Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Övraby Greens

Publicerades 25 juni 2018

Framtidens grönsaksodling året runt. Om projektet Övraby Greens vill förnya svensk växtodling på ett hållbart sätt och öka tillgången till svenska grönsaker även under vinterhalvåret. Projektet går ut på att bygga upp en...

Från SFI till arbete

Publicerades 25 juni 2018

Den lokala länken mellan nyanlända och arbetsgivare för en positiv samhällsutveckling. Om projektet Projektet går ut på att få fler nyanlända i arbete samt att hjälpa arbetsgivare att rekrytera personal. När en person et...