviteter

Kontakt med slakterier, vilthanteringsanläggningar och garverier har etablerats, men också med organisationer inom textil-, mode-, heminrednings- och hantverksbranschen. Slakterier och vilthanteringsanläggningar i regionen har visat sig vara positiva till att ta tillvara på skinnen och velat medverka i projektet.

I projektet utarbetades en lokal och miljövänlig garvningsprocess tillsammans med beprövade garverier i Polen och Rumänien eftersom garvningsindustrin är större i dessa länder än i Sverige. Skinnen garvades vegetabiliskt vilket innebär att de blir nedbrytbara, får en väsentligt längre hållbarhet och bidrar till mindre påverkan på miljön än vid kromgarvning.

Kontakt med slakterier, vilthanteringsanläggningar och garverier etablerades, men också med aktörer inom textil-, mode-, heminrednings- och hantverksbranschen. När hela processen var utvecklad så testades och modifierades den för att passa marknadens behov och önskemål bättre.

Projektägaren tog även fram en affärs- och marknadsplan som beskrev produktens hållbarhet och ekonomiska gångbarhet.

Resultat

Projektet resulterade i flera nya processer som nu används vid garvning av svenska får-, vildsvins- och hjortskinn på industriell skala. Nya produkter togs fram så som läder till accessoarer, skor och klädesplagg samt prydnadsskinn.

Projektet bidrog också till ett vidgat kontaktnätverk bland jägare, slakterier och vilthanteringsanläggningar i Sverige och garverier i Europa. En affärs- och marknadsplan togs fram som enkelt ska kunna användas av andra aktörer.

Idag används projektägarens skinn i produktionen av kängor som säljs via ett av Skandinaviens ledande företag inom hästsport. De unika kromfria fårskinnen används till jackor som säljs av ett känt svenskt jeansföretag.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-2698
Projektnamn i ansökan: Cirkulär ekonomi på landsbygden i sydöstra Skåne – Satellitskinn
Projektägare: Kristoffer Isak Patrén (enskild firma)
Samarbetspartners: Skånska Jägareförbundets miljöutskott, Malmö Universitet, ett flertal vilthanteringsanläggningar i Skåne samt labb, garverier och tillverkare i Polen och Rumänien
Projektperiod: 2022-02 – 2023-03
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering (kr)

 BudgetUtfall
Projektstöd från EU-fond200 000200 000
Egen privat finansiering86 00086 000
Total finansiering286 0000286 000
Ideellt arbete88 00088 000

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Antal testade nya marknader 1
Antal företagsutvecklingsprojekt 1
Antal nya produkter och tjänster 6
Antal samarbeten 11
Antal nyskapade arbetstillfällen 0
Insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Antal insatser som gynnar biologisk mångfald 3
Antal insatser med fokus på kretsloppstänkande 1
Antal samarbeten med universitet/högskolor 1

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2020-09-16
Summa urvalskriterier: 245 poäng
Motivering: LAG anser att projektet är ett mycket bra initiativ. Det ligger väl i tiden vad gäller miljöpåverkan, återbruk och det att bevara hotade resurser och kompetenser som riskerar att försvinna från området. Med fokus på hållbar cirkulär ekonomi kan man underlätta för slaktare och jägare att se sina råvaror och produkter som en del av ett kretslopp. Genom att tillvarata restprodukter i form av djurhudar och utveckla en miljövänlig metod för garveri kan man skapa nya samarbeten och marknader och understödja större lönsamhet för företag på landsbygden.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Kristoffer Patrén
Webb: Satellitskinn

Dela: