Beviljade projekt

Landbaserad uppfödning av sportfisk

Publicerades den 10 september 2021

Om projektet

Syftet är att förbättra möjligheterna för att i framtiden kunna förse sporfiskeanläggningar med fisk på ett hållbart sätt avseende smittskydd, miljö, djurskydd. En fisk vars kvalitet duger som både sportfisk och som matfisk. Målet med projektet är att skapa ett underlag som kan användas för att kunna stärka sportfisket med de nya förutsättningar som kommer att ske när svensk vattenkraft miljöprövas i ett nationellt omfattande uppdrag.

I projektet kommer man att bygga ett system för att ta fram Regnbåge, en fisk som kan uppfylla de krav som ställs på utsättningsfisk, både utifrån ett smittskyddsperspektiv men även i form av attribut som är viktiga för sportfiskaren – hela fenor, god kondition och bra smak. Man kommer att ta fram en kalkyl över vad det kostar att ta fram smittfri fisk med bra kvalité för det skånska sportfisket, men resultaten kan även komma till nytta nationellt för liknande verksamheter i andra län.

Långsiktigheten med detta projekt är att säkerställa möjligheten att kunna bedriva sportfiskeanläggningar som näringsidkare med smittfri fisk samtidigt som myndigheter har ett relevant underlag för att kunna hantera nya förutsättningar för sportfisket.

Projektfakta

Journalnummer: 2020-3043
Projektnamn i ansökan:
Landbaserad uppfödning av sportfisk för att säkerställa kvalité och smittskydd
Projektägare:
Scandinavian Aquasystems AB (Gårdsfisk)
Samarbetspartners:
Länsstyrelsen Skåne
Projektperiod:
2020-04 – 2022-09
Fond:
Havs och fiskerifonden
Insatsområde:
Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 348 173 kr
Privat finansiering: 171 489 kr

Total finansiering: 519 662 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2021-02-17
Summa urvalskriterier: 340 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att detta är ett mycket intressant och innovativt projekt som bidrar till både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Sportfisket kan med det här projektet förses med fisk som är både hållbart odlad och med en hög djurhälsa. Resultatet av projektet möter en ökad efterfrågan på sportfiske men bidrar också till att bevara och skapa nya arbetstillfällen, utveckling av en lättillgänglig aktivitet för både allmänhet som vana sportfiskare samt en ökad lokal naturturism.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare, Johan Ljungquist
Webb: www.gardsfisk.se
Facebook: @gardsfisk

Dela: