För unga - La Source

Om La Source

Har du eller dina vänner en projektidé som ni vill förverkliga?

La Source är LEADER Sydöstra Skånes ungdomsprojekt för er som är mellan 13-25 år och som har en idé till ett projekt som ni vill genomföra. Hos La Source har ni möjlighet att söka stöd med upp till 25 000 kronor för en aktivitet som ni vill genomföra. Att arbeta med LEADER som projektform innebär att er idé ska syfta till att gynna flera människor, verksamheter eller föreningar och bidra till att öka kvalitéten och utbudet av fritidsaktiviteter i närområdet. Finansieringen av La Source och delprojekten sker via EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

Ett projekt kan vara i stort sett vad som helst. Det är bara er fantasi som sätter gränserna! Det enda kravet är att ni ska ha en idé som fler än er projektgrupp kan ta del av och att projektet ska genomföras av unga för unga i någon av följande kommuner: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla eller Ystad.

Villkor för ansökningar:

  • Projektet ska vara öppet för alla, ambitionen ska vara att alla är välkomna
  • Stöd lämnas med högst 25 000 kr (inkl. moms)
  • Stöd lämnas inte till den ordinarie verksamheten t.ex. att åka på turnering med laget eller köpa in material till sygruppen, utan att locka en bredare målgrupp
  • Stöd till investeringar lämnas inte
  • Inget annat EU-finansierat stöd får finnas i projektet
  • Man kan inte få betalt för sitt ideella arbete
  • Den egna finansieringen värderas per timme enligt följande: 13-15 år 50 kr/timme, från 16 år 220 kr/timme

Ni planerar och genomför er idé med stöd från idé till genomförande av vår ungdomscoach Andreas. För att få inspiration och idéer kan ni läsa om några av de projekt som fått stöd under fliken projekt. I den här rapporten kan ni läsa om alla ungdomsprojekt som genomförts i Skåne under nuvarande programperiod Lägesrapport Ung i Skåne.

Dela: