Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Förstudie: Samverkan mot invasiva arter

Publicerades 27 augusti 2018

Kraftfull samverkan mot invasiva främmande arter i sydöstra Skåne. Om projektet Syftet med projektet, som är en förstudie, är att skapa förutsättningar för att kunna bedriva ett kraftfullt, effektivt och målinriktat arbete ...

En vik i Sjöriket Skåne

Publicerades 23 augusti 2018

Arkelstorpsborna går till botten med viken Om projektet Besökare och boende vid Arkelstorpsviken, den norra delen av Oppmannasjön, har under årens lopp upplevt att viken växer igen och blir grundare på grund av ansamlat sed...

18 januari 2019 11.47

Seminarie: Hur kan vi få ökad lönsamhet för det lokala yrkesfisket? Ronneby Brunn, torsdag 21 februari Tillsammans med Landsbygdsnätverket anordnar SydostLeader detta seminarium med syfte att lyfta och diskutera olika exempel och frågor kring ökad lönsamhet för yrkesfisket i ett regionalt och lokal...

Läs mer
17 januari 2019 12.54

Idag är vår verksamhetsledare Kristin Leader Persson på Landsbygdsnätverkets nätverksträff med fokus på fiske och vattenbruk där hon berättar om ett av våra projekt "Utveckling av fiskerinäringen i södra Östersjön". 🐟 Låter det intressant? 🐟 Projektet har kick off den 7:e februari i Simrishamn, föl...

Läs mer