Beviljade projekt

Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden

Publicerades den 3 februari 2020

Med bas i landsbygdens innovativa kraft ska vi arbeta med tillväxtskapande insatser, nya finansiella lösningar, samverkan mellan stad och land och skapa nya samverkansmöjligheter i lokalekonomin.

Om projektet

Syftet är att komplettera och förstärka Innovationscenter för landsbygden med tillväxtskapande  insatser, nya affärsmodeller, uppväxlad samverkan och genom att skapa en ännu tydligare koppling mellan stad och landsbygd.

Status vid uppföljning i november 2020

Under 2020 har man tillsammans med Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne startat upp ”Skuggstyrelseprogrammet”. Ett program som går ut på att matcha företagare med personer i en så kallad skuggstyrelse där ledamöter, med relevanta kompetenser och erfarenheter, hjälper företagarna med strategiska frågor inom affärsutveckling och tillväxt under en viss tidsperiod.

Projektet har även anordnat skrivarstugor för företagare som velat skriva ansökningar till olika utlysningar, till exempel Vinnovas stöd till innovationer i krisens spår. Man har också tillsammans med Entreprenör Skåne arrangerat en innovationsdag för skånska entreprenörerna med diskussioner och workshops kring vad innovation handlar om och hur innovation kan se ut på olika sätt.

I slutet av 2020 arrangerades, i samarbete med Svensk Hampaindustri och Sustainable Business Hub, en digital heldagskonferens om industrihampa i världen och dess potential för den skånska landsbygden samt bygg- och textilindustrin med över 80 deltagare från hela världen.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-2700
Projektnamn i ansökan: Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun, LRF, Hållbart Byggande Syd, Nyföretagarcentrum, SLU Alnarp, Lunds Tekniska Högskola, Region Skåne
Projektperiod: 2020-01 – 2022-06
Fond: Regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 799 989 kr
Offentligt stöd från LAG: 394 025 kr

Total finansiering: 1 194 014 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-09-18
Summa urvalskriterier: 328 poäng
LAG:s motivering: Nyttan tillfaller företagarna på landsbygden och bidrar till en levande landsbygd. Projektet uppfyller ett betydande antal indikatorer och skapar förutsättningar för en utveckling av områdets befintliga och eventuellt nya företag med nya marknader.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Helena Kurki
Webb: Innovationscenter för landsbygden
Facebook: @InnovationscenterForLandsbygden

Dela: