Beviljade projekt

Detektion av fruktskadegörare med specialsökshundar

Publicerades den 19 januari 2023

Upplärning av människans bästa vän för att i ett tidigt skede upptäcka sjukdomar och skadedjur på äppelodlingar.

Om projektet

Det här projektet är initierat av Byrackaforever, ett företag som utbildar specialsökhundar, i samarbete med Kiviks Musteri och forskare på SLU. Det går ut på att undersöka hur sökhundar kan användas för att hitta växtskadegörare i äppelodlingar. Ett förebyggande arbete som skulle kunna förbättra äpplenas kvalitet, fruktodlarnas lönsamhet och bidra till en mer hållbar odling av äpple.

Status vid uppföljning i januari 2024

Åtta ekipage med hund och förare har tränat tillsammans, ungefär en helg i månaden, 320 timmars träning, bortsett all hemmaträning. Förarna har också utbildats av Jan Flemming Jensen, odlingschef på Kiviks Musteri och Larisa Gustavsson, forskare vid Institutionen för växtförädling på SLU.

Arbetet har dock visat sig vara mycket tidskrävande. Metoden fungerar bra och hundarna lär sig snabbt att spåra dofter som signalerar växtskadegörare, speciellt i söklabbet. Men när hundarna hittar infekterade spön är det svårt att veta hur mycket eller lite de känner, och man får testa sig fram. När hundarna spårar bland äppelodlingar så dröjer det minst tre månader tills man vet om det finns en skada eller inte där hunden markerat, eftersom det är först då skadan blir synlig. Träningarna fortlöper under 2024.

Många aktörer följer projektet med stort intresse. Exempelvis ett företag i Holland som säljer äppelspö. Den typ av besprutning som görs inför frakten av äppelspöna kommer nämligen att förbjudas inom EU under 2025. Även en äppelforskare i Frankrike har hört av sig och det pratas om projektet bland medlemmarna i Animal Training Academy. En företrädare på Äppelriket lär ha sagt ”Löser ni detta så får ni fruktodlarnas nobelpris”.

Projektfakta

Journalnummer: 2022-2040
Projektnamn i ansökan: Detektion av fruktskadegörare med specialsökshundar
Projektägare: Byrackaforever (enskild firma)
Samarbetspartners: : Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Green Innovation Park, Kiviks Musteri, Äppelriket, hundekipage med flera
Projektperiod: 2023-01 – 2024-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 616 835 kr
Offentligt stöd från LAG: 303 815 kr

Total finansiering: 920 650 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2022-06-22
Summa urvalskriterier: 317 poäng
Motivering: LAG-styrelsen anser att det är ett spännande och intressant projekt, med bred förankring bland odlare, forskning och näring. På längre sikt gynnar det allmänheten, dvs. konsumenterna, på bred front. Ekologiskt bereds odlarna en möjlighet att detektera skadegörare på ett miljövänlig och hållbart sätt. Vilket i sin tur kan leda till ett sänkt behov av bekämpningsmedel i odlingen.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Marie Koenen
Webb: Byrackaforever
Facebook: Byrackaforever
Instagram: Byrackaforever

Dela: