Beviljade projekt

Solvalla Bygdegård i rörelse till vardag och fest

Publicerades den 3 februari 2020

En bättre folkhälsa och var dag i balans för alla genom natur, kultur och rörelse!

Om projektet

Syftet är att utveckla verksamheten på tätortsnära Solvalla bygdegård genom att göra platsen mer attraktiv och anpassad och inbjudande för fler målgrupper, genom att utöka utbudet av kultur- och naturaktiviteter samt fysisk aktivitet för personer i alla åldrar. Målet att vara en aktiv del i det nationella folkhälsoarbetet samt att underlätta för fysiska möten mellan olika generationer och kulturer.

Status vid uppföljning i november 2020

Projektgruppen har i princip redan gjort alla investeringar och en utemiljö med hitta-vilse-stig, balansbana, informationspanel om allemansrätten, utomhusscen och grillplats står klar. Det är i nuläget endast utomhustoaletten och ett räcke till utomhusscenen som saknas.

Man har planerat för invigning och flera andra aktivitetsdagar framåt våren 2021, om man då trots pandemin kan umgås utomhus i grupp. Bland annat så blir det öppna vandringar där man får testa balansbanan och korvgrillning förstås.

Projektgruppen upplever att situationen med pandemin har gjort deras projekt än mer aktuellt och viktigt. Det märks då de knappt hunnit bli färdiga innan folk började höra av sig och ville nyttja parken.

Solvalla Bygdegård tillhörde redan innan projektet en av Sveriges mest tillgängliga bygdegårdar och vann till och med pris för det 2014. Nu blir även utemiljöerna tillgängliga och Solvalla fortsätter att inspirera andra bygdegårdar i Sverige.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-2691
Projektnamn i ansökan: Södra Färs Bygdegårdsförening, Solvalla Bygdegård, i rörelse till vardag och fest. Var dag i balans för alla genom natur, kultur och rörelse!
Projektägare: Södra Färs Bygdegårdsförening, Solvalla Bygdegård
Samarbetspartners: Bygdegårdarnas Riksförbund, Villervalla förskola, Sjöbo kommun, Civilförsvarsförbundet samt Friluftsfrämjandet i Sjöbo
Projektperiod:  2020-04 – 2021-06
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 572 571 kr
Offentligt stöd från LAG:  282 013 kr

Total finansiering: 854 584 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-08-28
Summa urvalskriterier: 203 poäng
LAG:s motivering: Projektet kan leda till en gränsöverskridande mötesplats och vill med bl.a. guidade turer och kunskapsspridning skapa ett samförstånd mellan de som vistas i miljön att ta hand om den på bästa sätt. En utomhusscen med möjligheter till olika kulturella event kan locka fler målgrupper till mötesplatsen.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Ingrid Sandelin
Webb: Solvalla Bygdegård

Dela: