Beviljade projekt

Detektion av fruktskadegörare med specialsökshundar

Publicerades den 19 januari 2023

Upplärning av människans bästa vän för att i ett tidigt skede upptäcka sjukdomar och skadedjur på äppelodlingar.

Om projektet

Bakom detta projekt står hundföretaget Byrackaforever som sedan 2017 utbildat specialsökshundar inom skadedjur och invasiva arter samt naturvårdshundar. Projektidén framkom i samtal med Kiviks musterier och forskare på SLU kring angrepp i fruktodlingar. Ett problem som behöver upptäckas i ett tidigt stadie för att stoppa spridning samt smakförvrängning av äpplena. Ett sådant förebyggande arbete skulle förbättra äpplenas kvalitet, fruktodlarnas lönsamhet och bidra till en mer hållbar odling av äpple.

Detta projekt ska därför undersöka hur sökhundar kan användas för att hitta växtskadegörare i äppelodlingar, i första hand på Österlen. Vilka typer av växtsjukdomar kan hundar söka upp och vilka platser och tillfällen är mest lämpliga och effektiva att använda sökhundar på.

Projektet inleds med kunskapsuppbyggnad och studiebesök, tester och framtagning av doftetiketter. Sedan påbörjas en utbildning med åtta sökhundsekipage som kommer att göra testsök både utanför säsong på doftetiketter och i säsong på riktiga odlingar.

Målet är att ta fram en utbildningsmetod och en arbetsmodell som är lönsam för både fruktodlare och hundförare och som kan introduceras på marknaden.

Projektet kommer att vara till nytta för både fruktodlare, musterier och för hundföretagare. Äppelodlarna kan göra stora ekonomiska besparingar, musterierna kan hålla jämn smakkvalitet på sina produkter och hundföretagandet kan växa.

Projektfakta

Journalnummer: 2022-2040
Projektnamn i ansökan: Detektion av fruktskadegörare med specialsökshundar
Projektägare: Byrackaforever (enskild firma)
Samarbetspartners: : Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Green Innovation Park, Kiviks Musteri, Äppelriket, hundekipage m fl
Projektperiod: 2023-01 – 2024-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 616 835 kr
Offentligt stöd från LAG: 303 815 kr

Total finansiering: 920 650 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2022-06-22
Summa urvalskriterier: 317 poäng
Motivering: LAG-styrelsen anser att det är ett spännande och intressant projekt, med bred förankring bland odlare, forskning och näring. På längre sikt gynnar det allmänheten, dvs. konsumenterna, på bred front. Ekologiskt bereds odlarna en möjlighet att detektera skadegörare på ett miljövänlig och hållbart sätt. Vilket i sin tur kan leda till ett sänkt behov av bekämpningsmedel i odlingen.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Marie Koenen
Webb: Byrackaforever
Facebook: Byrackaforever
Instagram: Byrackaforever

Dela: