Nyheter

Uppdatering från Nytt liv i Österlens gamla äppelodlingar

Publicerades den 25 oktober 2023

En uppdatering från leaderprojektet ”Nytt liv i Österlens gamla äppleodlingar”

Nu är inventeringen klar! 😅 🍾 🎉 💃 Vi har traskat runt i över 200 äppelodlingar, klättrat över avspärrningar, hittat kändisar och inte minst upplevt både Österlens välpolerade framsida och ibland lite ruffiga baksida. Just nu gör vi de sista förberedelserna för att kunna boka in samtal med 30 markägare i de områden som vi anser vara de mest värdefulla. Vi har dels valt ut markägare som vi tycker är goda exempel och som kanske kan inspirera andra, och dels de som kanske gett upp och vill hitta nya användningsområden för sin odling. Syftet med samtalen är att tillsammans försöka hitta alternativ till att såga ner de gamla träden, och att dela erfarenheter. Själva inventeringen kommer så småningom att bli tillgänglig som ett kartskikt med tillhörande information, förhoppningsvis via Simrishamns kommuns hemsida.

Parallellt med detta förbereder vi just nu ett utskick till samtliga markägare av äldre fruktodlingar, där vi berättar om projektet, uppmuntrar dem att sätta värde på och fortsätta att ta hand om sin fruktodling. Självklart skulle vi vilja kunna skriva att de nu kan få ersättning när de restaurerar och sköter sina gamla odlingar, men där är vi inte än. Det skulle förmodligen krävas att Länsstyrelsen pekar ut de gamla odlingarna på Österlen som ett riksintresse för kulturmiljövård eller att odlingarna på annat sätt mer officiellt uppmärksammas för sina natur- eller kulturmiljövärden. Sedan skulle man kunna gå vidare och skissa på ett potentiellt bidragssystem. Men i nuläget är det mestadels personligt engagemang och ideella insatser som gör att vi har gamla fruktlundar kvar på Österlen.

Sommarens och höstens skötsel har inneburit fortsatt slåtter i alla försöksområden. Det var ju en torr försommar, men sedan kom allt igång i juli vilket inneburit mycket återväxt efter slåttern. Så det blir gräsbränningen nästa vår igen, för att få bort allt högt, torrt gräs. Att ställa om till ängsflora tar några år, och den viktigaste åtgärden är ju att föra bort näring. Och vår målbild i våra försöksodlingar är just ängsfruktodling, med en rik mångfald både i träden, på/i marken och i omgivningen. Två aktiviteter som vi gärna hade testat i våra odlingar är bete och camping. Tyvärr blev de inte av i år, men vi hoppas att få till det nästa år.

Årets fruktsättning har varit väldigt rik, och de flesta träd har svarat bra på beskärning. Dock var den torra försommaren nog lite tuff för vissa restaurerade träd – vi tror att det gett mindre skottskjutning än väntat. Är ni fler som har erfarenhet av detta?

Nyligen startade vi en Facebookgrupp ”Österlens äppelförmedling” där vi vill uppmuntra ett möte mellan ägare till fruktodlingar och personer som är på jakt efter frukt eller vill arrendera en odling. Vår tanke är att inför nästa skördesäsong utveckla sidan så att den förhoppningsvis kan fungera som någon slags äppelförmedling. Gå gärna in och kika!

I september blev vi inbjudna till invigningen av nyttodjursparken på Kiviks musteri. Det är ett fint och lärorikt initiativ, väl värt ett besök. För oss gav eventet även flera fina kontakter och spännande samtal. Tack för inbjudan Jan! 🙏

Nu i oktober kommer vi att ha en guidning i en av våra försöksodlingar inom ramen för Naturskyddsföreningens och Kiviks museums arbete med att undersöka möjligheten för ett biosfärområde på Österlen. I oktober kommer vi även att träffa Simrishamns kommun för att prata om värdet av gamla äppellundar som varumärke, samt planera vårvinterns beskärningskurser.

Senare i höst kommer vi att planera det sista projektåret och fundera på hur allt vi nu gjort bäst kan leva vidare och komma till nytta. Vi har redan insett att det vore både kul och klokt att göra en goda- exempel-samling, som både kan inspirera och ge konkreta råd om tillvägagångssätt. Men det ingår inte i vårt projekt, och det är därmed oklart hur det ska finansieras. En annan idé handlar om att göra en skötselhandbok för äldre fruktodlingar, det skulle verkligen behövas. Där skulle allt från trädvård till naturvård och upplevelsevärden finnas med, för att inspirera till så biologiskt och socialt rika miljöer som möjligt. Detta kanske får bli ett nytt projekt, vem vet?

Med detta önskar vi er en fin höst, och hoppas att ni njuter stort av årets finfina skörd av krispiga Österlenäpplen 🍎 🍏 (och päron) 🍐. Gynna gärna våra odlare genom att köpa frukt längs vägarna eller vid självplock, och i affären köper vi alla såklart svenska äpplen! 😊

Med värme, Helena och Fabian

www.levandelandskap.se

🌍🌳🍀🌲🌸🌷🌺🌱🌿🌳🌍

Dela: