Beviljade projekt

Från SFI till arbete

Publicerades den 25 juni 2018

Personer från Syrien har ofta två yrken eftersom det på 80- och 90-talet var stora ekonomiproblem där och många var tvungna att arbeta i flera skift. Det kan till exempel finnas personer som är både ekonom och målare. Det kan ju vara guld värt för ett litet eller mellanstort företag.

Om projektet

Från SFI till arbete syftar till att få fler nyanlända i arbete samt att hjälpa arbetsgivare att rekrytera ny personal.

Projektet ska bedriva en lokalt förankrad verksamhet och vara en förtroendeingivande länk mellan SFI-deltagare och arbetsgivare för att möjliggöra matchningar som kanske annars aldrig hade ägt rum.

Exempel på aktiviteter

  • Kartläggning av SFI-deltagare och insamling av deras arbetslivserfarenheter, utbildningar och språkkunskaper samt deras intressen och önskemål och kartläggning av arbetsgivare och insamling av deras behov kring personalrekrytering. Matchning mellan nyanlända arbetstagare och lokala arbetsgivare.
  • Utbildningar för nyanlända i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och utbildningar för arbetsgivare i handledning för nyanlända.
  • Coachning och uppföljning med nyanlända som kommit ut i praktik eller arbete.
  • Språkcaféer.

Resultat (vid uppföljning 2018-10)

Projektet samarbetar med SFI och får in deltagare den vägen, men efter att projektet omskrivits i media har även andra hört av sig och vill vara med i projektet. Sedan starten i augusti 2018 har 37 intervjuer med arbetssökande genomförts och en deltagare har redan fått en anställning.

Deltagare som har kommit långt inom SFI har fått en utbildning med Helena Ström kring sådant som samspel, sociala koder, kulturella skillnader och likheter, arbetsmarknadens lagar och avtal, arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter och rättigheter.

Parallellt med detta sker ett uppsökande arbete gentemot närliggande företagare och arbetsgivare som erbjuds information via mejl, telefon och/eller lunchmöten. Ett flertal företag är intresserade och även ett par bemanningsföretag kommer att ta hjälp av projektet.

Projektgruppen har även hunnit initierat kontakter med lokala handläggare på Arbetsförmedlingen och kommunala tjänstepersoner som arbetar med näringsliv, arbetsmarknad och integration.

Projektledarna har också bjudits in för att prata om projektet på en integrationsdag i Skurup, där de givetvis passade på att knyta många nya och användbara kontakter.

Framöver ligger fortsatt fokus på matchning, rekrytering och kartläggning av deltagare, uppsökande av arbetsgivare, utbildningsdagar och så småningom uppföljning av nyanlända i praktik eller arbete.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-313
Projektägare: Talenterna
Samarbetspartners: Hyllie Park Folkhögskola, Skillinge Missionshus, Skillinge Företagareförening
Projektperiod: 2018-08 – 2020-05
Fond: Socialfonden
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 788 298 kr
Offentligt stöd från LAG: 503 763 kr
Övrigt offentligt stöd: 377 040 kr

Total finansiering: 2 669 101 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2018-03-19
Summa urvalskriterier:
300 poäng
LAG:s motivering:
LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala utvecklingsstrategi då insatserna bidrar till inkludering som i sin tur leder till ökad social hållbarhet i samhället samt förhöjd livskvalité för deltagarna. Projektets kompetenshöjande åtgärder ökar deltagarnas chanser till arbete.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Kalle Spetz
Projektassistent Ammar Zakaria
Webb: Talenterna.se
Facebook:
@talenterna

Dela: