Bli medlem

Var med och främja utvecklingen i sydöstra Skåne och få möjlighet att påverka vilka som tar beslut gällande projektansökningar till LEADER Sydöstra Skåne.

Föreningen LEADER Sydöstra Skåne arbetar under EU:s programperiod 2014-2020 (förlängd till 2024) med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från fyra av de europeiska struktur- och investeringsfonderna och våra offentliga medfinansiärer. Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka ekonomiskt stöd till projekt som möter behoven i den lokala utvecklingsstrategin. Det är föreningens styrelse, LAG, som beslutar vilka projekt som ska få ta del av de ca 37 miljoner kronor som ska fördelas under programperioden.

Dina möjligheter som medlem:

  • Du stödjer föreningens syfte och verksamhet
  • Du kan kandidera till föreningens styrelse, LAG
  • Du kan vara med och påverka vilka som ska väljas in i föreningens styrelse, LAG
  • Du har rösträtt vid föreningsstämman
  • Du kan delta i föreningens aktiviteter
  • Du ges möjlighet att samverka med andra medlemmar från ideell, privat och offentlig sektor som alla brinner för lokalt ledd utveckling

Den ideella föreningen LEADER Sydöstra Skåne är öppen för alla myndiga fysiska och juridiska personer, som bor och/eller är verksamma inom det geografiska området som den lokala utvecklingsstrategin innefattar och som verkar för föreningens mål och syfte.

Det geografiska området innefattar följande kommuner: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad samt Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Fysisk person avser personligt medlemskap. Juridisk person avser medlemskap för exempelvis förening, företag eller organisation.

Medlemsavgiften är 100 kronor och betalas in på BG 671-2111. Ange namn vid betalning. Medlemsansökan skickas med underskrift i original till leaderkontoret. Förnyat medlemskap kräver endast inbetalad medlemsavgift.

Gäller ansökan medlemskap för juridisk person ska firmatecknare underteckna ansökan. Därtill ska ett intyg på att firmatecknaren är behörig bifogas (t.ex. protokoll).

För att erhålla rösträtt på föreningsstämman krävs inkommen medlemsansökan samt hos mottagaren registrerad medlemsavgift senast sex veckor före stämman.

Ladda ner medlemsansökan här!

Dela: