Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG
  • Nyheter

Förstudie: Samverkan mot invasiva arter

Publicerades 27 augusti 2018

Kraftfull samverkan mot invasiva främmande arter i sydöstra Skåne. Om projektet Syftet med projektet, som är en förstudie, är att skapa förutsättningar för att kunna bedriva ett kraftfullt, effektivt och målinriktat arbete ...

En vik i Sjöriket Skåne

Publicerades 23 augusti 2018

Arkelstorpsborna går till botten med viken Om projektet Besökare och boende vid Arkelstorpsviken, den norra delen av Oppmannasjön, har under årens lopp upplevt att viken växer igen och blir grundare på grund av ansamlat sed...

23 juli 2019 13.30

Presentation av styrelsen för Leader Sydöstra Skåne! JANET TEN HAVE Född 1977 • Lantbrukare • Representerar ideell sektor för Tomelilla kommun Som mjölkproducent och mamma till tre barn som är aktiva i föreningslivet är jag både intresserad av och engagerad i landsbygdens utveckling. Våra förening...

Läs mer
19 juli 2019 13.30

Presentation av styrelsen för Leader Sydöstra Skåne! INGMAR THORÉN Född 1950 • Pensionär/Konsult • Representerar privat sektor för Sjöbo kommun Jag är ingenjör med många års erfarenhet av kommunaltekniskt arbete i vatten-, avlopps-, gatu- och trafikfrågor, bl a i Skurup, Sjöbo och på Lantbruksnäm...

Läs mer