20 oktober 2021 04.01

Ny utlysning – stöd till hembygdsgårdar! Länsstyrelsen Skåne utlyser 2 400 000 kronor för att stimulera investeringar som syftar till att tillgängliggöra hembygdsgårdar*. Denna utlysning riktar sig till föreningar, och projekten ska bidra till att utveckla den skånska landsbygden. Stödet går att sö...

Läs mer
18 oktober 2021 04.07

💚 TIPS 💚 Kunskapskonferensen 2021 på temat Civilsamhällets roll i den lokala platsens hållbara utveckling. Torsdagen den 28 oktober är det dags för årets Kunskapskonferens om det civila samhället. Ett årligt event där aktuell forskning som rör det civila samhället presenteras. Passa på att ta del a...

Läs mer