Genomföra

Under genomförandet håller projektägare och leaderkontoret en kontinuerlig kontakt, där kontoret finns som ett stöd vid eventuella frågor och problem.

För att underlätta vid ansökan om utbetalning erbjuder vi möjlighet att delta vid utbildningar kring detta. Vi går då igenom ansökningsblanketten och vad som krävs i form av kostnadsunderlag, betalningsunderlag, bilagor, mm. för att en ansökan om utbetalning ska vara komplett. Kontakta leaderkontoret för aktuella utbildningstillfällen.

Under genomförandet är det viktigt att arbeta enligt projektplanen och att ni följer ert beslut om stöd. Eftersom beslutet grundar sig på ansökan med projektplan och budget måste avvikelser från dessa meddelas till och godkännas av leaderkontoret innan förändringen genomförs. Annars finns risk att stödet inte kan betalas ut. Vi hjälper er naturligtvis att anpassa projektplanen vid behov.

Det finns möjlighet att ansöka om förskott för ideella och ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar samt allmännyttiga stiftelser.

Glöm inte att projektet behöver informera om EU-stödet och använda rätt logotyper. Läs mer här.

Dela: