Beviljade projekt

Från SFI till arbete

Publicerades den 25 juni 2018

Den lokala länken mellan nyanlända och arbetsgivare för en positiv samhällsutveckling.

Om projektet

Projektet går ut på att få fler nyanlända i arbete samt att hjälpa arbetsgivare att rekrytera personal.

När en person etablerar sig i arbetslivet och kan försörja sig själv leder det inte bara till ökad självkänsla, tillfredsställelse och värdighet utan kan också bidra till social etablering, inkludering i det lokala samhället och delaktighet i samhällsutvecklingen.

Från SFI till arbete ska bedriva en lokalt förankrad verksamhet och vara en förtroendeingivande länk mellan SFI-deltagare och arbetsgivare för att möjliggöra matchningar som kanske annars aldrig hade ägt rum.

Syftet är att bidra till en positiv samhällsutveckling med minskade klyftor och ökad sammanhållning och därmed möta en av vår tids stora samhällsutmaningar – det att skapa en lyckad integration. Projektet hoppas också på att kunna sprida sin arbetsmetod till andra platser och organisationer i Sverige.

Exempel på aktiviteter

  • Kartläggning av SFI-deltagare och insamling av deras arbetslivserfarenheter, utbildningar och språkkunskaper samt deras intressen och önskemål och kartläggning av arbetsgivare och insamling av deras behov kring personalrekrytering. Matchning mellan nyanlända arbetstagare och lokala arbetsgivare.
  • Utbildningar för nyanlända i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och utbildningar för arbetsgivare i handledning för nyanlända.
  • Coachning och uppföljning med nyanlända som kommit ut i praktik eller arbete.
  • Språkcaféer.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-313
Projektägare: Föreningen Talenterna
Samarbetspartners: Hyllie Park Folkhögskola, Skillinge Missionshus, Skillinge Företagareförening
Fond: Socialfonden
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet
Ideell insats: 762 300 kr

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 788 298 kr
Offentligt stöd från LAG: 503 763 kr
Övrigt offentligt stöd: 377 040 kr

Total finansiering: 2 669 101 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2018-03-19
Summa urvalskriterier:
300 poäng
LAG:s motivering:
LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala utvecklingsstrategi då insatserna bidrar till inkludering som i sin tur leder till ökad social hållbarhet i samhället samt förhöjd livskvalité för deltagarna. Projektets kompetenshöjande åtgärder ökar deltagarnas chanser till arbete.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Kalle Spetz
Webb: Talenterna.se
Facebook:
@talenterna

Dela: