Beviljade projekt

Nittio procent av de svenska äpplena odlas i östra Skåne, så klart området ska bli ett nav för svensk ciderproduktion!

Om projektet

Cider är sedan några år tillbaka den starkast växande drycken i Sverige. Det saknas dock en tradition för cidertillverkning av hög kvalitet. Traditionell cider har helt andra smakegenskaper än den typ av söt cider med lågt fruktinnehåll som tillhandahålls idag. I detta projekt ska det tas fram ett utbildnings- och informationsmaterial för kommersiella ciderproducenter. Syftet är att inspirera till nyföretagande, säkra en hög produktkvalitet, stärka konkurrenskraften samt att minimera finansiella risker och öka lönsamheten vid ciderproduktion. Projektet förväntas också stärka Österlen och östra Skåne som en ciderdestination för besöksnäringen.roducenter.

Status vid uppföljning i februari 2024

Kimmo Rumpunen, forskare och växtförädlare vid SLU, har tillsammans med den franske ciderexperten Francois Jan Raimbaud från Normandie, gått igenom tillgänglig litteratur och forskning gällande ciderproduktion. Nu författas och faktagranskas faktablad på olika teman som kommer att publiceras via föreningens och SLUs webbplatser. Materialet ska även användas i utbildningen. Den första fem dagar långa utbildningen för ciderproducenter, helt anpassad utifrån nordiska förhållanden och unik i sitt slag, äger rum i augusti 2024. Innan dess kommer utvalda äppelodlare, liksom restaurangbranschen i östra Skåne, att erbjudas anpassade föreläsningar.

Projektet har stärkt föreningen; ett ciderråd har skapats, föreningen har bytt namn från Svenska musterier till Svenska Must- & Ciderproducenter, antalet medlemmar har ökat, föreningen har fått en plats i branschavdelningen LRF Lokal mat & dryck och ingår nu även i NICA, Nordic International Cider Awards.

Projektfakta

Journalnummer: 2022-3390
Projektnamn i ansökan: Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion
Projektägare: Svenska Must- & Ciderproducenter (tidigare Svenska Musterier)
Samarbetspartners: SLU, Matrundan Österlen, Krinova, Skånska Drycker, Balsgård Foodtech, Svenska Dryckesakademien, Sörmlandsäpplen, Ciderfrämjandet, Ciderexperten Francois Jan Rimbaud, LRF Lokal mat & dryck, NICA (Nordic International Cider Awards), enskilda företag i regionen och medlemsföretag i Svenska Must- & Ciderproducenter
Projektperiod: 2023-02 – 2024-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 444 436 kr
Offentligt stöd från LAG: 218 901 kr
Övrig privat finansiering: 30 000 kr

Total finansiering: 693 337 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2022-11-09
Summa urvalskriterier: 399 poäng
Motivering: LAG-styrelsen anser att projektet, med start av en ny utbildning, bidrar till vidareutveckling och stödjer nyetablering av kvalificerade ciderproducenter i östra Skåne. Det medför i sin tur bättre lönsamhet för såväl företag som besöksnäring och kan också innebära en viktig reseanledning som ett mervärde för destinationen.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Elisabeth Knöppel
Webb: Svenska Musterier ideell förening

Dela: