Föreningsstämma

Välkomna på LEADER Sydöstra Skånes föreningsstämma 2023

Datum och tid: Torsdagen den 27 april 2023 kl. 18.00

Plats: Våning 3, Tobaksgatan 11, Ystad

Alla är välkomna att delta på stämman men för att erhålla rösträtt krävs inkommen betalning för medlemskap senast den 16 mars 2023 (gäller ej kommunerna).

Anmälan: Sker via mejl till Julia Falkman senast söndagen den 23 april.

Övrig information:
28 februari – deadline för inkommande motioner
16 mars – deadline för medlemskap för att få rösträtt på stämman
6 april – senaste datum för kallelse till medlemmar via e-post

Alla handlingar till föreningsstämman laddas upp här nedanför efterhand de blir klara.

Dela: