Beviljade projekt

Det finns ett oerhört engagemang för bygden, Arkelstorpsviken och för vårt projekt. Inte sällan dyker det upp dubbelt så många deltagare än vad det budgeterats för på våra aktiviteter.

Om projektet

Arkelstorpsviken har under årens lopp blivit grundare på grund av ansamlat sediment vilket begränsar möjligheterna till rekreation. Om ingenting görs finns det en risk att viken växer igen helt. Detta projekt går ut på att ta fram en åtgärdsplan för en hållbar och tillgänglig vik med kunskap om bl.a. sedimentets innehåll och ålder samt omfattningen av bäckarnas tillförsel av näringsämnen samt dess innehåll.

Resultat (vid uppföljning 2019-12)

Närmre 700 engagerade personer har deltagit på någon av projektets aktiviteter, som t.ex.:

  • Informations- eller tematräffar (27 st) och föreläsningar (6 st), utbildningar i flödesmätning, provtagningar för förskolor och skolor, provfiske, etc.
  • Uppstart av en vandringsgrupp som arrangerar vandringar med korvgrillning och som parallellt arbetar för en vandringsled runt viken.
  • Buschcraft – en presentation av hur man kan använda sig av naturens gåvor och tillaga dessa för överlevnad i naturen också i syfte att inspirera till nya affärsmöjligheter.
  • En Bioblitz där man i samarbete med Högskolan Kristianstad och Arkelstorps scoutkår och diverse naturföreningar under ett dygn undersökte områdets flora och fauna och artbestämde 645 arter.
  • Informationsmöte där provresultat presenterades, t.ex. att det inte finns några bekämpningsrester eller organiska miljögifter i viken.
  • Studiebesök hos LIFE SURE-projektet i Kalmar som testar en ny ekologisk och kostnadseffektiv metod för att ta upp och återvinna bottenslam.

Runt 20 personer deltar aktivt i de provtagningar och flödesmätningar som pågår dagligen under hela projektet.

Alla aktiviteter och resultat presenteras löpande på en aktiv och levande webbplats och Facebooksida. Projektet har fått mycket medial uppmärksamhet i bl.a. Sveriges Radio P4 och Kristianstadsbladet.

Framöver kommer fler föreläsningar, tematräffar och studiebesök att genomföras och ytterligare provsvar att presenteras.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-832
Projektägare: Oppmanna Vånga Bygderåd
Samarbetspartners: Bromölla och Kristianstad kommuner, Skräbeåns och Ivösjöns vattenkommittéer, Oppmanna Fiskevårdsförening, Arkelstorps scoutkår, Högskolan Kristianstad, Länsstyrelsen Skåne, Vattenriket Kristianstad samt fler lokala markägare, företag och föreningar
Projekttid: 2018-10 – 2020-09
Fond:
 Havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 472 941 kr
Offentligt stöd från LAG: 725 479 kr

Total finansiering: 2 198 420 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2018-06-19
Summa urvalskriterier: 302 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet i hög grad bidrar till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin genom att undersöka om och i så fall hur ändliga näringsämne i sjösediment kan återanvändas. Projektets aktiviteter bidrar även till ökat natur- och miljöintresse för befolkningen i det berörda området.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare BrittMarie Eriksson
Webb: Sjöriket Skåne
Facebook: @arkelstorpsviken

Dela: