Lokal utvecklingsstrategi

landsbygdsdagen-2015

Ett inkluderande Sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och tillgänglighet

Har du en idé som kan utveckla Sydöstra Skåne? Då kan du söka stöd från LEADER Sydöstra Skåne för att förverkliga den. Den lokala utvecklingsstrategin utgör ramen inom vad man kan få stöd för.

LEADER Sydöstra Skåne kommer under EU:s programperiod 2014–2020 att arbeta med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från fyra av de europeiska struktur- och investeringsfonderna och våra offentliga medfinansiärer.

En förutsättning för att få arbeta med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är att det finns en lokal utvecklingsstrategi som beskriver vilken typ av insatser vårt område behöver för att utvecklas till ett attraktivt och konkurrenskraftigt område och stimulera till ökad sysselsättning och nya företag.

LEADER Sydöstra Skånes lokala utvecklingsstrategi är framtagen i dialog med boende och verksamma i området, näringsliv och offentlig sektor samt andra utvecklingsaktörer aktiva i närområdet. Avstämning har också gjorts gentemot regionala och lokala planer och strategier.

Alla projekt som prioriteras genom utvecklingsstrategin ska bidra till att uppnå EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Därför stödjer alla mål i utvecklingsstrategin också de mål som är satta i programmen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

LEADER Sydöstra Skåne omfattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad och finansieras av fyra EU-fonder: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Havs- och fiskerifonden, Regionala utvecklingsfonden samt Socialfonden.

För lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom Havs- och fiskerifonden bildas ett utökat leaderområde som innefattar ovanstående kommuner samt Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun.

Dela: