Beviljade projekt

Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne

Publicerades den 22 januari 2019

En vassare hästnäring bidrar till hållbar tillväxt i sydöstra Skåne med fler arbetstillfällen, fler bofasta, fler året-runt-besökare och ett större utbud av fritidsaktiviteter.

Om projektet

Under arbetet med pilotprojektet ”Hållbar hästturism” har man sett att effekterna av att arbeta med att utveckla hästnäringen snabbt ger fina resultat i hela sydöstra Skåne. För näringens skull krävs fortsatta insatser för att generera en växande, lönsam och hållbar hästnäring.

Fokus i detta projekt är därför att ge mindre företag och hobbyföretag det stöd som krävs för att de ska kunna ta sig vidare mot att bli mer professionella i sitt företagande. Målet är också att stärka hästnäringen som helhet genom fortsatt nätverkande och ökat samarbeten mellan olika hästaktörer, företagare och organisationer. Projektet vill även verka för att öka utbudet och kvalitén på naturupplevelser på häst i sydöstra Skåne, under hela året samt att fortsatt stärka sydöstra Skånes varumärke som en hästdestination.

Exempel på aktiviteter

  • Skapa mötesplatser för samverkan över gränserna, t.ex. genom nätverksträffar och studieresor
  • Utbildningar och framtagning av utbildningspaket för aktörer inom ekonomi, affärsutveckling och innovation
  • Individuell coaching med samtal och handledning för utveckling av aktörernas verksamhet till säljbara produkter
  • Paketering av gemensamma produkter, även för en utländsk marknad
  • Marknadsföring och synliggörande av näringen

Projektfakta

Journalnummer: 2018-3721
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommun, Skånes Ridsportsförbund, Tourism in Skåne, Sydöstra Skånes Ridledsförening, Föreningen Hästrundan, Hästen i Skåne, LRF och Hushållningssällskapet
Projektperiod:  2019-02 – 2020-10
Fond: Regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 005 000 kr
Offentligt stöd från LAG: 495 000 kr

Total finansiering: 1 500 000 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum:  2018-11-26
Summa urvalskriterier: 351 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att en utvecklande hästnäring med företagsfokus bidrar till en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd. Projektet bidrar till att uppnå detta genom att ta ett bredare grepp om hästnäringen och kompetenshöjande åtgärder för företag och entreprenörer.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Cecilia Henrikson
Affärsutvecklare Pernilla Colhag
Webb: Destination Häst Sydöstra Skåne
Facebook: 
Destination Häst Sydöstra Skåne

Dela: