Mallar och dokument

OBS: Programperiodens pengar för sydöstra Skåne är slut. Vill ni söka stöd till er projektidé vänd er till Leader Östra Skåne!

ungdomar planering foto julia falkman

Här har vi samlat de mallar och dokument som ni behöver i ansökningsprocessen. Klicka på länkarna längst ned för att komma till respektive dokument.

En idébeskrivning fylls i och skickas till leaderkontoret för att se om er projektidé kan bli till ett leaderprojekt.

Blankett om fullmakt ska skickas in till Jordbruksverket. Glöm ej att bifoga intyg om firmatecknare.

Mall för projektplan samlar samtliga frågor som behöver besvaras för att skapa och genomföra ett leaderprojekt. Projektplanen används som underlag för ansökan, men också som styrdokument för projektgruppen när projektet är igång. Dokumentet ska fyllas i och bifogas ansökan.

Jordbruksverkets mall för budget ska fyllas i och bifogas till ansökan.

Jordbruksverkets mall för aktivitetsplan kan ni välja att använda er av om ni vill. Den ska i så fall fyllas i och bifogas till ansökan.

Medfinansieringsintyg är en blankett som används för att intyga övrig offentlig medfinansiering och offentliga resurser.

Guide till Jordbruksverkets e-tjänst – här finns information om hur du använder e-tjänsten för att söka stöd.

Lokal utvecklingsstrategi beskriver vad lokalt ledd utveckling genom leadermetoden innebär samt LEADER Sydöstra Skånes vision, mål, insatsområden och indikatorer.

Guide till insatsområden och indikatorer är översikt av strategin samt en presentation av strategins insatsområden, mål och indikatorer. Detta dokument kan användas som en vägledning vid val av vilka mål och indikatorer som projektet ska bidra till.

Guide och checklista för de horisontella målen kan användas för att säkerställa att ert projekt tagit hänsyn till de horisontella målen.

Villkor och urvalskriterier är LAG-styrelsens verktyg för att bedöma projektansökningar. Testa gärna er projektansökan i  bedömningsprotokollet på sista sidan.

 

Dela: