Beviljade projekt

Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne (avslutat)

Publicerades den 22 januari 2019

En vassare hästnäring bidrar till hållbar tillväxt i sydöstra Skåne med fler arbetstillfällen, fler bofasta, fler året-runt-besökare och ett större utbud av fritidsaktiviteter.

Om projektet

Syftet med detta projekt, som är en fortsättning på leaderprojektet Destination Hästturism Sydöstra Skåne, är att få flera mindre företag och hobbyföretag att växa, bli affärsmässiga och mer lönsamma. Det tidigare projektet fokuserade på turistföretagare inom hästnäringen, men i detta projekt är alla företagare som på något sätt kan locka hit hästintresserade inkluderade. Målet är att stärka hästnäringen som helhet och att öka utbudet och kvalitén på tjänster till och för hästar och dess ägare, under hela året.

Status vid uppföljning i november 2020

Projektet inleddes med en uppstartsträff där hästaktörer bjöds in för att inventera behovet av kunskap och stöd. Utifrån detta tog man fram en plan för utbildningar, nätverksträffar och coachning, bland annat på teman som bed & box, samarbete och ökad lönsamhet, hästjuridik samt hållbarhet, företagande och ekonomi. Pandemin gjorde att man under 2020 tyvärr fick ställa in ett par träffar och istället genomföra mer individuell coachning. I den individuella coachingen efterfrågade aktörerna stöd bland annat kring digitala medier, marknadsföring, priskalkylering och paketering.

För att marknadsföra regionen på ett positivt och resurseffektivt sätt lät man producera en 20 minuter lång film där tittaren får möta hästprofiler och hästföretagare i regionen som berättar om varför de valt just sydöstra Skåne som sin plats i hästlivet och varför man ska söka sig hit, såväl som för semester som för boende. Projektets slutseminarium genomfördes digitalt i november 2020 då man också hade premiär för filmen.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-3721
Projektnamn i ansökan: Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun, Skånes Ridsportförbund, Region Skåne, Föreningen Hästrundan, Hästen i Skåne, LRF, Hushållningssällskapet, Häst i Sydost och Equi Tours
Projektperiod:  2019-02 – 2021-01
Fond: Regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 005 000 kr
Offentligt stöd från LAG: 495 000 kr

Total finansiering: 1 500 000 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum:  2018-11-26
Summa urvalskriterier: 351 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att en utvecklande hästnäring med företagsfokus bidrar till en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd. Projektet bidrar till att uppnå detta genom att ta ett bredare grepp om hästnäringen och kompetenshöjande åtgärder för företag och entreprenörer.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Cecilia Henrikson
Affärsutvecklare Pernilla Colhag
Webb: Destination Häst Sydöstra Skåne
Facebook: 
Destination Häst Sydöstra Skåne

Dela: