Föreningsstämma

Välkomna på LEADER Sydöstra Skånes föreningsstämma 2022

Datum och tid: Onsdagen den 27 april 2022 kl. 19.00

Plats: Vi kommer att genomföra stämman digitalt via Zoom och alla anmälda deltagare erhåller en länk via mejl till mötet under onsdag förmiddag..

Alla är välkomna att delta på stämman men för att erhålla rösträtt krävs inkommen betalning för medlemskap senast den 16 mars 2022 (gäller ej kommunerna).

Anmälan: Sker via mejl till Julia Falkman senast tisdagen den 26 april.

Övrig information:
28 februari – deadline för inkommande motioner
16 mars – deadline för medlemskap för att få rösträtt på stämman
6 april – senaste datum för kallelse till medlemmar via e-post

Alla handlingar till föreningsstämman finns att läsa här nedanför. Komplett underlag för personval till styrelse, lekmannarevisor samt valberedning kommer så småningom.

Dela: