Beviljade projekt

När vattenråden och naturföreningarna börjar samarbeta och nyttja varandras kompetenser och resurser så skapas fler långsiktiga lösningar. Det underlättar för dem att genomföra kvalitativa aktiviteter när det är finns en projektledare som håller ihop det organisatoriska och administrativa.

Om projektet

Syftet med detta projekt, som initierats av två vattenråd, är att förbättra och förstärka arbetet kring vattenfrågor genom aktiviteter som främjar den biologiska mångfalden och som skapar ett större intresse och engagemang kring vattenmiljöerna i sydöstra Skåne.

Status vid uppföljning i november 2020

Sedan 2018 har man arrangerat informationsträffar om samtliga vattendrag samt flertalet vandringar, studiebesök, studiecirklar och aktiviteter för barn och unga såsom vattenverkstad, vattensafari och skräpplockardag. Totalt har över 1 642 personer deltagit på någon av projektets alla aktiviteter.

Under 2020 blev många aktiviteter inställda på grund av pandemin. Men vattenvårdsarbetet går inte att ställa in, så istället valde man att ställa om. Möten hölls digitalt och aktiviteter för allmänheten och skolor genomfördes i mindre grupper utomhus. Trots detta ökade antalet deltagare, många tycktes uppskatta att träffas ute i naturen. Istället för en slutkonferens lät man trycka upp en informationsfolder och bjöd in till vandringar längs med alla åar i området. Hembygdsföreningar, byalag, naturskyddsföreningar och andra intresserade hade givande möten och diskussioner när de träffades ute vid vattendragen.

Flertalet universitet och högskolor har varit involverade i projektet och gett sitt stöd genom avsatt tid, kunskap och information samt producerat flertalet rapporter. Tillsammans med Österlens folkhögskola gjorde man en konstutställning: ”Ringar på vattnet – Från Österlen till Östersjön” som visades på konsthallen i Tomelilla. Utställningen kommer även att visas på Marint Centrum i Simrishamn under 2021.

I september 2020 anställdes en åtgärdssamordnare för att jobba vidare med vattendragen i sydöstra Skåne.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-206
Projektnamn i ansökan: Österlens sköna vattendrag
Projektägare: Tomelilla kommun
Samarbetspartners: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, Österlens naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Tomelilla, Ystads naturskyddsförening, Naturskyddsförening Kristianstad Bromölla, Färs naturskyddsförening, Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening, Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening, LRF, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad samt kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Hörby och Kristianstad.
Projektperiod: 2018-03 – 2021-03
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 006 320 kr
Offentligt stöd från LAG: 495 650 kr

Total finansiering: 1 501 970 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-06-07
Summa urvalskriterier:
384 poäng
LAG:s motivering:
LAG anser att projektet bidrar till långsiktiga och hållbara åtgärder som kan skapa förutsättningar för förbättrad vattenkvalitet i området, ett hållbart kretsloppstänkande samt en ökad medvetenhet och ett intresse kring vattenfrågor.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Valentina Zülsdorff
Webb: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å
Facebook: @osterlensvatten

Dela: