Beviljade projekt

En magisk trädgård med historisk förankring

Publicerades den 13 november 2023

En magisk och fantasifull trädgård med kulturhistorisk förankring för alla med barnasinnet kvar.

Om projektet

Ulriksdals trädgård Arts & Crafts är en gammal botanisk trädgård med unika, flerhundraåriga träd, arkeologiska fornlämningar, en gammal kvarndamm och kvarnruiner från 1600-talet. Den anrika besöksträdgården är också en arena för konst och kultur.

I projektet ska ytterligare miljöer och aktiviteter utvecklas för att locka nya målgrupper och stärka utbudet bland Kiviks och Österlens attraktioner för boende och turister samt bidra positivt till traktens kulturarv. Det ska skapas magiska rum i den hemliga delen av trädgården och sagoskogen, en portal, ett vattenfall och ett tempel ska byggas. En kort reklamfilm ska produceras och två böcker ska författas och illustreras, en bok om Ulriksdals historia och en barnbok om dess magiska trädgård. Allt i samarbete med lokala konst- och kulturhantverkare, trädgårdsdesigners, historiker, filmare och författare.

Status vid uppföljning i januari 2024

Projektet håller sin tidsplan. Templet är rest och det finns en ritning för vattenfallet. Underlag till böckerna har samlats in genom arkivsökningar, besök på museer och i samtal med arkivarier och arkeologer. Trädgården har en lång historia och projektgruppen har gjort många intressanta upptäckter som ska bli till innehåll i böckerna.

Framöver ska trädgården och böckerna färdigställas. Det ska ordnas en workshop för kulturhantverkare och trädgårdsdesigners och ges guidade turer med fokus på projektet. Man planerar även för föreläsningar och sagoläsningar och inte minst invigningen, som förväntas arrangeras den 1 juli 2024.

Projektfakta

Journalnummer: 2022-3955
Projektnamn i ansökan: En magisk trädgård med historisk förankring
Projektägare: Ulriksdals Trädgård Arts & Crafts AB
Samarbetspartners: Pure Folly, Alma Nyström Larsson (författare), Jonatan Öhlin och Anna Hasselberg, Liungmans snickerier, Österlens byggnadshantverk, Järnet i elden, Kiviks museum, Enkla snickaren, arkeolog Ann-Loise Fergård, samt författare och teaterregissör Sofie Ljungman
Projektperiod: 2023-08 – 2024-08
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 200 000 kronor
Privat finansiering: 133 344 kronor

Total finansiering: 333 344 kronor

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2023-06-22
Summa urvalskriterier: 210 poäng
Motivering: LAG-styrelsen anser att detta är ett holistiskt projekt med många samarbetsformer och ett hållbarhetstänk. Projektet gynnar biologisk mångfald, tar till vara på flera kompetenser och bidrar till ett kulturellt besöksmål. Ett intressant och spännande företagsprojekt med möjlighet till en bra fortsättning.

Information och kontakt

Kontaktperson: Ingalill Nyström, projektledare
Webb: Ulriksdals trädgård Arts & Crafts
Facebook: Ulriksdals trädgård Arts & Crafts

Dela: