Beviljade projekt

Från ödehus till drömhus och levande landsbygd

Publicerades den 1 juni 2023

Vi vill skapa ökad medvetenhet kring ödehusens potentiella betydelse för bygden samt bidra till minskad bostadsbrist, ökad inflyttning, ökade skatteintäkter och mer köpkraft på orten.

Om projektet

Det finns massor av så kallade ödehus på landsbygden, det vill säga byggnader som stått tomma under en längre tid. Bortglömda hus som kan bli till drömhus eller blomstrande verksamheter, om de bara får lite extra kärlek och en rejäl renovering. Samtidigt finns många potentiella husköpare som när en dröm om det goda livet på landet.

Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner strävar efter en aktiv landsbygd i ständig utveckling. Går det att få liv ödehusen igen så kan kommunerna få nya invånare utan att exploatera värdefull åkermark. I detta projekt vill kommunerna, tillsammans med potentiella säljare och köpare och lokala mäklare, skapa och testa ett arbetssätt för att arbeta med frågan. Samt sprida inspiration och information kring ödehus kopplat till hållbarhets- och platsutvecklingsfrågor. Med ödehusambassadörer, landsbygdsinspiratörer och byggnadsexperter ska man lyfta goda exempel och idén om hållbar renovering av befintliga gamla hus.

Projektfakta

Journalnummer: 2022-3715
Projektnamn i ansökan: Från ödehus till drömhus och levande landsbygd
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Tomelilla kommun, Ystads kommun, lokala mäklare och banker
Projektperiod: 2023-08 – 2024-12
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 604 905 kr
Offentligt stöd från LAG: 297 939 kr

Total finansiering: 902 844 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2023-02-08
Summa urvalskriterier: 247 poäng
Motivering: LAG-styrelsen anser att projektet kan bidra till ett bättre resursutnyttjande, förbättrade ekonomiska förutsättningar och en levande landsbygd i en stor del av Leaderområdet vilket anses väldigt positivt. Projektet anses kostnadseffektivt då tre kommuner i området gynnas.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Henrik Lundblad, Tomelilla kommun
Kamilla Danielsson, Sjöbo kommun

Dela: