Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Förstudie: Samverkan mot invasiva arter

Publicerades 27 augusti 2018

Kraftfull samverkan mot invasiva främmande arter i sydöstra Skåne. Om projektet Syftet med projektet, som är en förstudie, är att skapa förutsättningar för att kunna bedriva ett kraftfullt, effektivt och målinriktat arbete ...

En vik i Sjöriket Skåne

Publicerades 23 augusti 2018

Arkelstorpsborna går till botten med viken Om projektet Besökare och boende vid Arkelstorpsviken, den norra delen av Oppmannasjön, har under årens lopp upplevt att viken växer igen och blir grundare på grund av ansamlat sed...

20 mars 2019 11.58

TIPS! FemNet ResursCentrum För Kvinnor håller konferens om möjligheterna på landsbygden för gröna jobb och arbete åt nya svenskar. På programmet står bland annat: 🍀 Journalisten Ali Alabdallah om sin bok "Nytt jobb i nytt land" 🍀 Skåne idag – Landsbygd och integration i siffror 🍀 Kompetensförsörjn...

Läs mer
14 mars 2019 08.54

☀️ Steg för steg till egen SOLEL ☀️ Vi kan med glädje nu visa på ett av våra leaderprojekts resultat. Genom korta och informativa filmer får du lära dig hur du steg för steg tar fram ett underlag för ditt eget beslut. Fungerar även som underlag för en studiecirkel solel i ditt byalag, eller med din...

Läs mer