Beviljade projekt

En lättsam föreläsningsserie om mat och hälsa för seniorer – för lustfyllda måltider till ett gott liv.

Om projektet

Peggy Dicksdotter Hermansson, initiativtagare och projektägare, ville genom detta projekt höja kunskapen kring mat och hälsa bland den äldre befolkningen i leaderområdet för att mota den undernäringsproblematik som tyvärr finns bland många seniorer. En problematik som inte bara innebär personligt lidande och påfrestningar för anhöriga, men som också kräver onödiga resurser från vård och omsorg och innebär omfattande samhällsekonomiska kostnader.

Aktiviteter

Projektägaren började med att ta fram en rolig och inspirerande föreläsning, med grund i Livsmedelsverkets kostråd för personer över 65 år. En viktig faktor för hög närvaro var att bjuda på olika tips på mellanmål och göra föreläsningen till en social sammankomst.

Dessvärre fick därefter projektet förlängas, flera gånger, på grund av pågående pandemi. Men när det var fritt fram att träffas igen så påbörjades marknadsföringen av föreläsningen genom affischering, sociala medier och i lokalpressen.

De aktörer som nappade på erbjudandet och bjöd in föreläsaren var:
– Svenska kyrkans församlingar i Brösarp-Tranås, Borrby, Gärsnäs, Löderup, Lövestad, Onslunda, Simrishamn, Sjöbo, Stora Köpinge, Tomelillabygden och Östra Vemmerlöv.
– SPF Seniorerna i Blentarp, Rögla, Smedstorp, Tomelilla och Östra Färs.
– PRO i Hammenhög, Onslunda, Sjöbo och Skillinge.
– SKPF Pensionärerna i Ystad.
– Dagcentraler eller mötesplatser för äldre som Rosenborg och Skeppet i Simrishamns kommun, Kärnan i Sjöbo kommun, Café Kryddan och Kärnan i Tomelilla kommun samt Göken och Väderleken i Ystads kommun.

Resultat

Tack vare projektet har över 800 personer fått tillgång till verktyg som kan bidra till förbättrad hälsa, men också en ökad livskvalitet och bibehållen självständighet, bland våra äldre.

Informationen och budskapet har även spridits genom reportage i tidningen och genom utdelning av Livsmedelsverkets foldrar till en långt större grupp än deltagarna på föreläsningarna. Personal inom äldreomsorgen har fått förhöjda kunskaper kring hållbara måltider och ett bättre resursutnyttjande.

Efterfrågan av fortsatta föreläsningar som finns kvar även efter projektets slut får ses som ett mycket gott betyg.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-2693
Projektnamn i ansökan: Fika för livet! En lättsam föreläsning för seniorer om hälsa och lustfyllda måltider för ett gott liv
Projektägare: Offentlig Måltid i Sverige AB
Samarbetspartners: PRO, SPF, SKPF, Svenska kyrkan, Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommun
Projektperiod: 2019-11 – 2023-10
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 200 000 199 269
Privat medfinansiering 189 636 188 942
Total finansiering 389 636 388 211
Ideellt arbete 63 600 89 760
Ideella resurser 30 000 37 500

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Samarbeten 26
Arrangerade utbildningar 13
Deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 411
Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet
Arrangerade utbildningar 12
Deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 403
Nyskapade arbetstillfällen 0,25
Företag som får stöd 1
Nya produkter och tjänster 1

LAG:s bedömning

Beslutsdatum:  2019-08-28
Summa urvalskriterier: 164 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet bidrar till långsiktiga vinster genom ökat fokus på målgruppen. Projektet kan också bidra till hälsoeffekter och en samhällsekonomisk vinst.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Peggy Dicksdotter Hermansson
Webb: Offentlig måltid
Facebook: Fika för livet

Dela: