Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG
  • Nyheter
  • Pressmeddelande

”CIRCLE Sweden visit” 25–27 oktober

Publicerades 21 oktober 2021

Vi bjuder in media att delta vid programpunkter som finnes lämpliga. Se bifogat program för tider och platser! Kontakta gärna projektledare eller kommunikatör innan. Måndagen den 25 oktober anländer gäster från Luxemburg o...

Utvecklingsstrategin för Leader Östra Skåne är inskickad!

Publicerades 14 oktober 2021

Under våren 2021 har de tre leaderområdena i östra Skåne, Leader LAG PH, Skånes Ess och LEADER Sydöstra Skåne, arbetat sig samman för att kunna leverera en gemensam utvecklingsstrategi till Jordbruksverket den 15 oktober 2021...

Landbaserad uppfödning av sportfisk

Publicerades 10 september 2021

Om projektet Syftet är att förbättra möjligheterna för att i framtiden kunna förse sporfiskeanläggningar med fisk på ett hållbart sätt avseende smittskydd, miljö, djurskydd. En fisk vars kvalitet duger som både sportfisk och...

Släppefest den 5 oktober

Publicerades 8 september 2021

Många har varit med och utformat den nya strategin. Är du en av dem? Eller är du intresserad av lokal utveckling? Välkommen på digital släppefest! Tisdag 5 oktober 2021 kl. 18.30-20.30 via Zoom Program: Hur ska Lea...

Lämna synpunkter på första delen av strategin!

Publicerades 9 juli 2021

Nu kan du lämna synpunkter på första delen av den lokala utvecklingsstrategin för det nya leaderområdet Leader Östra Skåne. Under våren 2021 har de tre leaderområdena i östra Skåne, Leader LAG PH, Skånes Ess och LEADER Syd...

Lägesrapport för 2020

Publicerades 23 mars 2021

Nu är LEADER Sydöstra Skånes lägesrapport för 2020 klar – en sammanställning av samtliga leaderprojekt som beviljats stöd fram till årsskiftet 2020/2021. Ladda ner och läs den här!  

Läs in fler
20 oktober 2021 04.01

Ny utlysning – stöd till hembygdsgårdar! Länsstyrelsen Skåne utlyser 2 400 000 kronor för att stimulera investeringar som syftar till att tillgängliggöra hembygdsgårdar*. Denna utlysning riktar sig till föreningar, och projekten ska bidra till att utveckla den skånska landsbygden. Stödet går att sö...

Läs mer
18 oktober 2021 04.07

💚 TIPS 💚 Kunskapskonferensen 2021 på temat Civilsamhällets roll i den lokala platsens hållbara utveckling. Torsdagen den 28 oktober är det dags för årets Kunskapskonferens om det civila samhället. Ett årligt event där aktuell forskning som rör det civila samhället presenteras. Passa på att ta del a...

Läs mer