Beviljade projekt

Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne

Publicerades den 22 januari 2019

En vassare hästnäring bidrar till hållbar tillväxt i sydöstra Skåne med fler arbetstillfällen, fler bofasta, fler året-runt-besökare och ett större utbud av fritidsaktiviteter.

Om projektet

Fokus i detta projekt, som är en fortsättning på leaderprojektet ”Destination Hästturism Sydöstra Skåne”, är att få fler mindre företag och hobbyföretag att växa, bli affärsmässiga och mer lönsamma. Det tidigare projektet fokuserade på turistföretagare inom hästnäringen, men nu är alla företagare som på något sätt kan locka hit hästintresserade inkluderade. Målet är att stärka hästnäringen som helhet och att öka utbudet och kvalitén på tjänster till och för hästar och dess ägare, under hela året.

Resultat (vid uppföljning 2019-10)

Projektet genomför kontinuerligt olika slags aktiviteter för att stimulera till fortsatt nätverkande och ökat samarbete mellan olika hästaktörer, företagare och organisationer. Det kan t.ex. handla om workshops kring prissättning, affärsutveckling, innovation, merförsäljning, marknadsföring i digitala medier och yoga för ryttare.

Cirka hundra hästföretagare från sydöstra Skåne träffas regelbundet på projektets frukostträffar. Dessa träffar har bland annat resulterat i samarbeten som lett till nya produkter, tjänster, kurser, turistpaket och erbjudanden, även för en utländsk marknad.

Parallellt pågår individuell coachning med samtal och handledning för utveckling av de mindre aktörernas verksamhet till säljbara produkter och tjänster.

Projektet, som dessutom arbetar proaktivt med att marknadsföra och synliggöra hästnäringen i sydöstra Skåne, har varit inbjudna till Näringsdepartementet för att föreläsa. Man har också träffat flera liknande projekt i södra Sverige för erfarenhetsutbyte.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-3721
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun, Skånes Ridsportförbund, Region Skåne, Föreningen Hästrundan, Hästen i Skåne, LRF, Hushållningssällskapet, Häst i Sydost och Equi Tours
Projektperiod:  2019-02 – 2020-10
Fond: Regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 005 000 kr
Offentligt stöd från LAG: 495 000 kr

Total finansiering: 1 500 000 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum:  2018-11-26
Summa urvalskriterier: 351 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att en utvecklande hästnäring med företagsfokus bidrar till en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd. Projektet bidrar till att uppnå detta genom att ta ett bredare grepp om hästnäringen och kompetenshöjande åtgärder för företag och entreprenörer.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Cecilia Henrikson
Affärsutvecklare Pernilla Colhag
Webb: Destination Häst Sydöstra Skåne
Facebook: 
Destination Häst Sydöstra Skåne

Dela: