Beviljade projekt

Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden

Publicerades den 3 februari 2020

Med bas i landsbygdens innovativa kraft ska vi arbeta med tillväxtskapande insatser, nya finansiella lösningar, samverkan mellan stad och land och skapa nya samverkansmöjligheter i lokalekonomin.

Om projektet

Syftet är att komplettera och förstärka Innovationscenter för landsbygden med tillväxtskapande  insatser, nya affärsmodeller, uppväxlad samverkan och genom att skapa en ännu tydligare koppling mellan stad och landsbygd.

Status vid uppföljning i december 2021

I projektet har man tillsammans med Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne startat upp ”Skuggstyrelseprogrammet”. Ett program som matchar företagare med personer i en så kallad skuggstyrelse där ledamöter, med relevanta kompetenser och erfarenheter, hjälper företagarna med strategiska frågor inom affärsutveckling och tillväxt under en viss tidsperiod.

Projektet har anordnat skrivarstugor för företagare som velat skriva ansökningar till olika utlysningar. Tillsammans med Entreprenör Skåne har man arrangerat en innovationsdag för skånska entreprenörerna.

I samarbete med Svensk Hampaindustri och Sustainable Business Hub arrangerades en digital heldagskonferens om industrihampa i världen och dess potential för den skånska landsbygden samt bygg- och textilindustrin med över 80 deltagare från hela världen.

Under namnet “Utmaningen” har företagare fått presentera varsitt case för lantmästarstudenter på Sveriges lantbruksuniversitet. Studenterna fick därefter komma med förslag på lösningar på företagarens problematik eller frågeställning.

Ständigt pågående är webbinarieserien ”Vägen till pengarna”, som fokuserar på olika vägar till finansiering och som produceras tillsammans med Europa Direkt Sydskåne.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-2700
Projektnamn i ansökan: Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun, LRF, Hållbart Byggande Syd, Nyföretagarcentrum, SLU Alnarp, Lunds Tekniska Högskola, Region Skåne
Projektperiod: 2020-01 – 2022-06
Fond: Regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 799 989 kr
Offentligt stöd från LAG: 394 025 kr

Total finansiering: 1 194 014 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-09-18
Summa urvalskriterier: 328 poäng
LAG:s motivering: Nyttan tillfaller företagarna på landsbygden och bidrar till en levande landsbygd. Projektet uppfyller ett betydande antal indikatorer och skapar förutsättningar för en utveckling av områdets befintliga och eventuellt nya företag med nya marknader.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Helena Kurki
Webb: Innovationscenter för landsbygden
Facebook: @InnovationscenterForLandsbygden

Dela: