Beviljade projekt

Äpplen ger nya möjligheter, marknader och must.

Om projektet

Projektet går ut på att utveckla och genomföra ett unikt event med koppling till äppelodling och framväxande musterinäring i hjärtat av svensk äppelodling på Österlen: Svenska mästerskapen i Äppelmust i Kivik.

Syftet med projektet är att höja äppelmustens status som fest och måltidsdryck lokalt, regionalt och nationellt; främja tillverkning, försäljning och användning av kvalitetsmust; ge äppelmustproducenter på landsbygden en möjlighet att synas och belönas för hög produktkvalitet; stödja samverkan mellan företag, samt gynna besöksnäringen på Österlen med fokus på den lokala äppel- och musterinäringen.

Det tvååriga projektet ska utgöra starten på ett årligen återkommande event som, efter projekttidens slut, är självfinansierande genom biljett- och sponsorintäkter.

Must-SM kan skapa förutsättningar för ökad lönsamhet hos existerande musterier samt inspirera till nyetableringar av fler musterier. Eventet kan också bidra till att ytterligare utveckla besöksnäringen i området genom ett återkommande event runt en av områdets viktigaste näringar – fruktodling.

Exempel på aktiviteter

Genomförandet av huvudeventet Must-SM den 3 juni 2017 och den 26 maj 2018.

Besökarna möter mustproducenterna och ges möjlighet att smaka och inhandla deras produkter. En jury bestående av välrenommerade personer inom mat- och dryckesbranschen utser vinnare inom olika kategorier av äppelmust som premieras med diplom och ges rättighet att använda sig av ett Must-SM-sigill på sin vinnande produkt. Även besökarna får rösta på sin favorit, som vinner titeln ”Publikens val”. En Master Class som fokuserar på sensorik, dvs. läran om smak- och doftupplevelser, kommer också att anordnas i samband med Must-SM.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-6565
Projektägare: Svenska musterier ideell förening
Samarbetspartners: Simrishamns kommun
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Ideell insats: 385 227 kr

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 741 839 kr
Offentligt stöd från LAG: 365 383 kr
Privat finansiering (intäkter): 205 000 kr

Total finansiering: 1 312 222 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-12-07
Summa urvalskriterier: 310 poäng
LAG:s motivering: Projektets syfte är att höja äppelmustens status som fest- och måltidsdryck lokalt, regionalt och nationellt, främja tillverkning, försäljning och användning av kvalitetsmust, stödja samverkan mellan företag samt gynna besöksnäringen på Österlen med fokus på den lokala äppel- och mustnäringen. Projektet syfte är också att arrangera workshops för gymnasiestudenter, befintliga odlare och butiker, restauranger och dryckesbranschen. Projektet bidrar till lokal förädling och produktutveckling, samverkan för utveckling av nya lokala marknader samt workshops för kompetensöverföring och kompetenshöjande insatser. Vidare bidrar projektet till ekonomisk utveckling på landsbygden vilket är det grundläggande målet för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet bidrar också till företagsutveckling och stärkt konkurrenskraft.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Susan Bolgar
Webb: Must-SM
Facebook: @MustSM.se

Dela: