Beviljade projekt

Som äppelodlare eller mustare är man väldigt nära basnäringen. Man är kanske inte alltid så marknadsorienterad. Must-SM har inneburit ett första steg in i den världen och det att börja tänka på förpackning, marknadsföring och sådana saker.

Om projektet

Projektet går ut på att utveckla och genomföra ett unikt event med koppling till äppelodling och framväxande musterinäring i hjärtat av svensk äppelodling på Österlen: Svenska mästerskapen i Äppelmust i Kivik.

Syftet med projektet är att höja äppelmustens status som fest och måltidsdryck lokalt, regionalt och nationellt; främja tillverkning, försäljning och användning av kvalitetsmust; ge äppelmustproducenter på landsbygden en möjlighet att synas och belönas för hög produktkvalitet; stödja samverkan mellan företag, samt gynna besöksnäringen på Österlen med fokus på den lokala äppel- och musterinäringen.

Det tvååriga projektet ska utgöra starten på ett årligen återkommande event som, efter projekttidens slut, är självfinansierande genom biljett- och sponsorintäkter.

Must-SM kan skapa förutsättningar för ökad lönsamhet hos existerande musterier samt inspirera till nyetableringar av fler musterier. Eventet kan också bidra till att ytterligare utveckla besöksnäringen i området genom ett återkommande event runt en av områdets viktigaste näringar – fruktodling.

Resultat

Must-SM har arrangerats under 2017 och 2018 med totalt 600 besökare och 43 deltagande musterier från hela landet som tillsammans har tävlat med 140 olika muster.

En namnkunnig jury testade musterna i blindo och utsåg en vinnare i fem olika kategorier. Juryn lämnade också skriftlig feedback till samtliga musterier, för att dessa ska kunna förfina och utveckla sina produkter.

Besökare tilldelades information om samtliga produkter och i entréavgiften ingick mustprovning, mustskola, guidad äppelsafari bland äppelodlingar, smakprovning av äppelmust i maten. Besökarna fick även utse ”Publikens val” genom att provsmaka sig igenom utställarnas produkter och därefter rösta.

Under projektet arrangerades även seminarium för äppleodlare och elever från Bollerups lantbruksgymnasie med mera.

Must-SM rönte uppmärksamhet i media och bidrog till en ökad kännedom om äppelmust, samt en tydlig ökning i försäljningen för de produkter som vunnit sin klass. Projektet har bidragit till ett flertal nya medlemmar i Svenska Musterier och en större samverkan dem emellan dem.

Projektet har också bidragit till en ökad kunskap om svensk äppelmust bland branschfolk inom mat och dryck, samt en ökad kunskap bland odlare och mustaktörer om marknadsföring.

Svenska Musterier har genom Must-SM etablerat nya kontakter och samarbeten som kommer att påverka branschen på ett långsiktigt och positivt sätt.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-6565
Projektägare: Svenska musterier ideell förening
Samarbetspartners: Simrishamns kommun, Allé på Österlen, TasteCelebrations, Grevlunda Mathantverk, Ulriksdals Trädgård, Äppelmarknaden, Kiviks Musteri, Ola Glans ljud, Lundbergs el
Projektperiod: 2017-06 – 2018-12
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Budget

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 741 839 704 850
Offentligt stöd från LAG 365 383 348 981
Privat finansiering(intäkter) 205 000 50 726
Total finansiering 1 312 222 1 104 557
Ideellt arbete 348 727 394 790
Ideella resurser 36 500 40 000

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-12-07
Summa urvalskriterier: 310 poäng
LAG:s motivering: Projektets syfte är att höja äppelmustens status som fest- och måltidsdryck lokalt, regionalt och nationellt, främja tillverkning, försäljning och användning av kvalitetsmust, stödja samverkan mellan företag samt gynna besöksnäringen på Österlen med fokus på den lokala äppel- och mustnäringen. Projektet syfte är också att arrangera workshops för gymnasiestudenter, befintliga odlare och butiker, restauranger och dryckesbranschen. Projektet bidrar till lokal förädling och produktutveckling, samverkan för utveckling av nya lokala marknader samt workshops för kompetensöverföring och kompetenshöjande insatser. Vidare bidrar projektet till ekonomisk utveckling på landsbygden vilket är det grundläggande målet för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet bidrar också till företagsutveckling och stärkt konkurrenskraft.

Information och kontakt

Webb: Must-SM
Facebook: @MustSM.se

Dela: