Beviljade projekt

Take Part (tidigare namn: Projekt Spira)

Publicerades den 26 juni 2023

Det saknas ett forum som lyfter dessa livsviktiga områden som berör unga i sydöstra Skåne och det vill vi ändra på!

Om projektet

Bakgrunden till detta projekt var att arrangörerna av Ystad Summit såg att ungas frågeställningar och närvaro saknades vid deras evenemang. Genom Take Part ville de sätta ljuset på och skapa en ny plattform för dialog, samverkan och handling inom tre områden; ungas förutsättningar och förmåga att engagera sig, medvetenhet kring hållbarhet och natur samt ökad psykisk hälsa.

Status vid uppföljning i januari 2024

Inledningsvis rekryterades projektledare och en arbetsgrupp, majoriteten under 25 år, som började med att anpassa och utveckla projektplanen. Alla inblandade blev snabbt medvetna om samhällets åldersmaktstrukturer.

Take Part var aktiva under hela Ystad Summit 2023 och arrangerade två aktiviteter; seminarie och panelsamtal om åldersmaktsordningen. De arrangerade även en egen dag med föreläsningar, panelsamtal och workshops kring bland annat prestationsångest, unga samers levnadsvillkor, konsten att starta en förening, spelkultur online samt unga killars mentala hälsa.

Tillsammans med ungdomsgården Soffta i Tomelilla arrangeras i slutet av 2023 en friluftsdag med workshops för unga. Liknande aktiviteter kommer under 2024, då på temat kretsloppstänkande och i samarbete med universitet/högskola.

Take Part kommer vara en aktiv del av Ystad Summit även under 2024 och initiera fler föreläsningar och workshops som hålls av unga samt locka fler unga deltagare.

Take Part satsar på att etablera ett ungdomsdrivet community som kommer leva kvar även efter projektets slut.

Projektfakta

Journalnummer: 2022-3411
Projektnamn i ansökan: Projekt Spira – Mod, engagemang och hälsa för unga i sydöstra Skåne
Projektägare: Y-Event AB
Samarbetspartners: Youth 2030 Movement, MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), Fryshuset, Streetcorner, Soffta ungdomsgård Tomelilla, Ystads IF Handbollsförening, AIK Fotboll, Marint centrum Simrishamn, Barn och utbildningsnämnden Ystads kommun, Ystad Gymnasium och Praktiska Gymnasiet Ystad.
Projektperiod: 2023-03 – 2024-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 884 137 kr
Offentligt stöd från LAG: 435 471 kr

Total finansiering: 1 319 608 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2022-12-07
Summa urvalskriterier: 214 poäng
Motivering: LAG-styrelsen anser att detta är en bra projektidé. Satsningar på ungas psykiska hälsa, ungas engagemang i miljö- och klimatfrågor samt ungas förståelse för demokratiska principer och värderingar är högst aktuella och viktiga för hela vårt samhälle.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Minou Hellgren, projektledare
Bengtåke Wahlberg, VD Y-event AB/ansvarig Ystad Summit

Webb Take Part
Webb Ystad Summit
Instagram Take Part
Instagram Ystad Summit
Facebook Ystad Summit
LinkedIn Ystad Summit

Dela: