För unga - La Source

Om La Source

La Source riktade sig till unga mellan 13 och 25 år och projektets syfte var att synliggöra och stötta ungas initiativ och möjlighet till att påverka sin vardag och fritid. Genom La Source gavs unga i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad möjlighet att söka upp till 25 000 kr i stöd för att förverkliga en projektidé som de drömde om att genomföra.

Det överordnade målet med projektet var att ta tillvara på ungas engagemang och låta dem skapa egna delprojekt för att på så sätt känna sig delaktiga i utvecklingen av platsen som de bor på. De unga planerade och genomförde själva sina projekt med stöttning från en ungdomscoach.

Att arbeta med Leader som projektform innebar att projektidéerna skulle syfta till att gynna flera människor, verksamheter eller föreningar och bidra till att öka kvalitéten och utbudet av fritidsaktiviteter i närområdet. Projekten skulle vara skapade av unga och gagna andra unga.

La Source finansierades av den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med en total ungdomspott på 400 000 kr. Under projekttiden, oktober 2019 till september 2022, har 15 ungdomsprojekt genomförts.

Till projektet har en ungdomsstyrelse (U-LAG) funnits kopplad med ungdomar mellan 13 och 25 år från samtliga kommuner. U-LAG har haft till uppgift att inspirera och stödja andra ungdomar som vill genomföra sina projektidéer samt ta beslut om vilka delprojekt som skulle beviljas pengar.

Ett ungdomsprojekt kunde vara i stort sett vad som helst. Det var bara fantasin hos ungdomarna som satte gränserna! Det enda kravet som fanns var att aktiviteten skulle vara något som fler än bara projektgruppen kunde ta del av och att projektet genomfördes av unga för unga i någon av kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla eller Ystad.

Villkor för projekten:

  • Projektet ska vara öppet för alla, ambitionen ska vara att alla är välkomna
  • Stöd lämnas med högst 25 000 kr (inkl. moms)
  • Stöd lämnas inte till den ordinarie verksamheten till exempel att åka på turnering med laget eller köpa in material till sygruppen, utan projektet ska locka en bredare målgrupp
  • Stöd till investeringar lämnas inte
  • Inget annat EU-finansierat stöd får finnas i projektet
  • Man kan inte få betalt för sitt ideella arbete
  • Den ideella insatsen värderas per timme enligt följande: 13-15 år 50 kr/timme, från 16 år 220 kr/timme

Ungdomarna planerade och genomförde sin aktivitet med stöd, från idé till genomförande, av ungdomscoachen Andreas Thell. Läs om alla delprojekt här nedanför.

 

Delprojekten i La Source 2020-2022

Uppstart för Harry Potter veckan

Under sportlovsveckan arrangerade Ungdomens Hus i Ystad tillsammans med Klostret, Ystads konstmuseum, Ystad Studios Visitor Center och Stadsbiblioteket tre temadagar fyllda med upplevelser i den magiska världen för unga mellan 11 och 16 år. En projektgrupp från KulturCrew Ystad rivstartade Harry Potter dagarna och invigde temaveckan med en öppen visning av den första Harry Potter filmen på Bio Scala. Projektgruppen gick all in på Harry Potter temat med utklädnader och Harry Potter inspirerad förtäring till besökarna.

Projektfakta

Genomfört: Februari 2020
Stöd: 5 296 kronor
Aktiviteter: 1 styck
Projektledare: 4 personer
Ideell tid: 42 timmar
Deltagare/besökare: 45 personer

Inspirationsdag + Träningsläger Dans

Ett gäng unga dansledare i Tomelilla Gymnastikklubb ville växa i rollen som ledare och få lära sig nya steg, danstyper och att planera danspass. Under inspirations- och utbildningsdagen fick dansledarna även lära sig att hitta samhörighet och samarbeta bättre. Dansledarnas nyvunna kunskaper omsattes sedan i praktiken när de planerade och arrangerade ett dansläger i slutet av sommarlovet där barn och ungdomar fick en möjlighet att prova på olika danser och andra aktiviteter.

Projektfakta

Genomfört: Juni – augusti 2020
Stöd: 13 121 kronor
Aktiviteter: 2 stycken
Projektledare: 8 personer
Ideell tid: 75 timmar
Deltagare/besökare: 24 personer

Friidrottsskola

Friidrottsskolan är en given höjdpunkt för många barn och ungdomar i Ystads kommun under sommarlovet. När kommunen drog in bidragen till sommarlovsaktiviteter sökte en grupp aktiva ungdomar i klubben stöd från La Source för att kunna arrangera en Friidrottsskola. I två omgångar fick 40 barn och ungdomar åt gången möjlighet att under lekfulla former testa de flesta av friidrottens olika grenar med allt ifrån häcklöpning och höjdhopp till kulstötning och diskuskastning. Ledare för friidrottsskolan var klubbens aktiva ungdomar som planerade och genomförde träning och aktiviteter med fokus på att upptäcka tjusningen med friidrottens allsidighet med grenar för alla förmågor och intressen.

Projektfakta

Genomfört: Juni – augusti 2020
Stöd: 25 190 kronor
Aktiviteter: 10 stycken
Projektledare: 4 personer
Ideell tid: 430 timmar
Deltagare/besökare: 89 personer

Unga influencers på landsbygden 1.0

Projektet Unga influencers på landsbygden gav unga mellan 16 och 25 år möjlighet att söka sommarjobb som lokal influencer och få dela med sig av sin vardag som ung på landsbygden i sociala medier. Det långsiktiga syftet med projektet var att främja ungas möjlighet till engagemang och delaktighet på landsbygden och att lyfta fram landsbygden som en attraktiv plats att bo på för unga. Projektet var ett samarbete mellan ungdomsprojekten i Leaderområdena i Sydöstra Skåne och MittSkåne. Inom ramen för projektet erbjöds en ungdom i Leaderområdenas respektive kommuner; Eslöv, Höör, Hörby, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, möjligheten att få sommarjobb som lokal influencer.

Projektfakta

Genomfört: Juni – augusti 2020
Stöd: 31 806 kronor
Aktiviteter: 5 stycken
Projektledare: 9 personer
Ideell tid: 18 timmar
Deltagare/besökare: 31 personer

Sommargolf Ystad GK

Många golfklubbar har en hög medelålder bland de som spelar på banan och har därför ett starkt behov av att attrahera fler unga golfare. Tre etablerade juniorgolfare i Ystads Golfklubb tog sig an den uppgiften och höll i öppen prova-på-golf under hela sommarlovet för barn och ungdomar som ville komma och testa på golf. Under aktiviteten kunde nyfikna barn och ungdomar komma bort till klubben, låna utrustning och få hjälp med att komma i gång av juniorledarna. Sommargolfen avlutades med en utflykt och träningsläger över en helg till Eslövs Golfklubb för alla deltagarna som hade fastnat för golfen och ville komma vidare i sin utveckling.

Projektfakta

Genomfört: Juni – september 2020
Stöd: 16 220 kronor
Aktiviteter: 24 stycken
Projektledare: 4 personer
Ideell tid: 192 timmar
Deltagare/besökare: 40 personer

Teaterfestival för barn och ungdomar

Pandemiåret 2020 var ett mycket speciellt kulturår och för att fortsätta hålla kulturen för unga i Ystad levande satte Sommarteatern Ystad ihop en teaterfestival för barn och ungdomar. Eftersom publik inte tilläts fick projektet ställa om sin ursprungliga projektplan och föreställningarna filmades därför in och redigerades för att ges ut i ett digitalt format. Målet med festivalen var att skapa ett större intresse för kulturverksamhet för barn och ungdomar i Ystad samt ge möjlighet att ta med sig kunskap om vad det innebär att tillsammans skapa en föreställning oavsett om den spelas inför publik eller kamera.

Projektfakta

Genomfört: Oktober – december 2020
Stöd: 25 000 kronor
Aktiviteter: 7 stycken
Projektledare: 4 personer
Ideell tid: 610 timmar
Deltagare/besökare: 105 personer

ÖMT’s A-traktorbygge

I Tomelilla är fordon och teknik ett stort intresse bland många unga. Några av dessa ungdomar gick ihop och startade Österlens Motor- och Teknikförening för att kunna fortsätta ta del av sitt gemensamma motor- och teknikintresse även på fritiden. Med stöd från La Source fick ungdomarna möjlighet att hålla verkstaden öppen på eftermiddagar och kvällar med handledare på plats för att kunna meka och serva sina fordon även utanför skoltid. Projektet innefattade även ombyggnad av en personbil till en A-traktor där deltagarna fick kunskap i hur man planerar och bygger om en A-traktor från grunden.

Projektfakta

Genomfört: Augusti – september 2020
Stöd: 22 222 kronor
Aktiviteter: 22 stycken
Projektledare: 5 personer
Ideell tid: 225 timmar
Deltagare/besökare: 45 personer

Folkrace och körutbildning

De motorintresserade ungdomarna i Österlens Motor- och teknikförening byggde sin egen A-traktor och startade upp verksamhet på fritiden i skolans teknikverkstad. Nästa steg var att visa kompisarna hur kul och spännande det är med motorsport genom att låta dem få vara med och provköra fullstora bilar i form av folkrace och EPA-traktor. För att kunna göra det på ett lagligt vis behövdes ett inhägnat godkänt område. I projektet hyrdes därför Svampabanan med tillhörande folkracebilar och handledare för att provköra dem på ett säkert vis. Genom projektet skapades ytterligare en arena där motorintresserade ungdomar kunde träffas och umgås under kontrollerade former kring sitt stora fritidsintresse.

Projektfakta

Genomfört: April – september 2021
Stöd: 22 680 kronor
Aktiviteter: 5 stycken
Projektledare: 4 personer
Ideell tid: 8 timmar
Deltagare/besökare: 28 personer

Ungdoms-Hänget i Köpingebro

Projektgruppen ville förändra utbredningen av utanförskap och mobbing bland unga genom att skapa en gemenskap och ett ”Häng” i Köpingebro för ungdomar från 13 år och uppåt där alla oavsett bakgrund var välkomna. En mötesplats där unga kunde träffas under ledning av unga-vuxna och vuxna ledare för att på detta sätt inge en större trygghet. Målet var att skapa aktiviteter för unga på fredags- och lördagskvällar och etablera en gemenskap och mötesplats där alla unga kunde känna att de hörde hemma. En pandemi kom dessvärre emellan och projektgruppen tvingades ställa om och arrangerade utomhusaktiviteter såsom tipsrunda och korvgrillning istället för ett permanent ”ungdomshäng”.

Projektfakta

Genomfört: December 2020 – juni 2021
Stöd: 16 783 kronor
Aktiviteter: 3 stycken
Projektledare: 3 personer
Ideell tid: 214 timmar
Deltagare/besökare: 30 personer

Kreativt entreprenörskap

Projektet Kreativt entreprenörskap handlade om att skapa bättre förutsättningar för unga, kreativa personer att starta, driva och förstå företagande och olika typer av organisationer. Projektet fick en speciell utformning på grund av covid-19 då flera av de planerade workshoparna tvingades ställas in. Till slut bestämde sig projektgruppen för att skapa en digital version av utbildningsmaterialet som spreds till olika grupper av unga konstutövare med kunskap kring hur man kunde ta sitt intresse vidare från att vara ”nybörjare” till att bli ”professionell” och kunna försörja sig inom ett kreativt yrke.

Projektfakta

Genomfört: September 2020 – maj 2022
Stöd: 25 081 kronor
Aktiviteter: 4 stycken
Projektledare: 3 personer
Ideell tid: 140 timmar
Deltagare/besökare: 13 personer

JEANNE

Projektet JEANNE ville slå ett slag för ung lokalkonst och förverkliga drömmen om att få sätta upp en egen konstutställning. Konsten skapades av projektgruppen själva och speglade utvecklingen från att vara en osäker tonårsflicka till att bli en självständiga ung kvinna. Utställningen som ägde rum på Ystads konstmuseum inleddes med en stor vernissage och under olika workshops fick andra unga också möjlighet att skapa och ställa ut sin egen konst. Genom att uppmärksamma konstintresset bland unga hoppades projektgruppen kunna inspirera andra ungdomar till att våga uttrycka sig och följa sina mål.

Projektfakta

Genomfört: Maj 2020 – mars 2021
Stöd: 6 608 kronor
Aktiviteter: 5 stycken
Projektledare: 3 personer
Ideell tid: 210 timmar
Deltagare/besökare: 50 personer

BIO8

Bio8 startades som en förening för filmintresserade ungdomar i sydöstra Skåne. Planen var att under en fredagskväll i månaden ta över anrika Bio Scala i Ystad och visa filmer som ungdomarna i föreningen själva var med och valde och röstade fram. Projektet drabbades hårt i början av pandemin vilket medförde att projektet inte kunde genomföras som planerat då biografen var nedstängt under en längre tid.

Projektfakta

Genomfört: Januari – mars 2020
Stöd: 0 kronor
Aktiviteter: 2 stycken
Projektledare: 5 personer
Ideell tid: 54 timmar
Deltagare/besökare: 30 personer

Vårgolf 2022

Några engagerade ungdomsledare i Sjöbo Golfklubb ville tidigarelägga starten på golfsäsongen för att kunna erbjuda träning under en större del av året. Vid sex tillfällen under tidig vår erbjöds gratis träning för unga i och utanför kommunen. Förhoppningen var att även kunna rekrytera nya juniorer och samtidigt erbjuda klubbens befintliga juniorer mer träning. Projektets syftade till att öka intresset för golfen bland unga och hjälpa nya spelare att klara sitt Gröna kort.

Projektfakta

Genomfört: Mars – april 2022
Stöd: 8 513 kronor
Aktiviteter: 6 stycken
Projektledare: 2 personer
Ideell tid: 51,5 timmar
Deltagare/besökare: 35 personer

Sova ute i Snogeholm

Projektgruppen ville lyfta fram friluftslivet och bidra med inspiration till ungdomar och visa att naturen är en fantastisk plats att besöka. Att hitta på aktiviteter, träffa nya människor och samtidigt njuta av vackra landskap behöver inte vara svårt eller krångligt och därför arrangerades övernattningar i Snogeholms Strövområde vid två tillfällen under våren och sensommaren. Målet med projektet var att skapa en rolig och minnesvärd aktivitet som inspirerar ungdomar till att hitta ut i naturen.

Projektfakta

Genomfört: Maj – september 2022
Stöd: 14 524 kronor
Aktiviteter: 2 stycken
Projektledare: 4 personer
Ideell tid: 243 timmar
Deltagare/besökare: 8 personer

Borrby by Backpack

Elever i årskurs 5 och 6 på Borrby skola skapade med stöd från La Source en helt ny sommaraktivitet i Borrby som gick under namnet Borrby By Backpack. Aktiviteten innebar en historisk vandring i Borrby där deltagarna med hjälp av en karta skulle samla ledtrådar i form av ord och siffror på olika platser runt om i Borrby. Ledtrådarna skulle i sin tur leda fram till en slutlig gåta som skulle lösas. Projektgruppen samarbetade med bokhandeln i Borrby där vandringen utgick ifrån.

Projektfakta

Genomfört: April – augusti 2022
Stöd: 18 650 kronor
Aktiviteter: 30 stycken
Projektledare: 8 personer
Ideell tid: 240 timmar
Deltagare/besökare: 49 personer

Ladda ner La Source slutrapport här!

Dela: