Beviljade projekt

Nittio procent av de svenska äpplena odlas i östra Skåne, så klart området ska bli ett nav för svensk ciderproduktion!

Om projektet

Cider är sedan några år tillbaka den starkast växande drycken i Sverige. Under de senaste åren har också etableringen av ciderproducenter ökat i hela landet som en följd av det ökade intresset för cider bland oss konsumenter. Sverige saknar dock en tradition för cider och kunskapen för att kunna tillverka traditionell cider av hög kvalitet. Traditionell cider har helt andra smakegenskaper än den typ av söt cider med lågt fruktinnehåll som idag tillhandahålls i stora volymer.

Därför vill Svenska Musterier, tillsammans med ciderexpert Francois Jan Raimbaud från Normandie, i detta projekt ta fram utbildnings- och informationsmaterial, anpassat för svenska förhållanden, för kommersiella ciderproducenter.

Några av de aktiviteter som kommer att genomföras i projektet:

  • Utveckla en kvalificerad 5-dagars ciderkurs för att kunna starta och driva ciderproduktion av svenskodlade äpplen.
  • Ta fram en verktygslåda med kunskapsmaterial kring grunderna inom cidertillverkning.
  • Genomföra en pilotstudie kring möjligheten att utveckla en cider- och mustrutt i östra Skåne.
  • Genomföra kunskapshöjande arrangemang med de aktörer som säljer must och cider.
  • Genomföra informationsträff med äppelodlare för att informera om den växande cidermarknaden och behovet av frukt odlad för kvalitetsmässig dryckestillverkning.

Verktygslådan och kursen kommer att utvecklas tillsammans med en grupp ciderproducenter och odlare från östra Skåne. Kursen kommer sedan att genomföras under projekttiden. Efter projektslut kommer kursen att hållas regelbundet finansierad av kursavgifter.

Syftet med projektet är att inspirera och underlätta nyföretagande, säkra en hög produktkvalitet, öka lönsamheten och minimera finansiella risker, stärka konkurrenskraften vid ciderproduktion. Samt att stärka östra Skåne och Österlen som en ciderdestination för besöksnäringen.

Projektfakta

Journalnummer: 2022-3390
Projektnamn i ansökan: Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion
Projektägare: Svenska Musterier ideell förening med firma Svenska Musterier
Samarbetspartners: SLU, Matrundan Österlen, Krinova, Skånska Drycker, Balsgård Foodtech, Svenska Dryckesakademien, Sörmlandsäpplen, Ciderfrämjandet, Ciderexperten Francois Jan Rimbaud, enskilda företag i regionen och medlemsföretag i Svenska Musterier
Projektperiod: 2023-02 – 2024-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 444 436 kr
Offentligt stöd från LAG: 218 901 kr
Övrig privat finansiering: 30 000 kr

Total finansiering: 693 337 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2022-11-09
Summa urvalskriterier: 399 poäng
Motivering: LAG-styrelsen anser att projektet, med start av en ny utbildning, bidrar till vidareutveckling och stödjer nyetablering av kvalificerade ciderproducenter i östra Skåne. Det medför i sin tur bättre lönsamhet för såväl företag som besöksnäring och kan också innebära en viktig reseanledning som ett mervärde för destinationen.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Elisabeth Knöppel
Webb: Svenska Musterier ideell förening

Dela: