Beviljade projekt

Tillvaratagande av existerande resurser för bättre förutsättningar för jägare och slakterier

Om projektet

Syftet med detta projekt är att minska på avfallet för slakterier och jägare genom att tillvarata skinnen. Projektägaren vill även bidra till att nyansera debatten kring hållbar utveckling genom att synliggöra att hudarna från jägare och mindre slakterier idag skickas till destruktion istället för att tillvaratas. Mindre slakterier har idag inte möjlighet att hantera skinnen och uppköparna har inte kapacitet att handla av de mindre slakterierna.

I projektet utarbetas en lokal och miljövänlig garvningsprocess tillsammans med beprövade garverier i Polen då garvningsindustrin är större där än i Sverige. Skinnen kommer att garvas vegetabiliskt vilket innebär att de blir nedbrytbara, får en väsentligt längre hållbarhet och bidrar till mindre påverkan på miljön än vid kromgarvning. Det kommer att etableras kontakt med slakterier, vilthanteringsanläggningar och garverier, men också med organisationer inom textil-, mode-, heminrednings- och hantverksbranschen. Parallellt kommer en affärs- och marknadsplan att tas fram som bland annat ska beskriva produktens hållbarhet och ekonomiska gångbarhet. När processen är utvecklad ska denna testas och eventuellt modifieras för att passa marknadens behov och önskemål bättre. Efter projektets slut förväntas resultatet kunna gagna slakterier och vilthanteringsanläggningar i Skåne och Sverige och företaget kommer förhoppningsvis att expandera.överleva och utvecklas.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-2698
Projektnamn i ansökan: Cirkulär ekonomi på landsbygden i sydöstra Skåne – Satellitskinn
Projektägare: Kristoffer Isak Patrén (enskild firma)
Samarbetspartners: Skånska Jägareförbundets miljöutskott, Malmö Universitet samt ett flertal garverier i Polen
Projektperiod: 2022-02 – 2023-03
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 200 000 kr
Egen privat finansiering: 86 000 kr

Total finansiering: 286 000 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2020-09-16
Summa urvalskriterier: 245 poäng
Motivering: LAG anser att projektet är ett mycket bra initiativ. Det ligger väl i tiden vad gäller miljöpåverkan, återbruk och det att bevara hotade resurser och kompetenser som riskerar att försvinna från området. Med fokus på hållbar cirkulär ekonomi kan man underlätta för slaktare och jägare att se sina råvaror och produkter som en del av ett kretslopp. Genom att tillvarata restprodukter i form av djurhudar och utveckla en miljövänlig metod för garveri kan man skapa nya samarbeten och marknader och understödja större lönsamhet för företag på landsbygden.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Kristoffer Patrén
Webb: Satellitskinn

Dela: