Beviljade projekt

Från SFI till arbete – genom utbildning, matchning & coachning

Publicerades den 25 juni 2018

Eftersom det på 80- och 90-talet var stora ekonomiproblem i Syrien har många därifrån två yrkestitlar. Det finns till exempel personer som går att anställa som både ekonom och som målare. Det är ju guld värt för ett litet eller mellanstort företag.

Om projektet

Projektet Från SFI till arbete syftar till att få fler nyanlända i arbete samt att hjälpa arbetsgivare i sydöstra Skåne att rekrytera ny personal.

Resultat (vid uppföljning 2019-12)

Närmare 100 projektdeltagare har intervjuats om deras arbetslivserfarenheter, utbildningar och språkkunskaper samt deras intressen och önskemål. Parallellt har man varit i kontakt med lokala företagare för att presentera sin projektidé och dess möjligheter för dem. Exempel på företag som matchats med någon av projektets deltagare och som lett till anställningar är hotell och restauranger, hästföretagare, företag som arbetar med solenergi och billackeringar.

Efter matchning håller projektledarna kontakten med såväl deltagare som arbetsgivare och åker även ut och besöker arbetsplatsen.

Man håller också i språkcaféer två gånger i veckan dit deltagarna kan komma för att öva på det svenska språket, till detta han man rekryterat ideella språkvolontärer.

Projektet har även genomfört utbildningar för sina deltagare kring sådant som samspel, sociala koder, kulturella skillnader och likheter, arbetsmarknadens lagar och avtal, arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter och rättigheter. För egen kunskapsinhämtning har projektledarna varit i kontakt med företaget Just Arrived som arbetar med bemanning och rekrytering med fokus på utrikesfödda och med verksamhet i Göteborg och Stockholm. Denna kontakt har gett dem många tips och idéer som varit till stor nytta i projektet.

Framöver kommer projektet att fortsätta lägga stort fokus på att uppsöka och marknadsföra sig gentemot arbetsgivare, delta på företagarträffar och sprida information och filmer i sociala medier samt ta fram ett magasin.

Projektledarna blir ofta inbjudna till seminarier och konferenser för att berätta om sitt framgångsrika arbetssätt, de har bland annat pratat för Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Skånes Folkhögskolor.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-313
Projektägare: Föreningen Talenterna
Samarbetspartners: Hyllie Park Folkhögskola, Skillinge Missionshus, Skillinge Företagarförening
Projektperiod: 2018-08 – 2020-08
Fond: Socialfonden
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 788 298 kr
Offentligt stöd från LAG: 503 763 kr
Övrigt offentligt stöd: 377 040 kr

Total finansiering: 2 669 101 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2018-03-19
Summa urvalskriterier:
300 poäng
LAG:s motivering:
LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala utvecklingsstrategi då insatserna bidrar till inkludering som i sin tur leder till ökad social hållbarhet i samhället samt förhöjd livskvalité för deltagarna. Projektets kompetenshöjande åtgärder ökar deltagarnas chanser till arbete.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Kalle Spetz
Projektassistent Ammar Zakaria
Webb: Talenterna.se
Facebook:
@talenterna

Dela: