Beviljade projekt

Projekt Spira – Mod, engagemang och hälsa för unga i sydöstra Skåne (Take Part)

Publicerades den 26 juni 2023

Det saknas ett forum som lyfter dessa livsviktiga områden som berör unga i sydöstra Skåne och det vill vi ändra på!

Om projektet

I detta projekt vill projektägarna sätta ljuset på och skapa en ny plattform för dialog, samverkan och handling inom tre områden som berör unga:

• Framtidens föreningsliv – hur kan framtidens föreningsliv bidra till ökad livskvalitet och demokratiskt engagemang för unga i samhället?
• Hej livet! – hur ska vi som samhälle agera tillsammans för att möta en allt högre psykisk ohälsa hos unga?
• Grön drivkraft – hur kan vi agera som samhälle för att så frön och skapa grogrund för en miljö- och klimatmedveten generation?

Genom att arrangera temadagar kring dessa frågeställningar i anslutning till Ystad Summit 2023 vill man lyfta frågorna i samhällsdebatten och bidra till långsiktig positiv samverkan och effekt i området.
Innehållet kommer att tas fram genom research, workshops och nätverkande i arbetsgrupper där unga mellan 17 och 23 år ingår liksom beslutsfattare och experter inom respektive område.

Utöver temadagarna kommer det att skapas ett informations- och dialogmaterial som unga kan använda i möten med kommunföreträdare, beslutsfattare och organisationer. Resultaten kommer att redovisas i en projektrapport och en uppföljning under Ystad Summit 2024.

Projektets långsiktiga mål är ökad psykisk hälsa, ökat engagemang i miljö- och klimatfrågor och förståelse för demokratiska principer och värderingar hos unga i sydöstra Skåne.

Läs mer om projektet här: https://takepart.se/

Projektfakta

Journalnummer: 2022-3411
Projektnamn i ansökan: Projekt Spira – Mod, engagemang och hälsa för unga i sydöstra Skåne
Projektägare: Y-Event AB
Samarbetspartners: Ystads IF Handbollsförening, Suicide Zero, Mind, Marint centrum Simrishamn, Riksidrottsförbundet/SISU, Österlens Naturskyddsförening, Ystads Kommun (Barn och Ungdomsnämnden samt Skola och Förskola)
Projektperiod: 2023-03 – 2024-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 884 137 kr
Offentligt stöd från LAG: 435 471 kr

Total finansiering: 1 319 608 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2022-12-07
Summa urvalskriterier: 214 poäng
Motivering: LAG-styrelsen anser att detta är en bra projektidé. Satsningar på ungas psykiska hälsa, ungas engagemang i miljö- och klimatfrågor samt ungas förståelse för demokratiska principer och värderingar är högst aktuella och viktiga för hela vårt samhälle.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Minou Hellgren, projektledare
Bengtåke Wahlberg, VD Y-event AB/ansvarig Ystad Summit

Webb Take Part
Webb Ystad Summit
Instagram Take Part
Instagram Ystad Summit
Facebook Ystad Summit
LinkedIn Ystad Summit

Dela: